Czołówka kancelarii i prawników w obsłudze branży FinTech według zagranicznego rankingu

865

Bird & Bird oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak to kancelarie, które zespołowo przodują w Polsce w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z sektora technologii finansowej – wynika z rankingu Chambers FinTech 2023. Podobnie było w latach 2022, 2021 i 2020, w którym ranking po raz pierwszy objął Polskę.

Jan Byrski, Wojciech Iwański i Krzysztof Korus to natomiast prawnicy uznani za indywidualnych liderów doradztwa w tej branży. Jan Byrski został nim po raz pierwszy.

Trzynaście kancelarii (o jedną więcej niż w poprzednim zestawieniu) i 21 prawniczek i prawników (więcej o troje) z Polski wyróżniono w najnowszej, czwartej, edycji rankingu Chambers FinTech 2023, prezentującego firmy prawnicze i doradców z innych dziedzin specjalizujących się w obsłudze sektora tzw. FinTech. Ranking opublikowano 1 grudnia 2022 r.

FinTech, czyli technologie finansowe (financial technology ) to, według Wikipedii, wszelkiego typu innowacje technologiczne lub finansowe. Określenia tego używa się również jako nazwy firm oferujących nowoczesne rozwiązania dotyczące instrumentów finansowych oraz usług dla sektora finansowego, jak również nazwy całej branży jako segmentu rynku finansowego.

Brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, znane ze swoich katalogów firm prawniczych i prawników publikowanych w formie rankingów, analizuje również krajowe rynki profesjonalnego doradztwa dla sektora FinTech w wielu krajach świata. Tegoroczny przewodnik obejmuje ponad 40 państw, w tym po raz czwarty Polskę. Oprócz doradztwa prawnego wymienia, opisuje i klasyfikuje czołowe firmy specjalizujące się w innych dziedzinach, w tym konsultingu, i public relations. Identyfikuje czołowe firmy doradcze i specjalistów obsługi prawnej w takich m.in. zagadnieniach sektora finansowego jak płatności, technologia blockchain i kryptowaluty, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych.

W najnowszej edycji zestawienie Chambers FinTech dla Polski obejmuje kancelarie prawnicze i prawników (FinTech Legal) oraz firmy doradcze (Consulting).

Kolejność kancelarii i prawników w rankingach prawniczych analitycy Chambers & Partners ustalają m.in. na podstawie pogłębionych wywiadów z ich klientami. Badają i oceniają techniczną biegłość w przepisach, profesjonalne postępowanie, poziom obsługi, świadomość biznesową, wnikliwość ekspertyzy, staranność, zaangażowanie i inne cechy najbardziej cenione przez klientów, a następnie klasyfikują i przydzielają je/ich kolejno do poszczególnych hierarchicznie numerowanych grup (bands ) – w pierwszej są te uznawane za najlepsze z najlepszych.

W Chambers FinTech 2023 wyróżniono:

Kancelarie (alfabetycznie w poszczególnych grupach; awansujące i powracające do zestawienia wymienione są pogrubionym pismem)

Grupa (band ) 1

 • Bird & Bird
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Bez zmian w porównaniu do rankingów na 2020, 2021 i 2022 r.

Grupa (band ) 2

 • DLK Legal
 • FinTaxLegal
 • PwC Legal
 • Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Wardyński i Wspólnicy

W porównaniu do rankingu na 2022 r. do grupy 2. z grupy 3. awansowały kancelarie  FinTaxLegal i PwC Legal.

Grupa (band ) 3

 • Baker McKenzie
 • Kondracki Celej
 • SSW Pragmatic Solutions

W porównaniu do rankingu na 2022 r. do grupy 2. z grupy 3. awansowały kancelarie FinTaxLegal i PwC Legal, a do grupy 3. z grupy 4. – kancelaria SSW Pragmatic Solutions.

Grupa (band) 4

 • Hogan Lovells
 • Kochański & Partners
 • Maruta Wachta

W porównaniu do rankingu na 2022 r. z grupy 4. do grupy 3. awansowała kancelaria SSW Pragmatic Solutions, a w grupie 4. została sklasyfikowana  kancelaria 2.  Kochański & Partners, która powróciła do rankingu po roku przerwy.

Prawnicy (alfabetycznie w poszczególnych grupach; debiutujący i awansujący w zestawieniu wymienieni są pogrubionym pismem)

Grupa (band ) 1

 • Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Partner kierujący w kancelarii zespołem prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Specjalizuje się m.in. w przepisach dotyczących innowacji finansowych, w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym.
 • Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak). Partner w praktyce regulacji finansowych kancelarii. Doradza przed wszystkim w kwestiach dotyczących płatności, przy wdrażaniu usług otwartej bankowości w bankach.
 • Krzysztof Korus (DLK Legal). Partnerem zarządzający i założyciel butikowej kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektorów finansowego i nowych technologii w kwestiach regulacyjnych, transakcyjnych i procesowych.

W porównaniu do rankingu na 2022 r. Jan Byrski awansował do grupy 1. z grupy 2.

Grupa (band ) 2

 • Aleksandra Bańkowska (PwC Legal)
 • Zbigniew Długosz (FinTaxLegal)
 • Jakub Falkowski (Baker McKenzie)
 • Kuba Ruiz (Bird & Bird)
 • Konrad Stolarski (FinTaxLegal)
 • Sławomir Szepietowski (Bird & Bird)
 • Krzysztof Wojdyło (Wardyński i Wspólnicy)

W porównaniu do rankingu na 2022 r. Jan Byrski awansował z grupy 2. do grupy 1., Aleksandra Bańkowska, Zbigniew Długosz, Konrad Stolarski – do grupy 2. z grupy 3.

Grupa (band ) 3

 • Beata Balas-Noszczyk (Hogan Lovells)
 • Rafał Celej (Kondracki Celej)
 • Marcin Olechowski (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 • Mateusz Ordyk (Deloitte Legal)
 • Katarzyna Szczudlik (SSW Pragmatic Solutions)
 • Piotr Ziółkowski (FinTech Consultancy)

W porównaniu do rankingu na 2022 r. Aleksandra Bańkowska, Zbigniew Długosz, Konrad Stolarski awansowali z grupy 3.do grupy 2., a Mateusz Ordyk i Katarzyna Szczudlik zostali sklasyfikowani w rankingu po raz pierwszy.

W obecnej edycji rankingu po raz drugi wyróżniono „młode talenty” na wzór innych rankingów firmy Chambers & Partners. „Dobrze rokujących” ujęto w dwie kategorie, Up and Coming („Prawnicy, którzy dobrze się zapowiadają”), do której ponownie zaliczony został Łukasz Łyczko z kancelarii  PwC Legal, oraz Associates to Watch („Prawnicy, którym  warto się przyglądać”), do której zakwalifikowano powtórnie  Mateusza Blochera (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak), Karolinę Piotrowską-Andryszczyk (Kondracki Celej), Martę Stanisławską (Bird & Bird), i po raz pierwszyRafała Kuchtę (Wardyński i Wspólnicy).

Jak z wynika z przedstawionych klasyfikacji, według Chambers Fintech najmocniejszą pozycję w prawnej obsłudze tej branży mają kancelarie Sołtysiński Kawecki & Szlęzak i Bird & Bird, zajmujące pierwsze miejsca w zestawieniu firm, oraz mające trzech/troje specjalistów w klasyfikacji prawników, a także DLK Legal i Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, zajmujące drugą pozycję w zestawieniu firm, ale z liderami tabeli prawników. Ta druga firma doszlusowała do tak pojmowanej najściślejszej czołówki dzięki dołączeniu w najnowszym rankingu Jana Byrskiego do dwójki dotychczasowych liderów indywidualnych.

Tu omówienie rankingu na 2022 r.

Tu omówienie rankingu na 2021 r.

Tutaj omówienie rankingu na 2020 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl