Dwie Polki na noworocznej liście awansowej w White & Case

3392
I. Fedurek i M. Mroczek (www.whitecase.com)

Ilona Fedurek i Małgorzata Mroczek są w nowej grupie prawników globalnej sieci White & Case, którzy dostali awanse od 1 stycznia 2017 r.

Obie polskie prawniczki przechodzą ze stanowiska associate na stanowisko counsel, razem z 24 innymi osobami: Ilona Fedurek w globalnej praktyce bankowej, a Małgorzata Mroczek – w globalnej praktyce fuzji i przejęć kancelarii.

W White & Case stanowisko counsel jest przeznaczone dla starszych prawników posiadających znaczące doświadczenie w konkretnej dziedzinie praktyki. We wszystkich biurach firmy jest alternatywną wobec partnerstwa ścieżką kariery, choć nie wyklucza na przyszłość możliwości awansu na partnera.

Firma poinformowała, iż awansowała także 15 prawników na stanowiska partnerów lokalnych, ale w tym gronie nie ma nikogo z Polski.

– Te awanse odzwierciedlają jakość i osiągnięcia naszych prawników oraz prawdziwie globalny i zróżnicowany charakter naszej firmy. Obejmują one 21 biur i 13 globalnych praktyk i egzemplifikują sposób, w jaki White & Case zapewnia wsparcie dla klientów na całym świecie w ich najważniejszych, złożonych, transgranicznych wyzwaniach prawnych – skomentował Hugh Verrier, prezes White & Case.

Ilona Fedurek specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Doradza bankom i ich klientom w krajowych i transgranicznych transakcjach finansowania, w tym typu project finance i acquisition finance, w strukturyzacji kredytów, sporządzaniu dokumentacji zabezpieczeń oraz w zagadnieniach z zakresu regulacji bankowości (outsourcing usług, wymogi adekwatności kapitałowej). Obsługiwała także spory sądowe i arbitrażowe z udziałem banków. Była zaangażowana w postępowania upadłościowe spółek.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Małgorzata Mroczek specjalizuje się w prawie pracy. W kancelarii pracuje 12 lat. Od 2010 r. kieruję praktyką employment law w jej warszawskim biurze. Doradza w kwestiach zatrudnienia związanych z transakcjami M&A i posttransakcyjnych oraz dotyczących spółek publicznych, a także w problematyce restrukturyzacji kadrowo-personalnej. Obsługiwała negocjacje ze związkami zawodowymi dotyczące programów dobrowolnych odejść pracowników z przedsiębiorstw i pakietów socjalnych.  Przygotowywała kontrakty menedżerskie, porozumienia bonusowe, klauzule zakazu konkurencji i poufności w umowach, a także opcji na akcje/udziały dla kluczowego personelu.  

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

(www.whitecase.com)
(www.whitecase.com)

1 stycznia 2017 r. międzynarodowym partnerem w White & Case zostanie awansowany w październiku 2016 r. Michał Subocz. Awansowano go wówczas w gronie 40 nowo mianowanych partnerami prawników sieci z 11 globalnych praktyk i

Michał Subocz jest partnerem lokalnym w warszawskim biurze White & Case, będzie partnerem międzynarodowym w globalnej praktyce sporów gospodarczych. Od roku kieruje kancelaryjną praktyką rozwiązywania sporów w Polsce. Specjalizuje się w sporach budowlanych, reprezentuje firmy z tej branży w arbitrażu i przed sądami państwowymi. Obsługiwał  sprawy sporne dotyczące projektów infrastrukturalnych, centrów handlowych, tuneli drogowych, stadionów.

W White & Case pracuje od prawie sześciu lat. Wcześniej był w warszawskim biurze kancelarii CMS Cameron McKenna, z którego odszedł do White & Case w wielkiej grupie 19 prawników. Przedtem był zatrudniony w departamencie prawnym Narodowego Banku Polskiego.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1995).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl