CMS w polskiej akwizycji niemieckich nawozów sztucznych

629

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała Grupie Azoty przy przejęciu niemieckiej firmy Compo Expert produkującej nawozy sztuczne od spółki Goat Netherlands należącej do funduszu kapitałowego XIO, któremu doradzała brytyjska kancelaria Freshfields Bruckhaus Deringer. 

Grupa Azoty zawarła 6 września 2018 r. z należącą do funduszu kapitałowego XIO z siedzibą w Londynie spółką Goat Netherlands z siedzibą w Holandii warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki Goat TopCo z siedzibą w Münster w Niemczech. Goat TopCo to spółka holdingowa, której główną firmą operacyjną jest Compo Expert produkująca nawozy specjalistyczne dla upraw roślin. Finalizacja transakcji będzie możliwa po uzyskaniu zgody nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Azoty, które odbędzie się 8 października 2018 r., oraz zgód właściwych organów kontroli łączenia przedsiębiorstw, wymaganych w niektórych krajach prowadzenia działalności. Przewiduje się, że nastąpi to nie wcześniej niż w ostatnim kwartale 2018 r., a nie później niż w pierwszym kwartale 2019 r. Całkowita cena nabycia udziałów nie przekroczy 235 mln euro i zostanie w całości pokryta z linii kredytowych udostępnionych Grupie Azoty. Jeśli akwizycja Compo Expert dojdzie do skutku, będzie to druga inwestycja Grupy Azoty na rynku niemieckim; w 2010 r. przejęła ATT Polymers, spółkę działającą w segmencie tworzyw sztucznych.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowochemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Produkuje także tworzywa sztuczne i substancje chemiczne, takie jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole oxo, plastyfikatory, biel tytanowa, stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Grupa Azoty integruje polską chemię; w skład holdingu wchodzą Azoty w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu.

Grupa Compo Expert jest producentem nawozów specjalistycznych: otoczkowanych, wolnodziałających, nawozów do fertygacji i dolistnych, nawozów płynnych i biostymulatorów, jak też specjalistycznych nawozów NPK o wysokiej koncentracji składników pokarmowych. Nawozy specjalistyczne to produkty przeznaczone głównie do upraw wysokowartościowych na plantacjach owoców, warzyw, roślin ozdobnych, winorośli, torfu, a także w szkółkach. Mogą być również stosowane do upraw pod przykryciem lub szklarniowych, a także do trawników i muraw sportowych. Zakłady produkcyjne firmy zajmują się w Krefeld w Niemczech oraz Vall d`Uixo w Hiszpanii. Compo Expert sprzedaje nawozy do ponad 100 krajów. Zatrudnia ponad 600 pracowników.

XIO Group to firma inwestycyjna działająca w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii i Chinach. Inwestuje w przemysłach maszynowym, artykułów konsumpcyjnych, motoryzacyjnym, w ochronie środowiska, sektorze instytucji finansowych i w rolnictwie.

– Nawozy specjalistyczne to grupa produktów, o którą od dawna chcieliśmy uzupełnić ofertę dla naszych klientów. Dzięki potencjałom wykwalifikowanych kadr Compo Expert zamierzamy budować pozycję rynkową Grupy Azoty w nowych segmentach biznesowych, jakimi są nawozy dla wielkoobszarowych plantacji warzywniczych, ogrodniczych oraz sadowniczych. Wejście w obszar nawozów specjalistycznych stanowi także bardzo istotny krok w dostępie grupy do innowacyjnych technologii i unikatowego know-how. To również dowód na to, jak efektywnie polskie firmy potrafią wykorzystywać szanse biznesowe z korzyścią dla polskiej chemii i polskiej gospodarki. Grupa Azoty, która jeszcze kilka lat temu była zagrożona wrogim przejęciem, dziś, dzięki połączonej sile zintegrowanych zakładów, bierze udział w procesach akwizycyjnych w Europie – skomentował Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

– Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć Compo Expert. Na słowa uznania zasługuje zarówno zarząd, jak i pracownicy, którzy przekształcając firmę w lidera rynku spowodowali, że Compo Expert w ostatnich latach może pochwalić się stałym wzrostem sprzedaży, zdecydowanie przewyższając osiągnięcia swoich konkurentów. Jesteśmy pewni, że spółka będzie kontynuowała ten wzrost. Życzę Compo Expert wielu sukcesów w przyszłości – już z Grupą Azoty jako nowym właścicielem – stwierdził Joseph Pacini, prezes i współzałożyciel funduszuXIO.

Kancelaria CMS potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że była doradcą prawnym Grupy Azoty – doradzało biuro w Berlinie: CMS Hasche Sigle.

Kancelaria Freshfields Bruckhaus Deringer poinformowała na swojej stronie internetowej, iż doradzała funduszowi private equity XIO.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl