DJBW i Weil, Gotshal & Manges w inwestycji w wynajem lokomotyw

877

Kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy doradzała wspólnikom firmy Industrial Division w sprzedaży udziałów funduszowi Abris Capital Partners, którego doradcą prawnym w tej inwestycji była kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

Fundusz private equity Abris Capital Partners został większościowym udziałowcem we wrocławskiej spółce Industrial Division, działającej na rynku transportu kolejowego. Jak informuje kancelaria DJBW, transakcja obejmowała sprzedaż funduszowi części udziałów w spółce przez dotychczasowych wspólników oraz objęcie przez fundusz udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w celu przejęcia kontroli nad spółką.

Industrial Division zajmuje się wynajmem lokomotyw polskim przewoźnikom kolejowym, głównie z branży petrochemicznej oraz firmom zajmującym się transportem surowców i ładunków specjalnych. Oferuje ponad 80 lokomotyw (w tym 70 elektrycznych), dostęp do punktów serwisowych i wsparcie w zakresie dokumentacji technicznej.

Działalność rozpoczynała w 2003 r. od pozyskiwania i sprzedaży taboru kolejowego.

– Przez ponad 12 lat rozwijaliśmy Industrial Division samodzielnie, w oparciu o wiedzę i doświadczenie współwłaścicieli. Obecnie perspektywy dla branży kolejowej są bardzo dobre, dlatego uznaliśmy, że w celu wzrostu potencjału rynkowego spółki i możliwości rozszerzenia zakresu jej działalności niezbędne jest pozyskanie partnera finansowego – stwierdził Piotr Ignasiak, prezes Industrial Division.

– Inwestując w Industrial Division kontynuujemy naszą misję wspierania polskich przedsiębiorców. Nasz najwyższy szacunek wzbudziła skuteczność w konkurowaniu z dużymi zagranicznymi operatorami. Sukces ten jest wypadkową doskonałego zrozumienia rynku, umiejętnego zaangażowania najnowszych technologii i ciężkiej pracy założycieli spółki – oświadczył Paweł Gieryński, senior partner w Abris Capital Partners.

– Znaczna część lokomotyw w Polsce może wkrótce wymagać wymiany lub modernizacji. Industrial Division ze względu na niszę, w której działa, doświadczenie zarządzających, unikatowość oferty oraz pozyskane właśnie współfinansowanie, jest w stanie dobrze wykorzystać tę sytuację  – dodał Wojciech Łukawski, partner w ACP.

Dzięki inwestycji Abris Industrial Division zamierza zwiększyć skalę swojego działania i zaoferować usługi również dla kolejowych przewoźników pasażerskich.

Zgodnie z planami Unii Europejskiej, transport kolejowy ma być strategicznym środkiem transportu ważniejszym od drogowego. W latach 2014-2020 Polska jest dotowana funduszami z UE, których największa część – ponad 10 mld euro – ma być przeznaczona na infrastrukturę kolejową.

Abris Capital Partners jest firmą zarządzającą funduszami private equity. Inwestuje długoterminowo w przedsiębiorstwa średniej wielkości w głównych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Największe inwestycje ACP w Polsce to firmy Prime Car Management, Masterlease i Alumetal.

Kancelaria  DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy pracująca dla wspólników Industrial Division uczestniczyła w przygotowaniu oraz negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej. Klientów obsługiwali partner Ludomir Biedecki oraz adwokat Artur Kloc.

Kancelaria Weil, Gotshal  & Manges. doradzała Abris Capital Partners. W zespole prawników pracowali partnerzy Paweł Rymarz i Iwona Her, counsel Monika Kierepa oraz Marek Maciąg, Bartosz Gryglewski, Leszek Cyganiewicz, Barbara Sobowska i Krzysztof Jagiełło.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl