NRF doradza Bankowi Pekao przy finansowaniu budowy farmy wiatrowej ZE PAK

123

Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała Bankowi Polska Kasa Opieki w związku z finansowaniem budowy farmy wiatrowej Miłosław o mocy 9,6 megawatów. Farma wiatrowa, którą buduje ZE PAK S.A., zlokalizowana jest w Pałczynie, w gminie Miłosław, w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim.

Farma wiatrowa Miłosław składa się z czterech turbin wiatrowych, z których każda ma moc 2,4 MW. Odbiór wyprodukowanej energii gwarantują długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej.

ZE PAK powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin z siedzibą w Koninie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest przede wszystkim wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz ze spalania i współspalania biomasy. Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK obejmują również cztery elektrownie opalane węglem brunatnym.

Zespołem warszawskiej praktyki bankowości i finansów kierował Igor Kondratowicz (senior associate ), a zespołem odpowiedzialnym za badanie due diligence  i sprawy regulacyjne – Cezary Zawiślak (senior associate ). Partner Tomasz Rogalski, Igor Kondratowicz (senior associate ), Patryk Gelar (associate ) i Daniel Książek (associate ) doradzali w zakresie finansowych aspektów transakcji. Partner Tomasz Rogalski, Cezary Zawiślak (senior associate ), Paula Stępień (associate ), Cezary Zientecki (associate ), Karol Truskowski (associate ) oraz Bartosz Odziemkowski, Martyna Korzeniewska i Jan Nowjalis (associate ) zajmowali się badaniem due diligence i kwestiami regulacyjnymi.

Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright