Domański Zakrzewski Palinka w fuzji dwóch banków głośnego biznesmena

808
Leszek Czarnecki (fot.: materiały prasowe)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradza przy łączeniu należących do Leszka Czarneckiego Getin Noble Banku i Idea Banku.

W połowie stycznia 2019 r. oba banki poinformowały o uzgodnieniu planu połączenia. Ma ono nastąpić w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku jako spółki przejmowanej na Idea Bank jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). Towarzyszyć temu będzie podwyższenie  kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które trafią do akcjonariuszy Getin Noble Banku.

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Po jego wpisaniu do rejestru sądowego Idea Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Getin Noble Banku, który zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jego akcjonariusze staną się akcjonariuszami Idea Banku. Bank powstały z połączenia będzie działał jako Getin Noble Bank S.A.

Fuzja prawna ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale 2019 r. W wyniku połączenia powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce, dysponujący sumą bilansową prawie 80 mld zł i świadczący usługi dla ponad 2 mln klientów. Oba banki poszukują obecnie inwestora finansowego, który dokapitalizuje nowy podmiot, aby pokryć istniejącą lukę kapitałową. Doradca finansowy banków rozmawia z wyselekcjonowaną grupą funduszy private equity mających doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, dziewiątym w Polsce pod względem sumy bilansowej. Ofertę usług kieruje do klientów indywidualnych, małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Dysponuje siecią ok. 450 oddziałów własnych i placówek franczyzowych obsługujących ok. 1,4 mln klientów detalicznych i ok. 200 tys. firm.

Idea Bank to 11. bank w Polsce. Specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro-, małych i średnich firm. Obsługuje ok. 200 tys. klientów biznesowych i ok. 300 tys. depozytowych klientów detalicznych, głównie w formie bankowości online. Dysponuje 43 własnymi oddziałami w dużych miastach.

– Połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku wydaje się naturalnym i przede wszystkim uzasadnionym ekonomicznie krokiem w rozwoju obu instytucji. Planowane synergie kosztowe na powtarzalnym poziomie 180 mln zł w skali roku pozwolą połączonemu bankowi nie tylko szybciej odzyskać pełną rentowność, lecz przede wszystkim rozpocząć proces odbudowy wartości dla akcjonariuszy. Jesteśmy przekonani, iż dzięki podobieństwu systemów informatycznych oraz usprawnieniom procesowym wdrożonym w minionych kwartałach, integracja obu banków przebiegnie płynnie i pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych usług – oświadczył Artur Klimczak, prezes zarządu Getin Noble Banku.

– W opinii zarządów obu banków połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji kapitałowej m.in. dzięki efektowi skali, synergiom kosztowym i przychodowym oraz odzyskaniu zdolności emisyjnej. Liczymy również na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych nadzoru. Według przeprowadzonych analiz, korzyści wynikające z wykorzystania modelu bankowości detalicznej Getin Noble Banku wraz z ofertą Idea Banku dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorców, przewyższą koszty związane z fuzją i pozytywnie wpłyną na kondycję finansową połączonego podmiotu – stwierdził Jerzy Pruski, p.o. prezesa zarządu Idea Banku.

Według artykułu w internetowym portalu wnp.pl, banki Leszka Czarneckiego pracują ostatnio ze stratami. W tarapaty finansowe miały popaść wskutek „prowadzonej przez siebie dość agresywnej polityki”. I choć właściciel zasilił je gotówką, m.in. ze sprzedaży swojej firmy deweloperskiej LCC Corp, luka kapitałowa urosła do ok. 900 mln zł. Wartość akcji banków spadała i przedsiębiorca miał się bać ich przejęcia. Dlatego przyjął kurs na fuzję – połączone banki trudniej byłoby przechwycić. Aby zasypać lukę kapitałową rozmawia z inwestorami. Według „Pulsu Biznesu”, zainteresowanie wyrazić miało pięć funduszy private equity.   

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradza bankom Leszka Czarneckiego przy fuzji.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl