Weil, Gotshal & Manges i Linklaters w ratunkowej nacjonalizacji fabryki pociągów

1005
Elektryczny zespół trakcyjny Elf 2 produkcji bydgoskiej Pesy (www.pesa.pl)

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradzała państwowemu Polskiemu Funduszowi Rozwoju przy przejęciu kontroli nad firmą Pesa Bydgoszcz, której doradzała kancelaria Linklaters.

W lipcu 2018 r. Polski Fundusz Rozwoju i firma Pesa Bydgoszcz, produkująca pojazdy szynowe, podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której PFR zaangażuje się w finansowanie największego producenta w branży kolejowej w Polsce. Celem PFR jest przejęcie kontroli nad Pesą, a następnie wzmocnienie i rozwój spółki. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR zainwestuje w Pesę 300 mln zł w drodze podwyższenia kapitału za pośrednictwem obligacji zamiennych na akcje. PFR odkupuje też prawie 100 proc. akcji od dotychczasowych głównych akcjonariuszy Tomasza Żaboklickiego, Zygfryda Żurawskiego i Zenona Duszyńskiego. Tylko 0,2 proc. akcji pozostaje w rękach 1 tys. pracowników.

Według „Gazety Wyborczej”, w zeszłym roku Pesie zabrakło pieniędzy na płacenie bieżących rachunków. Tymczasem zdobyła tyle zamówień, że nie była w stanie ich zrealizować. Ogłosiła wówczas, pod presją banków, które udzieliły jej pożyczek, poszukiwania inwestora.

PFR poinformował, iż w 2017 r. został zaproszony przez Pesę i jej udziałowców do procesu transakcyjnego zakładającego nabycie akcji oraz podwyższenie kapitału w firmie. Akcjonariusze spośród trzech ofert potencjalnych inwestorów wybrali PFR. W marcu 2018 r. zawarto wstępną umowę nabycia jej udziałów. Zgodę na przeprowadzenie transakcji dał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inwestycja pociąga za sobą zmianę strategii rynkowej spółki. Pesa planuje zoptymalizować produkcję poprzez podniesienie standardów zarządzania oraz kontroli jakości, a także wytwarzać dłuższe serie pojazdów. Nowa strategia zakłada intensyfikację rozwoju na rynkach zagranicznych.

Pesa Bydgoszcz jest największym polskim producentem pojazdów szynowych – pociągów elektrycznych i spalinowych, lokomotyw oraz tramwajów. Tabor kolejowy firmy jest eksploatowany w Polsce i krajachtakich jak Włochy, Niemcy, Rosja, Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina, Litwa, Białoruś, Kazachstan. Firma  zatrudnia ponad 4 tys. pracowników. Zakład powstał w 1851 r. jako niemiecka firma Ostbahn-Werkstatt-Bromberg i zajmował się wyłącznie naprawami taboru kolejowego. Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo funkcjonowało jako Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy. W 2001 r. ZNTK sprywatyzowano i nadano obecną nazwę Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding oraz rozpoczęto produkcję pojazdów szynowych – najpierw kolejowych, a od 2005 r. również tramwajów. Z czasem produkcja stała się podstawową działalnością Pesy. Najważniejsze pojazdy to lokomotywy Gama, elektryczne zespoły trakcyjne Elf, spalinowe zespoły trakcyjne Link oraz tramwaje Swing i Twist.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych   oraz PFR Ventures, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw i samorządów, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Misją PFR jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

– Stajemy się teraz inwestorem w spółce Pesa. Dokonaliśmy tej inwestycji, ponieważ wierzymy w długoterminowy potencjał rozwoju firmy. Pesa, z tego co się orientujemy, posiada portfel zamówień o wartości blisko 3,5 mld zł, więc nie pozostaje nic innego jak zaufać pracownikom firmy, że będą potrafili terminowo zrealizować te kontrakty. Po naszej stronie jako inwestora jest ważna rola w zapewnieniu spółce paliwa do realizacji tych kontraktów w postaci finansowania, na które składa się podniesienie kapitału Pesy na kwotę blisko 300 mln zł – oświadczył Paweł Borys, prezes zarządu PFR.

– Współpracujemy z Pesą już od dwóch lat, tworząc wspólną spółkę oferującą najem taboru, dlatego jesteśmy przekonani, że potencjał przemysłowy i menadżerski firmy daje perspektywę jej długoterminowego rozwoju w Polsce i na rynkach międzynarodowych. W konkurencyjnym procesie wygraliśmy z zagranicznymi oferentami branżowymi, którzy podobnie jak my dostrzegli wartość i potencjał Pesy – stwierdził Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu PFR ds. inwestycyjnych.

– Firma ma za sobą 160 lat tradycji. Ponad dwie dekady temu postanowiliśmy, że zmienimy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w nowoczesną firmę produkującą pojazdy szynowe – spalinowe i elektryczne, jak również nowoczesne tramwaje. To się udało. Jesteśmy liderem na rynku w Polsce, nasze produkty jeżdżą po Europie Zachodniej, Wschodniej i Południowej. Pod koniec zeszłego roku, gdy zostały określone parametry planu na 2018 r., było wiadomo, że brakuje nam środków finansowych i podjęliśmy decyzję o poszukiwaniu inwestora – objaśnił Zygfryd Żurawski, prezes Pesa Holding, przedstawiciel dotychczasowych głównych akcjonariuszy

– Ostatnie miesiące to restrukturyzacja spółki, działania zmierzające do pozyskania inwestora i zapewnienia finansowania. W trakcie tak trudnego procesu najważniejsze jest pokazanie, że warto zainwestować w firmę, że pracownicy potrafią się zmobilizować i potwierdzić zdolność do zmian, realizacji kontraktów, poprawy jakości i osiągania lepszych wyników finansowych. Pomimo trudnej sytuacji finansowej potrafiliśmy realizować kontrakty. Jestem przekonany, że Pesa to dobra inwestycja – zadeklarował Krzysztof Sędzikowski, prezes zarządu Pesa Bydgoszcz S.A.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała PFR w transakcji.

Kancelaria Linklaters poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała Pesie we wszystkich aspektach związanych z restrukturyzacją zadłużenia oraz sprzedaży akcji na rzecz PFR. Zespołem transakcyjnym z praktyki prawa korporacyjnego kierowali partner Marcin Schulz i managing associate Szymon Renkiewicz, a byli w nim managing associate Klaudia Królak, senior associate Jakub Woźniak, associate Ewa Szmigielska. Przy restrukturyzacji zadłużenia spółki doradzali Jarosław Miller, partner kierujący praktyką prawa finansowego i bankowości, managing associate Marta Domino i associate Agata Brzózek.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl