Dentons i Clifford Chance w czteromiliardowym kredycie energetycznym

536

Kancelaria Dentons doradzała PGE Polskiej Grupie Energetycznej przy uzyskaniu finansowania kredytowego od konsorcjum czterech banków, którym doradzała kancelaria Clifford Chance.

PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała o podpisaniu 17 września 2018 r. umowy kredytowej z międzynarodowym konsorcjum banków. Łączna wysokość czteroletniego kredytu odnawialnego wynosi 4,1 mld zł.

Kredyt, udzielony przez hiszpański Santander Bank Polska, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski, włoski bank Intesa Sanpaolo i europejską odnogę japońskiego MUFG Banku, ma być przeznaczony m.in. na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy PGE zaplanowanego na lata 2016-2020 i obejmującego rozwój i modernizacje mocy wytwórczych, ciepłowniczych oraz dystrybucyjnych. Zostanie również wykorzystany do refinansowania zobowiązań finansowych PGE i spółek z grupy. Firma poinformowała, że kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej.

 – Grupę PGE nadal stać na finansowanie swoich wydatków w istotnej części z działalności bieżącej, czyli przychodów ze sprzedaży o relatywnie stabilnej strukturze. Aktualnie realizowany program inwestycyjny o wartości 34 mld zł wymagał jednak również zewnętrznego finansowania. Dzisiejsza umowa kredytowa z międzynarodowym konsorcjum banków, a także szereg innych projektów zainicjowanych na polskim rynku finansowym, pokazują, że Grupa PGE postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner – stwierdził Henryk Baranowski, prezes PGE.

 – Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania i to się udaje. Pozyskujemy finansowanie w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów z instytucji multilateralnych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak również w formie finansowania preferencyjnego – poinformował Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE ds. finansowych.

 – PKO Bank Polski, jako największy krajowy bank dla korporacji i biznesu, wspiera znaczące dla polskiej gospodarki przedsięwzięcia inwestycyjne. Dla naszych klientów angażujemy najlepszych specjalistów w zakresie finansowania inwestycji, handlu i kapitału obrotowego. Współpraca z PGE Polską Grupą Energetyczną to już kolejna umowa, w której PKO Bank Polski wraz z konsorcjum banków wspiera także rozwój polskiej energetyki – oświadczył Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.

PGE Polska Grupa Energetyczna to kontrolowana przez państwo spółka giełdowa będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna, która jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Posiada m.in. dwie kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów, elektrownie na węgiel kamienny i brunatny, elektrociepłownie, elektrownie wodne i wiatrowe. Dostarcza prąd ponad pięciu milionom klientów.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała PGE przy uzyskaniu kredytu. Głównym doradcą była Agnieszka Lipska, counsel w zespole bankowości i finansów, a w negocjacjach pomagał jej Łukasz Błaszczak.

Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała konsorcjum banków.

Agnieszka Lipska, cytowana w komunikacie prasowym Dentons, zauważa rosnące od pewnego czasu zainteresowanie międzynarodowych instytucji finansowanych wspieraniem krajowych spółek energetycznych w Polsce, w czym, jej zdaniem,  pomagają  „dobre ratingi zdolności kredytowej polskich firm energetycznych, szczególnie w sektorze dystrybucji i przesyłu energii”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl