Secesja trójki partnerów Drzewiecki Tomaszek – założyli własną kancelarię

2102

Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy – tak nazywa się kancelaria uruchomiona w styczniu 2017 r. w Warszawie przez troje ekspartnerów kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy.

Anna Gołębiowska, Tomasz Ludwik Krawczyk i Rafał Roszkowski byli przez wiele, wiele lat prawnikami w Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy. Niedawno odeszli i utworzyli wspólnie własną firmę prawniczą pod anglojęzyczną marką GKR Legal.

Kancelaria działa w formie spółki partnerskiej. Oferta obsługi prezentowana na jej stronie internetowej obejmuje takie dziedziny i branże jak: prawo administracyjne; prawo konkurencji; prawo spółek; prawo autorskie; nieruchomości; technologia, media, telekomunikacja; ochrona marki; ochrona domen; transakcje; spory; reprywatyzacja.

Anna Gołębiowska jest partnerem w GKR Legal. Przedtem przez dziewięć lat była partnerem w Drzewiecki Tomaszek, w której łącznie przepracowała prawie 17 lat.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji oraz prowadzeniu sporów sądowych z tych dziedzin (ochrona znaków towarowych, poufnych informacji handlowych, opłaty półkowe, reklama, ograniczanie konkurencji, zmowy cenowe). Reprezentuje strony w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami administracyjnymi.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1997).  

Tomasz Ludwik Krawczyk jest partnerem w GKR Legal. Przedtem był przez dziewięć lat partnerem w Drzewiecki Tomaszek, w której łącznie przepracował prawie 14 lat. Wcześniej był prawnikiem kancelarii Bąk Marszałek, Szczepankowski i Wspólnicy w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie administracyjnym, procesach sądowych i arbitrażowych oraz w prawie karnym gospodarczym. Ma także doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa spółek oraz w obsłudze fuzji i przejęć.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2001), doktorem prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007).

Rafał Roszkowski jest partnerem w GKR Legal. Przedtem był przez ponad 19 lat partnerem w Drzewiecki Tomaszek.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, w tym handlowego, prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz informatycznego i telekomunikacyjnego. Prowadzi procesy i mediacje w sporach dotyczących praw własności intelektualnej i praw autorskich.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

W zespole kancelarii – jak wynika z jej strony internetowej są ponadto radca prawny Emilia Falkowska, która specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie nieruchomości oraz w sprawach spornych oraz aplikantka radcowska Justyna Michalska.

To nie pierwsze znaczące odejście z kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy. Dwa lata temu opuściły ją cztery długoletnie prawniczki:  Olga Sztejnert-Roszak, Agnieszka Winnicka-Mackenthun, Magdalena Kowalczuk-Szymańska i Marcelina Sosnowska-Rudnik. Założyły wspólnie kancelarię SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl