Zmiana szefa praktyki energetycznej w kancelarii DLA Piper

743

Oskar Waluśkiewicz jest od stycznia 2023 r. prawnikiem i partnerem kancelarii DLA Piper – poinformowała ta firma „Rynek Prawniczy”, który ustalił, że przeszedł z kancelarii DWF. Kieruje praktyką energetyczną w DLA Piper. Łukasz Jankowski, dotychczasowy jej szef, od stycznia 2023 r. pracuje w firmie Respect Energy zajmującej się obrotem energią elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych.

Oskar Waluśkiewicz zajmuje w DLA Piper stanowisko partnera, takie samo, jakie zajmował w kancelarii DWF. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z sektorów energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej (odnawialnej i jądrowej), ciepłownictwa i gazownictwa – w zakresie transakcji, zagadnień regulacyjnych, a także projektów inwestycyjnych. Był arbitrem w sporach energetycznych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących  regulacji rynku energetycznego.

Wcześniej przez ponad 3,5 roku był prawnikiem kancelarii DWF. Przedtem pracował m.in. w kancelarii K&L Gates.

Oskar Waluśkiewicz stwierdził w komentarzu prasowym kancelarii, iż jest podekscytowany dołączeniem do DLA Piper „w tak kluczowym momencie dla rynku energetycznego w Polsce i na świecie”, w którym odbywa się transformacja energetyczna „na niespotykaną dotąd skalę”, czego dowodzą imponujący „wzrost mocy zainstalowanych w sektorze energii odnawialnej” oraz „tempo powstawania i implementacji nowych technologii”.

(www.linkedin.com)

Łukasz Jankowski zajmuje w firmie Respect Energy stanowisko Head of Origination, czyli szefa działu zakupu energii elektrycznej. Specjalizuje się w prawie energetycznym. Zajmował się obsługą przedsiębiorstw z sektorów energii elektrycznej i gazu, w tym zajmujących się obrotem i dystrybucją, a także przedsięwzięć infrastrukturalnych z zakresu energetyki odnawialnej. Tworzył i negocjował umowy sprzedaży prądu, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy przyłączeniowe i kontrakty. Reprezentował firmy energetyczne w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Wcześniej przez prawie 3,5 roku był prawnikiem kancelarii DLA Piper. Przedtem przez sześć lat – kancelarii Wierzbowski Eversheds. Był też szefem działu prawnego w firmie RWE Polska. Pracował także w kancelariach Chałas i Wspólnicy oraz Kalwas i Partnerzy.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Firma Respect Energy (dawniej TRMEW Obrót) to spółka z polskim kapitałem zajmująca się hurtowym i detalicznym obrotem energią elektryczną. Sprzedaje prąd wyłącznie ze źródeł odnawialnych, własnych oraz współpracując z ok. 600 lokalnymi firmami energetycznymi prowadzącymi elektrownie wiatrowe i słoneczne. Zatrudnia 200 osób.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl