Duża fuzja dwóch kancelarii – powstała spora firma prawnicza

4677

B2R Law Jankowski Stroiński Zięba – „Rynek Prawniczy” ustalił, że tak nazywa się kancelaria uruchomiona w czerwcu 2020 r. po połączeniu się kancelarii JS Legal Jankowski Stroiński i Zięba & Partners.

O utworzeniu nowej kancelarii poinformowano w Internecie 21 czerwca 2020 r. Na swojej wyłącznie angielskojęzycznej witrynie internetowej podaje ona, że partnerzy kancelarii JS Legal prowadzonej przez Bartłomieja Jankowskiego i Rafała Stroińskiego oraz kancelarii Zięba & Partners, utworzonej w 2019 r. przez Rafała Ziębę i kilku innych partnerów kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, którzy razem z nim odeszli z tejże firmy, opowiedzieli się w lutym 2020 r. za połączeniem obu firm. Nowa kancelaria nosi nazwę B2R Law od imion trzech partnerów-założycieli – Bartłomieja i dwóch Rafałów (Bartłomiej and the two Rafałs ). Skrót ten przedstawia również główne zasady działania nowej firmy: przełamywanie granic (Breaking Boundaries ); przekształcanie razem (Transforming 2gether – według internetowych słowników slangu angielskiego „2gether” to po prostu slangowa pisownia wyrazu together ); przedefiniowanie prawa (Law Redefined ).

Kancelaria informuje w komunikacie prasowym, że ma 14 partnerów. Oprócz założycieli są to: Anna Cichońska, Paweł GuniaMarcin Huczkowski, Przemysław Krzemieniecki, Adam Piwakowski, Aleksandra Polak, Szymon Syp, Tomasz Zaleski (wszyscy ex-Zięba & Partners), Agnieszka Hajos-IwańskaRoman IwańskiGeorge Havaris (ex-JS Legal).

Oświadcza, iż jest to pierwsze takie  „połączenie dwóch podobnych średniej wielkości polskich kancelarii w jedną z największych firm prawniczych w kraju”. Według danych z witryny internetowej w B2R Law jest 60 prawników i 71 osób w całym zespole.

Kancelaria informuje, iż będzie się składać z 32 praktyk, od ochrony danych po podatki, podzielonych na cztery kategorie: doradztwo; spory; regulacje, transakcje (advisory, contentious, regulatory and transactional ). Ma się opierać się na trzech głównych filarach: transakcje (nie mniej niż sześciu partnerów będzie koncentrować się na obsłudze korporacyjnej, fuzji i przejęć (w tym private equity i venture capital ) oraz finanse pod przewodnictwem starszego partnera Rafała Stroińskiego; spory i dochodzenia z czterema partnerami pod przewodnictwem starszego partnera Bartłomieja Jankowskiego; nieruchomości, infrastruktura i budownictwo pod przewodnictwem starszego partnera Rafała Zięby.

Nowa firma rozpoczyna działalność od trzech biur w Warszawie, Krakowie i Katowicach – czytamy na jej witrynie www.

Bartłomiej Jankowski, Rafał Zięba i Rafał Stroiński są starszymi partnerami w B2R Law

Bartłomiej Jankowski jest prawnikiem procesowym. Reprezentuje strony postępowań sądowych cywilnych w sporach korporacyjnych i gospodarczych (umowy, szkody, własność intelektualna, nieuczciwa konkurencja), w sprawach ze stosunku pracy oraz karnych w sprawach gospodarczych, a także w sporach arbitrażowych. Jest także arbitrem w sądach polubownych. Doradza w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek handlowych oraz firmom w kwestiach regulacji antykorupcyjnych.

Wcześniej przez dziewięć lat pracował w kancelarii JS Legal Jankowski Stroiński, której był współzałożycielem. Przedtem przez z dziewięć lat był prawnikiem kancelarii CMS Cameron McKenna. Prowadził też własną kancelarię adwokacką.

Jest adwokatem od 2001 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1995).

Bartłomiej Jankowski, cytowany w komunikacie prasowym na witrynie kancelarii, oświadczył, że „jest bardzo podekscytowany połączeniem i perspektywami, jakie niesie”. Stwierdził, że „oba zespoły ściśle współpracują od kilku miesięcy, a szczególnie cieszy fakt, że wszyscy byli entuzjastycznie nastawieni” do fuzji. Zauważył też, że „chociaż decyzja o połączeniu została podjęta przed wybuchem epidemii, to znaczna część zakulisowych prac” została przeprowadzona podczas antypandemicznej „blokady, z domów, w trudnych okolicznościach”. „Uważam, że była to pierwsza na świecie fuzja kancelarii tej wielkości przeprowadzona prawie całkowicie zdalnie” – ocenił Bartłomiej Jankowski.

Rafał Stroiński jest prawnikiem transakcyjnym. Specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures, transakcji rynku kapitałowego, private equity, venture capital, wykupów lewarowanych i menedżerskich. Pracował dla nabywców, sprzedawców, spółek sprzedawanych, funduszy inwestycyjnych, w tym  private equity. Obsługiwał publiczne i prywatne oferty instrumentów finansowych, transakcje nabywania pakietów akcji w spółkach publicznych.

Wcześniej przez dziewięć lat pracował w kancelarii JS Legal Jankowski Stroiński, której był współzałożycielem. Przedtem przez cztery lata był prawnikiem kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jest adwokatem polskim i amerykańskim, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1996) oraz iberystyki na tejże uczelni (1995), a także Harvard Law School (LL.M. -1999) i doktorem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001).

Rafał Stroiński, cytowany w komunikacie prasowym na witrynie kancelarii, stwierdził, że „jest absolutnie podekscytowany możliwością współpracy zespołów oraz fantastycznymi synergiami i możliwościami, jakie stwarza ich połączenie”.

Rafał Zięba jest prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości. Obsługuje transakcje kupna i sprzedaży aktywów i udziałów na rynku real estate. Pracował dla funduszy nieruchomości, w tym REIT, private equity, dla firm deweloperskich. Doradzał inwestorom przy przedsięwzięciach takich jak budowa fabryk, domów, obiektów infrastruktury energetycznej i komercyjnych. Zajmuje się także obsługą sporów dotyczących nieruchomości.

Wcześniej przez półtora roku był partnerem zarządzającym w kancelarii Zięba & Partners, której był współzałożycielem. Przedtem przez prawie 10 lat był partnerem współzarządzającym w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy. Przez prawie osiem lat był prawnikiem w kancelarii Zięba i Wspólnicy i Stachowicz Zięba w Krakowie.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1996).

Rafał Zięba, cytowany w komunikacie prasowym na witrynie kancelarii, skomentował, że już podczas pierwszego spotkania obu zespołów wystąpiła „natychmiastowa chemia”, a „rozległe synergie między firmami sprawiają, że połączenie się ma sens”. „Jestem bardzo podekscytowany przyszłością i nie mogę się doczekać współpracy z moimi nowymi partnerami i przyjaciółmi w celu rozwoju nowej polskiej kancelarii” – opisuje Rafał Zięba.

Kancelaria zadeklarowała również swoje cele w dziedzinie tzw. „różnorodności i włączania” (diversity & inclusion – D&I ), nowoczesnego i postępowego trendu rozwijającego się w zachodnich firmach prawniczych, np. w odniesieniu do kobiet. Do 2022 r. 40 proc. partnerów B2R Law ma być płci żeńskiej (aktualnie ów współczynnik wynosi ok. 21 proc.)

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl