Clifford Chance wystrzeliła na gigantycznych pandemicznych obrotach w 2020 roku

1286

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Clifford Chance osiągnęła w 2020 r. fenomenalny przychód z działalności w kwocie 146,7 mln zł, aż o 26 mln zł więcej niż rok wcześniej. To kolejny rekord własnych obrotów ustanowiony w historii polskiego biura tej angielskiej firmy prawniczej. Po raz pierwszy przebiła granicę 140 mln zł. To osiągnięcie było dotychczas w Polsce udziałem tylko kancelarii Dentons.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o 25,7 mln zł i o 21,3 proc. od wyniku z roku 2019.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 57,6 mln zł i był o 8,7 mln zł i o 17,7 proc. wyższy od tego z roku 2019. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 59,5 mln zł i wzrósł o 10,7 mln zł i o 21,9 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 39,2 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

    2020       2019     2018      2017     2016    2015      2014
Clifford Chance    146,7      121,0     119,1      108,8     108,1    105,7      105,9

W sprawozdaniu finansowym kancelaria podkreśliła, że „w minionym roku finansowym działała w warunkach pandemii i w trybie pracy hybrydowej. Osiągnęła znacząco wyższe przychody, których odbicie pod koniec roku 2020 przewidywała, kończąc sprawozdanie za rok 2019. W minionym roku na rynku usług prawniczych miały miejsce duże transakcje wymagające wyspecjalizowanej obsługi prawnej. Spółka jest liderem w świadczeniu tego rodzaju usług i miała swój znaczący udział w obsłudze dużych transakcji rynkowych w roku 2020”.

Kancelaria poinformowała też, że od 1 maja 2021 r. staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl