Baker McKenzie i Dentons w duńskiej inwestycji w polskie elektrownie wiatrowe

1083

Kancelaria Baker McKenzie doradzała firmie Wind Power Invest z duńskiej grupy Vestas przy utworzeniu ze spółką Solaque Holding z polskiej firmy GEO Renewables, której doradzała kancelaria Dentons, joint venture do budowy siedmiu elektrowni wiatrowych w Polsce.

Transakcja polegała na przejęciu przez firmę Wind Power Invest należącą do grupy Vestas, połowy udziałów w siedmiu spółkach projektowych należących do polskiej firmy GEO Renewables, realizujących farmy wiatrowe w Polsce. Łączny kapitał zakładowy tych spółek wynosi ok. 16,1 mln koron duńskich. Firma Vestas z Danii, która jest producentem turbin do wiatraków elektrowni wiatrowych, inwestuje w ten sposób w produkcję energii z wiatru w farmach budowanych m.in. w gminach Bogoria (małopolskie), Wólka Dobryńska (lubelskie), Kowalewo (kujawsko-pomorskie), Krasin (warmińsko-mazurskie).

Zarejestrowana na Cyprze spółka Solaque Holding jest częścią Grupy Energetyki Odnawialnej Renewables, która prowadzi biznes w sektorze energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce. Firma GEO Renewables działa od 2010 r., od kiedy zrealizowała kilkanaście przedsięwzięć, głównie w energetyce wiatrowej, których łączna wartość przekroczyła 2 mld zł. Prowadzi projekty elektrowni wiatrowych od fazy deweloperskiej poprzez budowę, uruchomienie i eksploatację. Obecnie zarządza wiatrakami o mocy ponad 280 megawatów na farmach Zgorzelec, Jędrzychowice, Zagórów, Wróblew, Korytnica i Lubartów. Partnerem firmy jest fundusz private equity Energy Capital Partners, którego udziałowcami są Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. W większości tych farm wykorzystywane są turbiny dostarczone przez firmę Vestas.

Firma Wind Power Invest jest częścią duńskiej grupy Vestas, która produkuje turbiny do elektrowni wiatrowych. Grupa ma oddziały w większości krajów europejskich, w Azji, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Australii. Jest największym dostawcą tych urządzeń w Polsce. Spółka Vestas Polska została utworzona w 2003 r. do obsługi zainstalowanych turbin. Posiada dwa biura, 19 punktów serwisowych, a jej instalacje są ulokowane w 135 miejscach.

Kancelaria Baker McKenzie potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Wind Power Invest. Obsługę wykonywali Michał Piekarski i Ernest Dymel.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że jej prawnicy doradzali Solaque Holding. Obsługę wykonywali managing counsel Agnieszka Kulińska i junior associate Filip Ruciński z zespołu energetyki i zasobów naturalnych. Przy finansowaniu transakcji doradzał senior associate Mateusz Krajewski z zespołu bankowości i finansów, a w kwestiach antymonopolowych – Anna Gulińska, Tomasz Kordala i Kamil Bułakowski z zespołu prawa konkurencji.

Obsługa prawna obejmowała negocjacje umowy inwestycyjnej oraz dokumentacji związanej z finansowaniem udzielonym przez nowego wspólnika, a następnie, po wydaniu zgody na utworzenie joint venture przez urząd antymonopolowy, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl