Niedawnej zmianie lidera w K&L Gates towarzyszyła fala awansów prawników

3821

Jak już informował „Rynek Prawniczy”, z początkiem marca 2019 r. do dymisji podał się Maciej Jamka, długoletni szef warszawskiego biura kancelarii K&L Gates, który kierował nim od jego założenia w 2010 r. Jego miejsce zajął prawnik o 20 lat młodszy, Michał Pawłowski, który w tej kancelarii pracuje zaledwie od niespełna dwóch lat. Wybrali go partnerzy biura w Warszawie. „Rynek Prawniczy” ustalił, że zmianie na fotelu kierowniczym tej firmy towarzyszyły awanse 20 prawniczek i prawników na wyższe stanowiska.

W komunikacie prasowym kancelarii Maciej Jamka stwierdził, że postanowił „zrezygnować z funkcji partnera zarządzającego” kancelarią K&L Gates i „wykorzystać swoją wolność do koncentrowania się na swoich pasjach”. Zadeklarował, że zamierza „skupić się na arbitrażu, zarówno w roli adwokata, jak i arbitra”.

Natomiast Michał Pawłowski, którego kandydaturę na partnera zarządzającego zaproponował Maciej Jamka, stwierdził w komunikacie prasowym, iż przejmuje „kierownictwo kancelarii po wyjątkowym liderze, który zbudował doskonałą organizację”.

Być albo nie?

Jeszcze na początku lutego 2019 r. internetowy portal brytyjskiego magazynu branży prawniczej „The Lawyer” twierdził, opierając się na nieoficjalnych informacjach, iż amerykańska centrala K&L Gates ma wątpliwości co do dalszego utrzymywania biura w Warszawie. Decyzja o jego losach miała zapaść podczas lutowego spotkania zarządu tej globalnej firmy. Marcowa zmiana lidera wskazuje, że zdecydowano nie wycofywać się z Polski.

Biuro światowej sieci prawniczej K&L Gates działa w Warszawie od marca 2010 r. Zasilił je wówczas w całości zespół prawników polskiego oddziału kancelarii Hogan & Hartson, którzy nie chcieli przystąpić do kancelarii Hogan Lovells utworzonej wtedy w wyniku globalnej fuzji firm prawniczych Hogan & Hartson oraz Lovells. Warszawskie biuro Hogan Lovells powstało wyłącznie z prawników biura Lovells w Warszawie.

Lata strat

Jakie mogły być przyczyny wahań zarządu sieci co do kontynuacji działalności w Polsce? „Rynek Prawniczy” ustalił, że w internetowym Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma jeszcze zeszłorocznych wyników finansowych spółki komandytowej K&L Gates Jamka, która prowadzi biuro firmy w Warszawie. Natomiast z jej sprawozdania finansowego za 2017 r. wynika, że w owym roku odnotowała ona na sprzedaży usług prawniczych ok. 4,4 mln zł straty, przy przychodzie z tej działalności w kwocie 39,5 mln zł i kosztach ich uzyskania w kwocie prawie 44 mln zł. Ogólny zysk netto wyniósł natomiast 16,3 mln zł, a to dlatego, iż firma miała 19,4 mln zł innych przychodów operacyjnych.

Dane z KRS pokazują, iż w 2016 r. przy przychodzie spółki ze sprzedaży usług prawniczych w kwocie 43,7 mln zł, koszty wyniosły 44,5 mln zł, a strata na sprzedaży – 0,8 mln zł, zaś strata netto – 3,1 mln zł. W 2015 r. natomiast przy przychodzie spółki z działalności prawniczej wynoszącym 32,7 mln zł, strata na niej wynosiła 4,9 mln zł, a strata netto – 9,2 mln zł.

Ze sprawozdania za 2017 r. wynika także, iż w tymże roku komandytariusz spółki K&L Gates Jamka, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K&L Gates Warsaw, której jedynym udziałowcem jest firma K&L Gates LLP, wniósł do jej kapitału dodatkowy wkład o wartości 5 mln zł. W podsumowaniu badania dokumentów finansowych spółki K&L Gates Jamka niezależny biegły rewident wyjaśnił, że podwyższenie kapitału tej spółki o 5 mln zł pokryto wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności w kwocie 22,8 mln zł. Różnica między wartością rynkową a nominalną wkładu wynosząca 17,8 mln zł została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych spółki, co przyczyniło się do wykazania przez nią zysku netto w kwocie 16,3 mln zł.

Biegły rewident stwierdził w sprawozdaniu z badania z 2017 r., iż udział kosztów operacyjnych w wartości przychodów ze sprzedaży w tymże roku wzrósł do 111 proc., co wskazuje na „niepokojący trend sprzedaży usług spółki poniżej kosztów prowadzenia działalności”. Ocenił też, że „kluczowy wpływ na poprawę sytuacji majątkowej spółki miały przeprowadzone przez jej wspólników w latach 2016-2017 transakcje kapitałowe, a nie działalność operacyjna, która od lat przynosi straty i w dużym stopniu finansowana jest zobowiązaniami wobec K&L Gates LLP”. Rewident podsumował, iż spółka powinna podjąć starania na rzecz „zwiększania przychodów ze sprzedaży oraz racjonalnego obniżania kosztów w celu uzyskania dodatnich wskaźników rentowności”.

Figura za figurę

Michał Pawłowski jest od maja 2017 r. partnerem w praktyce prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć kancelarii K&L Gates.

(www.linkedin.com)

Specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynkach kapitałowych, w prawie handlowym i papierów wartościowych. Doradza przy fuzjach i przejęciach, transakcjach private equity, pierwotnych i wtórnych ofertach publicznych akcji, programach emisji obligacji, wycofywaniu spółek z obrotu giełdowego. Zajmuje się także doradztwem w dziedzinach regulacji finansowych i ładu korporacyjnego.

Wcześniej przez rok i osiem miesięcy był partnerem w kancelarii CMS (od maja 2016 r. equity partnerem), kierując praktyką  rynków kapitałowych. Przedtem przez ponad 5,5 roku pracował w DLA Piper, gdzie koordynował zespół rynków kapitałowych w ramach praktyki korporacyjnej oraz przez 2,5 roku jako associate w zespole rynków kapitałowych White & Case.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007) i studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2007) oraz doktorem nauk prawnych Akademii Leona Koźmińskiego (2012).

(www.linkedin.com)

Maciej Jamka zajmuje teraz w kancelarii stanowisko starszego partnera, działa w praktykach sporów inwestycyjnych oraz  rozwiązywania sporów. Doradzał także w transakcjach fuzji i przejęć spółek i przedsiębiorstw, nabywania budynków handlowych i biurowych, niezabudowanych działek oraz gruntów rolnych, przy inwestycjach greenfield, a także w kwestiach   administracyjnych projektów budowlanych. Był także arbitrem w sporach gospodarczych.

Wcześniej od 1991 r. zarządzał kancelarią Hogan & Hartson w Polsce.

Jest prawnikiem rankingowym docenianym w renomowanych zestawieniach Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1985).

Przypływ awansów

Jak ustalił „Rynek Prawniczy” na początku marca 2019 r., gdy przeprowadzono zmianę na czele kancelarii, przeszła przez nią także wielka fala awansów prawników na wyższe stanowiska. Według jej strony internetowej aktualnie zespół biura liczy 65 prawników, z ustaleń „Rynku Prawniczego” wynika, że awans otrzymało 20.

Piotr Kunicki specjalizujący się w zamówieniach publicznych został lokalnym partnerem. Michał Petz specjalizujący się w obsłudze transakcji na rynku venture capital, prawie papierów wartościowych, prawie korporacyjnym i corporate governance jest także nowym partnerem; awansował ze stanowiska of counsel. Zbigniew Kozłowski kierujący praktyką prawa ochrony środowiska jest nowym partnerem i wspólnikiem (komplementariuszem); również awansował ze stanowiska of counsel.

Lokalnymi partnerami awansowanymi ze stanowiska counsela zostali: Marcin Trepka kierujący zespołem prawa konkurencji; Rafał Woźniak specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym, prawem handlowym, w kwestiach korporacyjnych oraz prawie papierów wartościowych; Oskar Waluśkiewicz specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych w zakresie transakcji, zagadnień regulacyjnych, a także projektów inwestycyjnych.

Nominacje na stanowisko counsela ze stanowiska senior associate otrzymali: Małgorzata Lesiak-Ćwikowska doradzająca przy transakcjach na rynku nieruchomości; Wiktoria Rogaska z zespołu energetyki innowacyjnej i ochrony środowiska; Joanna Gąsowski zajmująca się obsługą upadłości i restrukturyzacji, a także sporami sądowymi w sektorze ubezpieczeń, bankowości i finansów; Michał Ziółkowski praktykujący w dziale własności intelektualnej.

Izabela Szczygielska kierująca praktyką prawa pracy została mianowana na stanowisko general counsel (głównego prawnika firmy) w kancelarii.  

Na stanowisko senior associate  ze stanowiska associate mianowano: Piotra Moskałę, prawnika korporacyjnego, specjalistę od obsługi fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych; Magdalenę Trzepizur z praktyki prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć;  Łukasza Gembisia i Michała Szumbarskiego z praktyki rozwiązywania sporów; Łukasza Machalskiego, prawnika finansowego z praktyki bankowości, finansów i restrukturyzacji; Krzysztofa Kropidłowskiego z praktyki rynków kapitałowych; Izabelę Plis z praktyki prawa podatkowego; Aleksandrę Jeską zajmującą się prawem własności intelektualnej, w tym autorskim i prawem znaków towarowych.

Piotr Michajłow z zespołu energii innowacyjnej i ochrony środowiska awansował na stanowisko associate ze stanowiska junior associate.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl