Grupa kancelarii w przetargowym sporze o megakontrakt na kolejowym szlaku

880

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”,  m.in. kancelarie JDP, DWF, Jerzykowski i Wspólnicy, Siedlecki oraz Domański Zakrzewski Palinka reprezentowały firmy uczestniczące w przetargu na megakontrakt kolejowy w sporze toczonym przez pół roku przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Ten zaciekły spór, o warty ponad 4 mld zł kontrakt na prace na kolejowym szlaku Rail Baltica, toczył się pomiędzy trzema konsorcjami firm budowlanych, które zgłosiły oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 71-kilometrowego odcinka trasy kolejowej E 75 Rail Baltica między Czyżewem a Białymstokiem ogłoszonym przez przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe. Znaczyły go trzykrotnie składane odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku przetargu ogłoszonego przez PKP PLK oraz wyroki KIO. Ostatnia odsłona to orzeczenie KIO z 19 czerwca 2020 r.

Prawnicy kancelarii JDP, DWF i Jerzykowski i Wspólnicy reprezentowali w sporach polsko-chińskie konsorcjum z udziałem Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor z Zawiercia i firm Stecol Corporation i Sinohydro Corporation Limited należących do koncernu Power China. Prawnicy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka występowali po stronie konsorcjum chińskich firm China Civil Engineering Construction Corporation oraz China Railway 19th Bureau Group Co. Kancelaria radcy prawnego Tomasza Siedleckiego z Warszawy była reprezentantem firmy PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli zamawiającego.

Przetarg z aukcją internetową

Pod koniec 2019 r. PKP PLK ogłosiły wynik przetargu. Początkowo nie przyniósł on rozstrzygnięcia, gdyż złożone oferty znacząco przekraczały kosztorys. Dopiero w dogrywce przeprowadzonej w formie aukcji elektronicznej uczestnicy mocno obniżyli ceny. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum polsko-chińskiego (głównym kryterium była cena: 95 proc. punktacji). Jego oferta aukcyjna z ceną 4,1 mld zł okazała się o ponad 1 mld zł tańsza od pierwotnej propozycji oraz o 1,6 tys. zł (o 0,0000458917 pkt.) od konkurencyjnej oferty konsorcjum firm chińskich. Trzecim oferentem było konsorcjum polskich firm Torpol i Budimex z ceną 4,5 mld zł.

Trzy razy do KIO i z powrotem

Od rozstrzygnięcia PKP PLK przegrani oferenci odwołali się do KIO wysuwając zarzuty dotyczące braku wymaganych referencji zwycięskiego konsorcjum oraz błędów proceduralnych. Postępowanie z wniosku Torpolu  i Budimeksu izba 31 stycznia 2020 r. częściowo umorzyła, częściowo oddaliła. Natomiast odwołanie konsorcjum chińskiego w części uwzględniono, co doprowadziło do unieważnienia wyboru oferty, a to oznaczało konieczność uzupełnienia przez konsorcjum polsko-chińskie oświadczeń i dokumentów potwierdzających doświadczenie, które było warunkiem udziału w przetargu, oraz ponownej oceny ofert przez PKP PLK.

Przedsiębiorstwo ponownie wybrało polsko-chińskie konsorcjum. Ten werdykt znowu został zaskarżony do KIO przez jego konkurentów. Ponownie zakwestionowali oni referencje dwukrotnego zwycięzcy przetargu, a także sprawy proceduralne, związane z wykonaniem poprzedniego wyroku KIO przez PKP PLK. W marcu 2020 r. izba uwzględniła jedno z odwołań. PKP PLK musiały znowu unieważnić decyzję o wyborze wykonawcy. Po – trzecim już – zbadaniu złożonych ofert PKP PLK znowu wybrały polsko-chińskie konsorcjum, co jeszcze raz zostało zaskarżone do KIO. Izba oddaliła 19 czerwca 2020 r. odwołania wykonawców kwestionujących wybór. Potwierdziła tym razem prawidłowość wyboru najkorzystniejszej oferty, co oznacza możliwość zawarcia umowy o udzielenie zamówienia.

Chińczycy na polskim szlaku kolejowym 

Rail Baltica to część transeuropejskiego korytarza transportu kolejowego, który ma łączyć Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa w Polsce zostanie przystosowana do standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W Polsce w ramach projektu modernizowane są lub będą linie kolejowe na szlaku Warszawa – Białystok – Ełk – Suwałki – Trakiszki (granica z Litwą).

Modernizacja szlaku kolejowego Warszawa – Białystok to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. Odcinek Czyżew – Białystok liczy 71 km. PKP PLK zapowiadały już wcześniej, że po modernizacji linii pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny, czyli o godzinę krócej niż obecnie. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską. Roboty będą obejmowały m.in. wymianę torów i sieci trakcyjnej, przebudowę czterech stacji i 15 przystanków (powstanie też nowy – Białystok Zielone Wzgórze), przebudowę ośmiu mostów, wybudowanie 18 przejazdów i 10 wiaduktów.

PKP Polskie Linie Kolejowe to, według Wikipedii, spółka z grupy PKP, zarządzająca państwową siecią linii kolejowych w Polsce, która obecnie liczy ponad 19 tys. km, oraz ruchem ok. 6,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych. Odpowiada również za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.  Działalność eksploatacyjną wykonują jednostki terenowe, czyli zakłady linii kolejowych, których zadaniem jest prowadzenie ruchu kolejowego oraz nadzór nad utrzymaniem sprawności linii. Przy współudziale środków Unii Europejskiej PKP PLK realizuje program modernizacji szlaków kolejowych, którego głównym celem jest zintegrowanie polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej, zarówno pod katem standardów technicznych, jak i interoperacyjności.

Przedsiębiorstwo  Usług Technicznych Intercor działa na rynku od 1990 r. Firma wywodzi się ze środowiska studenckiego. Zaczynała od wykonywania usług antykorozyjnych oraz drobnych robót wykończeniowych na rynku lokalnym. Dziś oferuje kompleksowe wykonawstwo oraz remonty, mostów i wiaduktów drogowych i kolejowych, jedno- i wieloprzęsłowych, łukowych, kratowych, estakad, kładek dla pieszych oraz obiektów specjalnych.

Firmy Stecol i Sinohydro należą do firmy Power China (Power Construction Corporation of China). To kontrolowany przez państwo koncern zatrudniający ponad 185 tys. pracowników. To szósta największa firma konstrukcyjno-budowlana na świecie. Działa od 2011 r. po połączeniu mniejszych przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w budowie wielkich przedsięwzięć energetycznych, transportowo-komunikacyjnych i infrastrukturalnych.

W Polsce jest obecna od  2012 r., kiedy to należąca do niej firma Sinohydro zrealizowała kontrakt na modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Stecol to firma inżynieryjna i wykonawstwa budowlanego realizująca projekty infrastrukturalne. Sinohydro to firma wyspecjalizowana w inżynierii i wykonawstwie budownictwa wodnego.

Doradcy i pełnomocnicy prawni

„Rynek Prawniczy” ustalił, iż polsko-chińskie konsorcjum trzech firm reprezentowały w sporach przetargowych kancelaria JDP (prawnik Wojciech Merkwa), warszawskie biuro angielskiej kancelarii DWF (prawnik Piotr Kunicki) oraz kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy ze Szczecina (prawnik Jarosław Jerzykowski).

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka poinformowała na swojej stronie internetowej, iż reprezentowała przed KIO konsorcjum firm chińskich (prawnicy zespołu
zamówień publicznych w praktyce infrastruktury i energetyki: Katarzyna Kuźma, Michał Wojciechowski, Weronika Jędrzejewska).

„Rynek Prawniczy” ustalił, iż organizatora przetargu, firmę PKP PLK, reprezentowała przed KIO warszawska kancelaria radcowska Tomasza Siedleckiego specjalizująca się w obsłudze zamówień publicznych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl