CMS i DZP w finansowaniu energetycznego bloku przez państwowy fundusz

586
Budowa bloku Jaworzno III (www.tauron.pl)

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju przy zawarciu umów  dotyczących inwestycji kapitałowej w budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno należącej do firmy Tauron Polska Energia, której doradzała kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Pod koniec marca 2018 r. firma Tauron Polska Energia i Polski Fundusz Rozwoju podpisali umowy o finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III – umowa inwestycyjna i umowa wspólników określają warunki zaangażowania przez PFR 880 mln zł w realizację inwestycji. Stronami umów są Tauron Polska Energia, spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron prowadząca inwestycję oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, których częścią portfela zarządza PFR. Fundusze będą inwestować kapitał poprzez stopniowe obejmowanie nowych udziałów w spółce celowej NJGT (po 440 mln zł). Udział funduszy w kapitale zakładowym NJGT w dniu oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14 proc., a udział Taurona więcej niż 50 proc.

Termin zainwestowania środków przez fundusze zależy od spełnienia przez Tauron i NJGT określonych warunków, m.in. od uzyskania zgody na koncentrację i decyzji zatwierdzającej warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Nowy blok o mocy 910 megawatów i najwyższej sprawności w swojej klasie w Polsce będzie rocznie spalał do 2,8 mln ton węgla. Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy Tauron. Blok wytworzy rocznie do 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisję dwutlenku węgla oraz innych gazów. Zaawansowanie budowy przekracza 60 proc., a jej zakończenie planowane jest na listopad 2019 r.

Koszt powstania nowego bloku w Jaworznie – jednej z największych inwestycji prowadzonych obecnie w polskiej energetyce – szacowany jest na 6,2 mld zł.

– Umowy z funduszami inwestycyjnymi to kolejna z szeregu podjętych przez nas inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne dla dalszego rozwoju grupy i prowadzonych przez nas inwestycji. Budowa bloku w Jaworznie jest obecnie największym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach programu inwestycyjnego grupy – stwierdził Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

– Zaangażowanie finansowe w budowę bloku w Jaworznie doskonale wpisuje się w politykę inwestycyjną zarządzanych przez nas funduszy infrastrukturalnych i strategię PFR, której głównym celem jest wspieranie procesów tworzenia aktywów kluczowych dla polskiej gospodarki. Nowe źródła wytwórcze gwarantują bezpieczeństwo energetyczne Polski w horyzoncie kolejnych kilkudziesięciu lat – skomentował Paweł Borys, prezes zarządu PFR.

Kancelaria CMS poinformowała, iż doradzała PFR. Zakres prac obejmował przeprowadzenie badania due diligence spółki NJGT, przygotowanie i negocjowanie umów – inwestycyjnej i wspólników, a także głównych umów projektowych, w tym sprzedaży węgla i sprzedaży energii elektrycznej, które zostaną zawarte pomiędzy spółką NJGT a firmą Tauron Polska Energia.

Zespół CMS tworzyli prawnicy transakcyjni i specjalizujący się w doradztwie dla sektora energetycznego. Obsługą kierowali Jakub Marcinkowski, partner z praktyki transakcyjnej oraz Piotr Ciołkowski, partner i lider zespołu ds. regulacyjnych w sektorze energetycznym. Obsługę  wykonywali starszy prawnik Olga Czyżycka z zespołu transakcyjnego oraz partner Iga Lis,  counsel Agnieszka Skorupińska, starszy prawnik Michał Andruszkiewicz i prawnik Piotr Prawda z zespołu energetycznego.

Domański Zakrzewski Palinka poinformowała, że doradzała firmie Tauron Polska Energia w całym procesie tworzenia, negocjowania oraz zawierania dokumentacji transakcyjnej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl