Duet kancelarii w megaemisji telekomórkowych obligacji na odkup poprzednich

269

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała firmie Cyfrowy Polsat przy emisji obligacji w nominalnej kwocie 2,67 mld zł. Kancelaria Baker McKenzie, jak ustalił „Rynek Prawniczy”, doradzała organizatorom sprzedaży tych dłużnych papierów wartościowych.

W grudniu 2022 r. telefoniczno-telewizyjna firma Cyfrowy Polsat wyemitowała siedmioletnie niezabezpieczone obligacje serii D, o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości stawki WIBOR 6-miesięczny powiększonej o 3,85 proc. marży, w cenie emisyjnej 1 tys. zł i w łącznej kwocie 2,67 mld zł. Przydzielono je 97 inwestorom, wśród nich za 0,8 mld zakupił je Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Emisję powiązano z realizacją przez emitenta tzw. celów zrównoważonego rozwoju. Pozyskane z niej pieniądze mają m.in. sfinansować osiągnięcie w 2026 r. współczynnika 30-proc. prądu na potrzeby firmy pochodzącego z elektrowni słonecznych i wiatrowych.

Emisja posłużyła także Cyfrowemu Polsatowi do zrefinansowania starego zadłużenia obligacyjnego. W styczniu 2023 r. firma powiadomiła o wykupieniu poprzez emisję obligacji serii D części siedmioletnich obligacji serii B z 2019 r. i serii C z 2020 r., wyemitowanych w łącznej kwocie 2 mld zł. Firma nabyła (odkupiła) obligacje o łącznej wartości 1,5 mld zł od tych inwestorów, którzy zakupili obligacje serii D. Odbyło się to w drodze potrącenia z ceny obligacji serii D kwot należności inwestorów z tytułu odsprzedaży firmie jej obligacji serii B i C objętych odkupem, które następnie zostały umorzone przez emitenta.

Cyfrowy Polsat jest nadrzędną spółką kontrolowanej przez Zygmunta Solorza Grupy Polsat Plus, jednej z największych grup medialno-telekomunikacyjnych w Europie, do której należą także: Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus i dostawca Internetu w technologii LTE, Telewizja Polsat – najstarszy polski prywatny nadawca telewizyjny, serwis wideo online Ipla, operator telekomunikacyjny Netia oraz portal internetowy Interia.

Obligacje serii D Cyfrowego Polsatu oferowały do sprzedaży Dom Maklerski Trigon, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Bank Polska i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała firmie Cyfrowy Polsat przy emisji obligacji serii D.

Kancelaria Baker McKenzie podała w Internecie, że doradzała instytucjom finansowym przy publicznej ofercie obligacji serii D Cyfrowego Polsatu oraz rozliczeniu i rozrachunku emisji połączonym z refinansowaniem zadłużenia emitenta z tytułu obligacji serii B i C. Obsługą kierował partner Michał Głowacki, a wykonywali ją associate Bartosz Ordon, Kajetan Huruk – z praktyki rynków kapitałowych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl