White & Case i Clifford Chance w miliardowym programie słonecznych ekoobligacji

428
Fotofarma Stary Dworek w województwie lubuskim, powiecie międzyrzeckim – 14,5 tys. modułów o mocy 4 MWp (www.rpower.solar)

Kancelaria White & Case doradzała firmie fotowoltaicznej R. Power Renewables przy ustanowieniu programu emisji zielonych obligacji do kwoty 1 mld zł. Kancelaria Clifford Chance doradzała mBankowi, który pośredniczył w sprzedaży pierwszej transzy tych obligacji.

W czerwcu 2021 r. firma R. Power wyemitowała tzw. zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. To częściowa realizacja ustanowionego przez nią programu emisji, którego całość opiewa na 1 mld zł, przeznaczonego na finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji elektrowni słonecznych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Pierwsza seria zabezpieczonych pięcioletnich obligacji na okaziciela została wyemitowana w ramach bezprospektowej oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. W oferowaniu im obligacji pośredniczył mBank. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

R.Power podała, że obligacje spełniają kryteria „zielonych” zgodnie z regułami dokumentu Green Bond Principles opracowanymi przez International Capital Market Association w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko.

R. Power to jedna z największych firm inwestujących i rozwijających przedsięwzięcia w sektorze energetyki słonecznej w Polsce. Zarządza elektrowniami solarnymi o mocy 320 megawatopików (MWp). Jest właścicielem i operatorem ponad 1 mln paneli w ponad 250 miejscach. Przygotowuje projekty elektrowni na potrzeby własne oraz inwestorów zewnętrznych, zainteresowanych zaangażowaniem się w Polsce. Poza Polską działa także w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii. Działalność w branży odnawialnych źródeł energii rozpoczęła w 2012 r. jako spółka AMB Energia Wytwarzanie, wydzielona ze struktur firmy AMB Energia, sprzedawcy prądu do przedsiębiorstw.

W ostatnich kilkunastu miesiącach R.Power pozyskała rekordowe finansowanie na swoje projekty w kwocie 530 mln zł, z czego aż 350 mln zł od mBanku.

– Pozyskane środki pozwolą nam zbudować własny portfel aktywów wytwórczych pochodzących zarówno z własnego rozwoju, jak i akwizycji. Jesteśmy zainteresowani nabywaniem praw do projektów ready to build – oświadczył Przemek Pięta, prezes i współzałożyciel R. Power.

– W ostatnich tygodniach wdrożyliśmy w mBanku zasady finansowania małych instalacji fotowoltaicznych w formule project finance oraz preferencje przy finansowaniu fotowoltaiki na własne potrzeby przedsiębiorstw, aby wspierać naszych klientów w transformacji energetycznej – stwierdził Marek Lusztyn, wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem mBanku.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała firmie R. Power przy ustanowieniu programu emisji zielonych obligacji. Obsługę pod tym kątem wykonywali partner Marcin Studniarek, counsel  Bartosz Smardzewski, associates  Damian Lubocki, Michał Truszczyński, a w zakresie zabezpieczeń – partner Grzegorz Abram, associates  Paweł Zagórski, Aleksandra Cyniak.

mBankowi doradzała kancelaria Clifford Chance.

Była to druga emisja zielonych obligacji na polskim rynku fotowoltaicznym. Pierwszą przeprowadziła w 2020 r. firma Columbus Energy na kwotę 75 mln zł. Doradzała jej wówczas kancelaria Deloitte Legal. Kancelaria Gessel była doradcą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska jako organizatora emisji, którą w całości wykupił właśnie BOŚ.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl