Prawnik-lingwista jako partner w tłumaczeniu tekstu prawniczego

1035

Tylko prawnik-lingwista przetłumaczy międzynarodowy kontrakt z pełną świadomością znaczenia jego postanowień i skutków ewentualnych błędów.

Kim jesteśmy?

Firma Iuridico Legal & Financial Translations z Gdańska od 2005 roku oferuje fachowe przekłady dokumentów oraz tekstów prawnych, finansowych i ekonomicznych.

Wyjątkowość naszej oferty wynika ze składu naszego zespołu. Jesteśmy grupą prawników-lingwistów, finansistów, tłumaczy przysięgłych, tłumaczy prawniczych, weryfikatorów i redaktorów, których połączyła pasja do lingwistycznych aspektów prawa i finansów.

Co robimy?

Specjalizujemy się w tłumaczeniach pisemnych tekstów prawniczych, finansowych, unijnych i ekonomicznych, w tym np. aktów prawnych, dokumentacji z zakresu procedur zamówień publicznych, umów w obrocie gospodarczym, dokumentacji ubezpieczeniowej, pism w ramach postępowań cywilnych i karnych oraz arbitrażowych, dokumentacji transakcyjnej czy inwestycyjnej, orzecznictwa sądów polskich, unijnych i międzynarodowych.

Zakres naszych usług obejmuje m.in. takie dziedziny jak wymiar sprawiedliwości, działalność organizacji międzynarodowych, bankowość, rynki kapitałowe i giełdy, zamówienia publiczne, problematyka unijna, nieruchomości, ubezpieczenia, administracja publiczna, budownictwo, transport i logistyka.

Zasięg językowy naszych przekładów obejmuje język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, czeski i słowacki, języki skandynawskie i bałkańskie. Oprócz tłumaczeń na i z języka polskiego tłumaczymy także w kombinacjach pomiędzy językami obcymi (angielski, rosyjski, niemiecki i francuski).

Spośród najciekawszych projektów zrealizowanych w ostatnich miesiącach można wymienić tłumaczenia:

  • ustawy Prawo bankowe;
  • ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  • rekomendacji i wytycznych regulacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego dla banków;
  • podręcznika Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej o europejskim prawie ochrony danych osobowych;
  • raportu OECD o sytuacji gospodarczo-społecznej w Polsce;
  • szeregu pytań prejudycjalnych i opinii rzeczników generalnych dla Trybunału Sprawiedliwości UE;
  • orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dla kogo pracujemy?

Nasze usługi kierujemy do kancelarii prawniczych, firm doradczych, firm audytorskich, banków, instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, biur rachunkowych, firm z branży nieruchomościowej i logistycznej, brokerów ubezpieczeniowych, firm budowlanych i spedycyjnych, doradców ds. funduszy unijnych oraz podmiotów sektora publicznego (polskiego i międzynarodowego).

Nasz zespół pracuje dla takich instytucji i organizacji międzynarodowych jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej, Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Europejski Bank Centralny, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowy Trybunał Karny. Klientami krajowymi są natomiast m.in. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelny Sąd Administracyjny.

Zapewnialiśmy obsługę językową Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Komisji Europejskiej podczas procesu zmian strukturalno-legislacyjnych w polskim wymiarze sprawiedliwości. Tłumaczyliśmy projekty nowych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych wraz z uzasadnieniami, stanowiska, uchwały i opinie KRS, Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), Komisji Weneckiej. Nieprzerwanie od 2009 roku współpracujemy z Trybunałem Sprawiedliwości UE uczestnicząc w procesie tłumaczenia pytań prejudycjalnych oraz opinii rzeczników generalnych. Za pośrednictwem NSA wykonywaliśmy tłumaczenie szeregu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Niedawno zostaliśmy również zaproszeni do współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

Dlaczego warto nas wybrać? 

Tłumaczenia prawnicze to proces wieloetapowy, w którym uczestniczą tłumacz specjalistyczny (prawnik-lingwista), weryfikator i redaktor. Tylko taki sposób organizacji pracy pozwala na osiągnięcie najlepszego możliwego efektu i minimalizację ryzyka wystąpienia błędów. Jakość przekładu staje się szczególnie istotna w przypadku zawierania przez przedsiębiorców umów z firmami zagranicznymi, przygotowywania dokumentacji dla potrzeb sporów sądowych i pozasądowych czy też składania ofert w języku obcym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli dokumenty, na podstawie których pracujemy, są przetłumaczone profesjonalnie, zdecydowanie skraca to czas pracy nad transakcją. Natomiast błąd popełniony w takich tłumaczeniach może być bardzo kosztowny – może oznaczać poważne straty finansowe, nieudaną transakcję czy przegraną w sporze sądowym.

Bardzo obrazowy przykład z ostatnich dni to sytuacja, w której trudny do wykrycia błąd w tłumaczeniu gwarancji wadialnej wystawionej przez zagraniczną instytucję finansową skutkuje bezwarunkowym odrzuceniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Błąd, za który nie odpowiada tłumacz, a którego źródłem jest tłumaczenie ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowane przez UZP. Osoba bez przygotowania prawno-lingwistycznego nie jest w stanie tej kwestii wychwycić. Przypadek ten został szczegółowo opisany na naszym blogu.

Artykuł sponsorowany