Baker McKenzie, Gide i Dentons w funduszowej inwestycji w antydronowe radary

551
Zdjęcie: APS

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradzała polskiej firmie Advanced Protection Systems i jej akcjonariuszom przy sprzedaży mniejszości akcji funduszowi firmy inwestycyjnej Enterprise Investors, której doradzały kancelarie Gide Loyrette Nouel – przy transakcji i Dentons przy jej sfinansowaniu.

W sierpniu 2023 r. firma Enterprise Investors poinformowała, że jej fundusz Enterprise Investors Fund IX obejmuje „znaczący pakiet mniejszościowy” akcji firmy Advanced Protection Systems, producenta radarów i systemów antydronowych z Polski. Wartość inwestycji i liczba nabywanych akcji nie została ujawniona. Nabywca sfinansował zakup kredytem z Banku Pekao.

Firma Advanced Protection Systems działa w branży elektroniki, w tym wojskowej. Założyli ją w 2015 r. w Gdyni inżynierowie elektronicy Maciej Klemm i Radosław Piesiewicz. Rozpoczynali od produkcji własnej technologii radarowej oraz oprogramowania do niej. Obecnie firma zatrudnia ponad 30 osób. Ma biura w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Akcjonariuszami spółki są Maciej Klemm i Małgorzata Piesiewicz (po 30,7 proc.), Michał Spychalski oraz fundusz venture capital Leonarto Alfa. Firma projektuje i buduje radary do wykrywania małych obiektów latających oraz systemy antydronowe do wykrywania, śledzenia i neutralizacji małych obiektów latających. Jej klientami są m.in. operatorzy infrastruktury krytycznej (telekomunikacja, lotniska, porty) oraz wojsko.

W 2022 r. Advanced Protection Systems odnotowała gwałtowny wzrost obrotów i ze straty rok wcześniej przeszła do zysków, na co wpływ miał wybuch wojny w Ukrainie i szerokie wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w działaniach wojennych, co przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania technologią przeciwdziałania dronom, które oferuje.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały łącznie 2,2 mld euro w 155 spółek i zakończyły inwestycje w 137 spółkach  (w tym poprzez 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie, Pradze, Wilnie i Nowym Jorku). Blisko trzy czwarte inwestycji przypada na Polskę, resztę środków lokuje w pozostałych krajach regionu. Specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju rosnących przedsiębiorstw. Zespół Enterprise Investors składa się z 30 ekspertów inwestycyjnych działających w biurach w Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Pradze, Zagrzebiu i Nowym Jorku.

Od 2023 r. firma inwestuje środki funduszu Enterprise Fund IX, który finansuje wykupy akcji spółek i rozwój firm z sektorów rosnących, głównie handlu detalicznego, usług finansowych,  ochrony zdrowia, informatyki, outsourcingu procesów biznesowych i produkcyjnych.

Dzięki wsparciu Enterprise Investors planujemy utrzymać dynamiczny wzrost APS. By móc zrealizować ten ambitny cel zwiększymy tempo, w jakim rozwijamy nasze możliwości technologiczne, produkcyjne i organizacyjne. Znaleźliśmy partnera biznesowego, który podziela naszą wizję, wspiera nasze cele i wierzy w nasz potencjał stwierdził Maciej Klemm, współzałożyciel i prezes APS.  

– APS jest przygotowana na realizację bardzo ambitnej strategii ekspansji międzynarodowej wnadchodzących latach. Jestem przekonany, że ogromne doświadczenie EI w optymalizacji struktury korporacyjnej, konceptualizacji i wdrażaniu najkorzystniejszego finansowania, a także rekrutacji najwyższej kadry kierowniczej zaowocuje bardzo owocną współpracą – oświadczył Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję w APS.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Advanced Protection Systems doradzała w transakcji kancelaria Baker McKenzie, która podała w Internecie, że obsługą kierowała counsel  Magdalena Medyńska, a wykonywali ja także associate  Monika Michałowska, prawniczka Natalia Jasek, partner Tomasz Krzyżowski.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie Enterprise Investors.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała  firmie Enterprise Investors przy uzyskaniu finansowania na zakup udziałów w firmie Advanced Protection Systems. Podała, że jej obsługa obejmowała negocjowanie dokumentacji i zawarcie umowy kredytu na podstawie przepisów prawa polskiego, angielskiego i luksemburskiego. Kierował nią counsel  Paweł Długoborski,  nadzorował partner Bartosz Nojek, a wykonywali także senior associate  Aleksandra Czyż, associates  Mateusz Ciechomski, Daria Dąbrowska – z zespołu bankowości i finansów. W kwestiach z zakresu prawa angielskiego doradzał partner Mark Segall, a w zakresie prawa luksemburskiego – prawnicy z tamtejszego biura kancelarii.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl