Trzech nowych partnerów w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

836

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Tomasz Młodawski, Marek Oleksyn, Łukasz Wyszomirski są od stycznia 2023 r. partnerami kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Tomasz Młodawski awansował ze stanowiska senior counsela. Specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w przepisach regulujących sektory elektroenergetyczny, gazowy i ciepłowniczy. Reprezentuje firmy z tych branż w sporach regulacyjnych, doradza przy rozwijaniu przedsięwzięć, zawieraniu kontraktów na zakup energii i paliw (w tym długoterminowych cPPA ), umów związanych z procesami inwestycyjnymi w zakresie instalacji energetycznych i przemysłowych, przy optymalizacji kosztów pozyskania energii i korzystaniu z systemów państwowego wsparcia w kosztach energii.

W kancelarii  pracuje od 2006 r.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Marek Oleksyn awansował ze stanowiska senior counsela. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe, wiedza techniczna), prawie nieuczciwej konkurencji, autorskim. Reprezentuje strony procesów sądowych w sprawach naruszeń prawa z tego zakresu, sporów o domeny internetowe, postępowań o unieważnienie i wygaśnięcie znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP. Przygotowuje i negocjuje umowy licencyjne i o przeniesienie praw własności intelektualnej. Sporządza projekty kontraktów na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych.

W Sołtysiński Kawecki & Szlęzak pracuje od września 2021 r., kiedy opuścił kancelarię ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates (obecnie ROA Rasiewicz & Associates), uruchomioną w styczniu 2021 r. wespół z Justyną Rasiewicz i grupą byłych prawników kancelarii LDS Łazewski Depo i Wspólnicy. Do Sołtysiński Kawecki & Szlęzak wrócił po siedmiu latach – przedtem pracował tam przez prawie 11 lat. W międzyczasie przez 6,5 roku był prawnikiem kancelarii CMS, w tym od maja 2019 r. partnerem.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Łukasz Wyszomirski awansował ze stanowiska senior counsela. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, prawie nieruchomości, Reprezentuje strony w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi w tym zakresie. Doradza przy realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, przede wszystkim w branży energetycznej (w tym morskiej energetyki wiatrowej), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: pozyskiwania nieruchomości, uzyskiwania pozwoleń i zawierania umów.

W kancelarii pracuje od 12 lat.

Jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (2016), absolwentem studiów prawniczych (2011) na Uniwersytecie Warszawskim.

Zdjęcia: www. skslegal.pl

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl