Radca prawny i dyrektor w rządowej agencji wybrany do organu adwokatury

1112

Jak podał dziennik „Rzeczpospolita”, jednym z członków Wyższej Komisji Rewizyjnej wybranym podczas ostatniego zjazdu adwokatury jest adwokat niewykonujący zawodu, który jednocześnie jest „aktywnym radcą prawnym”.

WKR jest ustawowym organem adwokatury. Jego zadaniem jest kontrola finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że chodzi o Andrzeja Bieńkowskiego, adwokata po aplikacji i radcę prawnego naraz. W krajowym rejestrze adwokatów figuruje on jako niewykonujący zawodu, natomiast w krajowym rejestrze radców prawnych uwidocznione jest, że wykonuje zawód. Był delegatem warszawskiej rady adwokackiej na marcowy zjazd adwokatury.

„Rynek Prawniczy” ustalił ponadto, że prawnik ten jest zatrudniony na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Należnościami w centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. ARiMR została powołana w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i wyznaczona przez rząd do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się rozdziałem środków na rolnictwo z budżetu Unii Europejskiej.

Andrzej Bieńkowski jest dyrektorem DZN ARiMR od października 2019 r. Prawdopodobnie w związku z tym zawiesił praktykę adwokacką wpisując się na listę radców prawnych. Jako radca prawny/adwokat figuruje na witrynie internetowej kancelarii adwokackiej adwokat Moniki Bieńkowskiej w Warszawie – jako jeden z dwojga członków jej zespołu.

*****

Komentarz

Nietypowa sytuacja pokazuje jak na dłoni jednocześnie i absurd, i „potrzebę” istnienia dwóch samorządów zrzeszających obowiązkowo prawników. Jeden, zgodnie z prawem, nie zezwala swoim członkom na pracę etatową, np. w administracji rządowej. Dlatego adwokat, który chce tam pracować, musi „przepisać się” do radców prawnych. Ci bowiem mogą być zatrudnieni na umowę o pracę, a także praktykować jednocześnie w kancelarii. Ale to nie przeszkadza mu kandydować i być wybranym do władz adwokatury, w której odbył aplikację. To taki adworadca.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl