Nowy partner zarządzający w SDZ Legal Schindhelm – sukcesja przywództwa dokonana

487
(www.vecteezy.com)

Tomasz Szarek jest od stycznia 2023 r. partnerem zarządzającym w dolnośląskiej kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy (SDZ Legal Schindhelm ) – ustalił „Rynek Prawniczy”.

O zmianie przywództwa kancelaria poinformowała w Internecie. Tym samym zakończył się półtoraroczny proces przekazywania władzy rozpoczęty w tej firmie w czerwcu 2021 r. Wówczas „Rynek Prawniczy” podał za informacją kancelarii w Internecie, że jej dotychczasowy partner zarządzający Konrad Schampera włączył do kierowania nią Tomasza Szarka, partnera odpowiedzialnego za dział prawa spółek i M&A. Sam pozostał na swoim stanowisku, a przez okres przejściowy Tomasz Szarek współkierował z nim kancelarią – wspólnie byli partnerami zarządzającymi – „wdrażając się sukcesywnie w nowe obowiązki i stawiając czoła kolejnym wyzwaniom”. Finalnie powierzył w całości stery Tomaszowi Szarkowi, który stwierdził w Internecie, iż jest to dla niego „ogromne wyzwanie i wyraz zaufania ze strony poprzednika”. Potwierdził także, iż „będzie kontynuował wizję firmy, jaką przez lata kreował” Konrad Schampera, ale ma też „ma mnóstwo nowych pomysłów i przed nim wiele nowych, dużych projektów oraz wyzwań biznesowych”.

(www.linkedin.com)

Tomasz Szarek jest partnerem w kancelarii od 2010 r., od 2009 kieruje w niej działem prawa spółek i fuzji i przejęć. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek. Doradza przy zakładaniu, zarządzaniu, reorganizacji, przekształcaniu, restrukturyzacji, upadłościach i postępowaniach naprawczych i likwidacyjnych spółek. Obsługuje transakcje M&A.

W SDZ Legal Schindhelm pracuje od ponad 20 lat.

Jest radcą prawnym od 2008 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim (2003).

(www.linkedin.com)

Konrad Schampera obecnie jako partner kieruje w kancelarii działem prawa niemieckiego (German Desk ). Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek. Doradza zagranicznym  podmiotom zamierzającym prowadzić biznes w Polsce przy tworzeniu różnego rodzaju form działalności gospodarczej. Zajmuje się prowadzeniem procesów przed niemieckimi sądami w sporach gospodarczych i sprawach karnych, reprezentuje strony postępowań polubownych przed trybunałami arbitrażowymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. Występuje także jako sędzia arbitrażowy.

W SDZ Legal Schindhelm pracuje od ponad 21 lat.

Jest niemieckim adwokatem od 1997 r., wpisanym na listę prawników zagranicznych w Polsce, absolwentem studiów prawniczych  na Uniwersytecie Reńskim im. Friedricha Wilhelma w Bonn (1994).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl