Kwartet kancelarii w finale sprzedaży Litwinom fabryki papieru toaletowego

646

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelarie Bird & Bird w Polsce i Sorainen na Litwie doradzały Głuchołaskim Zakładom Papierniczym przy sprzedaży fabryki papieru celulozowego i artykułów higienicznych w Niedomicach litewskiej firmie Grigeo, której doradzały kancelarie Penteris w Polsce i Glimstedt na Litwie.

W marcu 2024 r. poinformowano o sfinalizowaniu transakcji, która została zainicjowana we wrześniu 2023 r. Litewska firma Grigeo kupiła 100 proc. udziałów w spółce zależnej Głuchołaskich Zakładów Papierniczych, która zarządza fabryką papieru celulozowego i artykułów higienicznych w Niedomicach, ok. 90 km na wschód od Krakowa. Obecnie fabryka zatrudnia 175 pracowników obsługujących maszyny papiernicze i linie przetwórcze. Szacunkowa wartość przedsiębiorstwa wynosi 22 mln euro. Grigeo deklaruje utrzymanie istniejącej oferty produktowej, zarówno pod markami własnymi klientów, jak i marką Elfi (papier toaletowy, ręczniki kuchenne).

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze to grupa kapitałowa, na którą składają się spółki Głuchołaskie Zakłady Papiernicze, ZP Energia Cieplna oraz Asko Papier w Nysie. Miesięcznie produkuje 5,6 tys. ton papierów nieprzetworzonych w trzech miejscach w Polsce – w Głuchołazach, w Nysie i – do czasu transakcji – produkowała w Niedomicach koło Tarnowa. Spółka GZP Energia Cieplna jest producentem energii cieplnej i elektrycznej. Łączna produkcja to ok. 400 tys. gigadżuli ciepła w postaci pary, która zasila maszyny papiernicze oraz ogrzewa połowę mieszkań w mieście. Do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuje dwie turbiny o łącznej produkcji 800 megawatogodzin rocznie.

Tradycje Głuchołaskich Zakładów Papierniczych sięgają XVII wieku, kiedy w Głuchołazach zaczynało rozwijać się papiernictwo. W 1902 r. Adolf Glogner i Konrad Methner założyli tam fabrykę papieru. Po wojnie została znacjonalizowana. W 1998 r. zakład przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcami spółki GZP są pracownicy zlikwidowanego wcześniej przedsiębiorstwa.

Zakład GZP w Niedomicach w województwie małopolskim produkuje papier celulozowy oraz watę celulozową. Wytwarza miesięcznie 1650 ton papieru przeznaczonego do dalszej produkcji w tym samym zakładzie (dwie linie do konfekcji ręczników i papieru toaletowego, linia do chusteczek higienicznych w pakietach, linia do chusteczek w kartoniku, linia do produkcji waty celulozowej) oraz w zakładzie Asko w Nysie.

Litewska firma Grigeo to jedna z największych grup przemysłu papierniczego i drzewnego w krajach bałtyckich. Jej poprzednia nazwa Grigiškės pochodziła od nazwy miasta, po polsku Grzegorzewo, położonego w rejonie miejskim Wilna, która wywodzi się od Grzegorza Kureca, a nadana została w 1923 r., gdy ów architekt wybudował tam fabrykę papieru. W skład grupy Grigeo wchodzą firmy produkujące płyty pilśniowe, tekturę falistą i opakowaniową, papier celulozowy oraz działające w branży recyklingu i odpadów. Grupa zatrudnia 860 pracowników.

– Przejęcie fabryki w Polsce było jednym ze strategicznych kroków firmy, do którego była ona konsekwentnie przygotowywana. Nabyliśmy nie tylko fabrykę, ale i doświadczenie. Będziemy szukali nowych rozwiązań i poszerzali asortyment produktów, łącząc to z dobrymi praktykami produkcyjnymi wypracowanymi w naszej fabryce w Grigiškės – oświadczył Tomas Jozonis, dyrektor generalny Grigeo.

Kancelaria Bird & Bird poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji Głuchołaskim Zakładom Papierniczym. Doradztwo obejmowało strukturyzację transakcji oraz przygotowanie i negocjowanie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów. Obsługą kierował partner Ludomir Biedecki (doradztwo korporacyjne, fuzje i przejęcia), a wykonywali ją także counsel  Bartłomiej Sikora (doradztwo podatkowe) oraz prawnicy z praktyki doradztwa korporacyjnego, fuzji i przejęć: senior associate  Wojciech Nowosad, associate  Wojciech Biegański, junior associates  Justyna Walendziak, Karolina Ponikowska oraz prawnik Julia Belina. Ponadto doradztwo w konkretnych kwestiach związanych z transakcją świadczyli: partnerzy Karolina Stawicka (prawo pracy), Grzegorz Pizoń (Energy & Utilities ), Piotr Dynowski (własność intelektualna), senior associate  Piotr Zawadzki (własność intelektualna), of counsel  Emilia Stępień (ochrona danych i prywatności), senior associates  Marcin Alberski (prawo unijne i ochrony konkurencji) i Szymon Gołębiowski (prawo unijne i ochrony konkurencji). Kancelaria podała też, że w zakresie prawa litewskiego doradzali prawnicy z kancelarii Sorainen na Litwie

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, firmie Grigeo w transakcji doradzała litewska kancelaria Glimstedt, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej, podając także, że w Polsce Grigeo doradzała kancelaria Penteris.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl