PwC Legal w przejęciu zarządzania funduszem inwestującym w nieruchomości

481

Kancelaria PwC Legal doradzała towarzystwu funduszy inwestycyjnych Skanska TFI przy przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych – poinformowała ta firma prawnicza.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, w czerwcu 2017 r. Skanska TFI przejęło od towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI zarządzanie Sezam XIX Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętych Aktywów Niepublicznych lokującym środki pieniężne zbierane w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych bezpośrednio w nieruchomości komercyjne i realizującym na nich procesy deweloperskie. Wyłącznym uczestnikiem funduszu z aktywami o wartości ok. 300 mln euro jest podmiot z grupy Skanska.

Obsługa prawna kancelarii PwC Legal obejmowała m.in. doprowadzenie do zawarcia umowy o przejęcie zarządzania funduszem, reprezentowanie Skanska TFI przed Komisją Nadzoru Finansowego, w postępowaniu antymonopolowym dotyczącym zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz wsparcie w przygotowaniu operacyjnym Skanska TFI do rozpoczęcia działalności.

Z ramienia PwC Legal obsługę wykonywali Mateusz Ordyk, Małgorzata Mroczkowska-Horne, Wojciech Grabowski, Stanisław Szymanek. Pracę nadzorował partner Jacek Pawłowski.

Skanska TFI jest pierwszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych utworzonym na potrzeby rynku deweloperskiego. Kancelaria PwC Legal pracowała dla firmy Skanska przy prawnych aspektach utworzeniu towarzystwa, które 4 października 2016 r. uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności związanej z tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi lokującymi aktywa bezpośrednio w nieruchomości.

Skanska to szwedzka firma budowlano-deweloperska utworzona w 1887 r. w Malmö. Obecnie na całym świecie zatrudnia ok. 50 tys. pracowników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl