Wygrana klienta kancelarii JDP w największym przetargu kolejowym w Polsce

504

Przetarg ogłoszony przez PKP PLK S.A. obejmuje swoim zakresem fragment międzynarodowej inwestycji znanej pod nazwą Rail Baltica (E 75). Założeniem projektu jest poprowadzenie kolejowego korytarza z Berlina przez Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin aż po Helsinki.

Zamówienie stanowiące przedmiot tego postępowania warte jest ponad 4,1 mld zł i w ten sposób przechodzi do historii jako postępowanie o najwyższej wartości spośród prowadzonych dotychczas przez PKP PLK. Tak ogromna wartość spowodowała, że walka o ten kontrakt prowadzona była w kilku postępowaniach odwoławczych, wszczynanych w związku z kolejno podejmowanymi przez zamawiającego decyzjami, przy udziale wykonawców tworzących kilka konsorcjów zainteresowanych tą inwestycją.

Krajowa Izba Odwoławcza 5 czerwca 2020 r., podzielając argumentację zaprezentowaną przez JDP, oddaliła ostatnie odwołanie chińskiego konsorcjum China Civil Engineering Construction Corporation / China Railway 19th Bureau Group złożone w tym przetargu. Ostatecznie, po tym wyroku KIO, PKP PLK może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą – konsorcjum, którego liderem jest Intercor Sp. z o.o., a członkami Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited, reprezentowanym przez kancelarię JDP.

Wspomniany przetarg był istotny nie tylko z uwagi na skalę inwestycji i intensywność sporów. W toku postępowań odwoławczych Krajowa Izba Odwoławcza musiała rozstrzygnąć precedensowe zagadnienia prawne dotyczące dopuszczalności posługiwania się przez wykonawców na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu doświadczeniem zdobytym w (formalnie) niezakończonych jeszcze inwestycjach. W omawianej sprawie izba w całości podzieliła argumentację prezentowaną przez zwycięskiego wykonawcę dopuszczając, po spełnieniu szeregu wymogów, taką możliwość.

Przemysław Drapała i Wojciech Merkwa

 Ze strony kancelarii JDP zwycięskiego wykonawcę reprezentował mec. Wojciech Merkwa kierujący zespołem Prawa Zamówień Publicznych, przy wsparciu prof. Przemysława Drapały (partner).

Materiał kancelarii JDP Drapała & Partners