Partner, który odszedł z Weil, został partnerem w Drzewiecki Tomaszek

1789

Jarosław Kołkowski jest od stycznia 2017 r. partnerem w kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy – poinformowała ta firma prawnicza na swojej stronie internetowej.

Odpowiada za rozwój „praktyki procesowej kancelarii oraz portfela klientów sektora energetyczno-paliwowego”.

Jarosław Kołkowski specjalizuje się w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz w prawie korporacyjnym, w tym w obsłudze spółek publicznych. Reprezentował strony w arbitrażach handlowych, w tym międzynarodowych. Ostatnio pracował np. dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego w trwającym od kilku lat sporze z rosyjską firmą Gazprom dotyczącym cen gazu ziemnego.

Ten rankingowy prawnik procesowy w grudniu 2016 r. opuścił kancelarię Weil, Gotshal & Manges, w której pracował w od 2000 r. Od 2011 r. był partnerem w praktyce rozwiązywania sporów. Od kilku lat łączył praktykę w kancelarii, walcząc w salach sądów i trybunałów arbitrażowych, z działalnością menedżerską w boksie. Był prezesem czołowej polskiej drużyny pięściarskiej Rafako Hussars Poland. W styczniu 2017 r. media bokserskie informowały, że złożył rezygnację z tej funkcji.

Jest radcą prawnym od 2005 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2001).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl