Baker McKenzie w koreańskich patentach na superstop dla polskiej huty aluminium

435

Kancelaria Baker McKenzie doradzała firmie Impexmetal przy podpisaniu z Koreańskim Instytutem Technologii Przemysłowych umowy licencji na portfolio patentowe dotyczące nowego stopu aluminium i magnezu.

Firma Impexmetal podpisała 23 sierpnia 2018 r z Koreańskim Instytutem Technologii Przemysłowych (Korea Institute of Industrial Technology – Kitech) umowę licencyjną na opracowanie i wdrożenie technologii produkcji blach i taśm z nowych stopów aluminium i magnezu z ponadstandardową zawartością magnezu, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością przy zachowaniu bardzo dobrej plastyczności. Jak informuje polska firma, cechuje je ponadto odporność na korozję, a także dobra spawalność, niska gęstość pozwalająca na redukcję masy elementów oraz podatność na odkształcenia plastyczne na zimno.

Umowę patentową podpisali prezesi obu stron uroczyście w Pałacu Przeździeckich w Warszawie, w obecności ambasadora Republiki Korei w Polsce, przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rektorów Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Opłata za wydanie licencji wynosi 1,6 mln euro.

– Pożądane cechy stopu wynikają z wysokiej zawartości magnezu – od 6 do 9 proc., czyli znacznie wyższej od standardowych stopów Al-Mg. Wyrób, który powstanie we współpracy z Kitech, stanie się ważnym elementem portfolia produktowego Impexmetalu, umacniając wysoką konkurencyjność spółki na rynkach zagranicznych. Będziemy jedyną firmą produkującą ten stop na świecie – stwierdził Paweł Rutecki, dyrektor rozwoju i inwestycji w Impeksmetalu.

Nowy stop to wypadkowa współpracy Kitech z Impexmetalem, która rozpoczęła się już w 2015 r. Trafi on na rynek w połowie 2021 r., czyli po rozbudowie zdolności produkcyjnych walcarki gorącej oraz instalacji specjalistycznej walcarki do walcowania na zimno twardych stopów aluminium w Hucie Aluminium Konin. Znajdzie zastosowanie w wielu branżach, m.in. motoryzacyjnej, elektronicznej, lotniczej, teleinformatycznej, opakowaniowej, stając się częścią takich przedmiotów codziennego użytku, jak telefony, laptopy czy samochody.

Spółka Akcyjna Impexmetal to polskie przedsiębiorstwo przemysłowe działające głównie na rynku metali kolorowych – aluminium, miedzi, cynku i ołowiu, ale także stali, w sektorze półfabrykatów metalowych i  łożysk. Jest największym polskim producentem wyrobów walcowanych z aluminium. Zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Ponad połowa obrotów spółki jest realizowana poza Polską, głównie w Europie. Największymi importerami produktów Impeksmetalu są Niemcy, Czechy i Ukraina. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew, największej prywatnej grupy kapitałowej w Polsce.  Jak podaje Wikipedia, Impexmetal  został założony w 1951 r. jako państwowa centrala handlu zagranicznego, która prowadziła handel metalami nieżelaznymi. Po sprywatyzowaniu kilkanaście lat temu Boryszew posiada ponad 60 proc. akcji Impeksmetalu, kilkanaście procent kontroluje główny akcjonariusz Boryszewa, Roman Karkosik. Firma jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 28 spółkach, w tym pięciu zakładach produkcyjnych; są to m.in. Huta Aluminium Konin w Koninie, Hutmen, Baterpol.

Koreański Instytut Technologii Przemysłowych to państwowy instytut naukowo-badawczy, który nakierowany jest na rozwój przemysłu przetwórczego poprzez wdrażanie innowacyjnych  technologii produkcji zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zatrudnia ponad 1 tys. pracowników, z czego 86 proc. to kadra naukowa.

Kancelaria Baker McKenzie poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż kompleksowo doradzała firmie Impexmetal w procesie przygotowania i negocjowania założeń współpracy, struktury transakcji oraz negocjowania warunków umowy licencji portfolio patentowego z Kitech. Obsługę wykonywał Jakub Falkowski.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl