Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ogromnie zwiększyła obroty w 2021 roku

1157

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak osiągnęła w 2021 r. fantastyczny przychód z działalności w kwocie ponad 147 mln zł, o ponad 19 mln większej niż rok wcześniej. To kolejny, czwarty z rzędu, rekord własnych obrotów ustanowiony w historii tej polskiej firmy prawniczej.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wyniósł 147,1 mln zł i był wyższy o 19,4 mln zł i o 15,2 proc. od wyniku z roku 2020.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 69,3 mln zł i był o 2,3 mln zł i o 3,4 proc. wyższy od tego z roku 2020. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 67,5 mln zł i wzrósł o 0,7 mln zł i o 1 proc. Kancelaria w listopadzie 2020 r. przekształciła się ze spółki komandytowej w spółkę jawną, dlatego nadal nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 47,1 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

   2021   2020    2019   2018   2017   2016   2015   2014
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak   147,1   127,7    115,1   113,7   101,7   105,9    98,0  107,8

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl