SMM Legal w trzymiliardowym naftowym gigawezwaniu na elektryczne akcje

601
(www.orlen.pl)

Warszawsko-poznańska kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradza firmie Polski Koncern Naftowy Orlen przy wezwaniu na sprzedaż wszystkich akcji energetycznej firmy Energa.

PKN Orlen ogłosił 5 grudnia 2019 r. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji Grupy Energa. W wezwaniu ustalił cenę akcji Energi na 7 zł i zobowiązał się nabyć je pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta taka ich liczba, która uprawnia do co najmniej 66 proc. głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy. Gdyby wezwanie doszło do skutku, wartość nabycia takiego pakietu po tej cenie wynosi 2,9 mld zł. Konieczne będzie także uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na przejęcie ze względu na unijne przepisy antymonopolowe. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji rozpocznie się 31 stycznia 2020 r., zakończyć ma się 9 kwietnia 2020 r.

Orlen jest dziś czwartym wytwórcą elektryczności w Polsce, dzięki produkcji w elektrociepłowniach w Płocku i Włocławku. Według tej firmy, planowana transakcja jest elementem strategii zakładającej budowę silnego multienergetycznego koncernu i rozwój w branży energetyki. Fuzja obu firm ma pozwolić efektywniej wykorzystać ich potencjał. Umożliwiłaby także zbilansowanie mocy konwencjonalnych źródeł energii z planowanymi odnawialnymi, wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych Orlenu przez Energę, ograniczenie operacyjnych kosztów obrotu energią na giełdzie.  Zakup Energi oznaczałby także zwiększenie potencjału rozwojowego Orlenu w dziedzinie elektromobilności, powiększenie infrastruktury sieci ładowania.

PKN Orlen to grupa kapitałowa z branży paliwowoenergetycznej, zajmująca się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw. Ma sześć rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Elektrociepłownia Orlenu we Włocławku produkuje z gazu parę technologiczną dla należącej do koncernu firmy chemicznej Anwil oraz energię elektryczną dla grupy kapitałowej i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zatrudnia ponad 20 tys. pracowników. Głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa posiadający 27,5 proc. akcji, 59 proc. jest w obrocie giełdowym.

Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z czołową pozycją pod względem udziału w produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (ponad 30 proc.). Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć wiatrowych i dwie słoneczne, elektrownię konwencjonalną w Ostrołęce, cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Dostarcza i sprzedaje prąd dla ponad 3 mln klientów. Jej sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 24 proc. powierzchni kraju. Głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa posiadający 51,5 proc. akcji, reszta jest w obrocie giełdowym.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy  cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia  uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej grupy. Ważnym elementem naszej strategii są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy Lotos, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy Energa. Już dziś  nasz segment energetyczny  odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększyłby się do prawie 30 proc. – stwierdził Daniel Obajtek, prezes zarządu Orlenu.

Kancelaria SMM Legal poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż kompleksowo doradza Orlenowi w procesie przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Energa. Dotychczasowa obsługa obejmowała doradztwo korporacyjne, w tym przy opracowaniu projektu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, oraz w zakresie prawa konkurencji, w tym przygotowanie roboczej wersji zgłoszenia koncentracji do Komisji Europejskiej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl