CMS w inwestycji państwowego funduszu w litewską firmę odpadową

391

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała PFR Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych przy przejęciu mniejszościowych udziałów w litewskiej spółce EMP Recycling od firmy odpadowej Elemental Holding, którą obsługiwał w transakcji wewnętrzny dział prawny.

Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZAN) pod koniec 2017 r. przejął 49 proc. udziałów w firmie EMP Recycling z Litwy od polskiej grupy kapitałowej Elemental Holding działającej w branży recyklingu. Umowa inwestycyjna przewiduje dla obu stron opcje odkupu i sprzedaży udziałów po co najmniej sześciu latach oraz dopuszcza możliwość dokapitalizowania spółki przez wspólników. Wcześniej, w maju 2017 r., Elemental Holdings wykupiła 99,8 proc. udziałów w litewskiej spółce.

EMP Recycling to działająca od kilkunastu lat na Litwie firma z branży odpadowej specjalizująca się w skupowaniu, zbieraniu i przetwarzaniu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, katalizatorów samochodowych.

Elemental Holding to grupa kapitałowa z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi takimi jak złom metali nieżelaznych, odpady elektroniczne oraz zużyte katalizatory. Działa w 35 krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Grupę tworzą w Polsce spółki Syntom, Tesla Recycling, Terra Recycling, PGM Group, Platinium M.M, a za granicą EMP Recycling (Litwa), Metal Holding (Słowacja), Evciler Kimya (Turcja), Evciler & Elemental Recycling Middle East DMCC (Zjednoczone Emiraty Arabskie), AWT Recycling Limted (Wielka Brytania), KatMetal Oy (Finlandia), KatMetal Estonia Ou (Estonia).

PFR TFI należy do państwowej grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Zarządza funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, które angażują kapitał w takie aktywa jak nieruchomości, projekty infrastrukturalne, private equity czy venture capital. Jednym z funduszy jest FEZ FIZAN, którego zadaniem jest wspieranie polskich firm w inwestycjach w zagraniczne projekty.

– Elemental Holding jest przykładem spółki, która od lat podbija zagraniczne rynki. Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera te polskie firmy, które chcą powtórzyć za granicą sukces odniesiony w kraju. Oferujemy kapitał, doświadczenie i wzięcie na siebie części ryzyka. Działamy coraz aktywniej na rzecz zwiększenia potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski – oświadczyła Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.

– Finalizacja umowy z PFR TFI to ważny element realizacji dalszej strategii spółki. Będziemy mogli wykorzystać środki finansowe na planowane akwizycje i dalszy rozwój organiczny. Umocnienie pozycji na rynku Europy Zachodniej to dla nas priorytet, a dzięki stabilnemu partnerowi finansowemu będziemy mogli działać w światowej czołówce na rynku recyklingu – stwierdził Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding.

Kancelaria CMS  poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała PFR Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych – partner Jakub Marcinkowski, starszy prawnik Olga Czyżycka i prawnik Michał Sowiński  przygotowali oraz negocjowali umowy inwestycyjną i sprzedaży akcji.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl