Transfer dwójki prawników z Baker McKenzie do praktyki bankowo-finansowej CMS

736

Paweł Wajda i Iwona Ciszyńska są od stycznia 2023 r. prawnikami kancelarii CMS – poinformowała ta firma „Rynek Prawniczy”, który ustalił, iż przeszli z kancelarii Baker McKenzie.

Kancelaria CMS podała, że oboje zasilili praktykę bankowości i finansów, kierowaną przez partnera Michała Mężykowskiego.

Paweł Wajda zajmuje w CMS stanowisko of counsel (współpracownik, takie samo jak w Baker McKenzie) w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego. Specjalizuje się w prawie regulującym działalność instytucji bankowych, ubezpieczeniowych oraz podmiotów rynku kapitałowego, w zagadnieniach nadzoru nad rynkami finansowymi. Doradzał przy wdrażaniu przepisów krajowych i unijnych, transakcjach fuzji i przejęć spółek publicznych, emisjach i wezwaniach na akcje, ich wycofaniu z notowań. Reprezentował strony w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed sądami administracyjnymi.

Wcześniej przez 6,5 roku był współpracownikiem kancelarii Baker McKenzie. Przedtem współpracował z kancelarią White & Case.

Łączy praktykę prawniczą z nauką prawa. Jest profesorem prawa administracyjnego (2015) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym (2013), doktorem prawa (2008), absolwentem studiów prawniczych na tejże uczelni (2005).

Iwona Ciszyńska zajmuje w CMS stanowisko associate (takie samo jak w Baker Mackenzie) w zespole restrukturyzacji i upadłości. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Doradza przy postępowaniach upadłościowych, sądowych i restrukturyzacyjnych, przy sądowej i pozasądowej egzekucji zabezpieczeń finansowych. Pracowała dla banków, funduszy inwestycyjnych i spółek przy dochodzeniu należności z tytułu kredytów, obligacji i kontraktów handlowych.

Wcześniej przez prawie dwa lata była prawniczką kancelarii Baker McKenzie. Przedtem przez prawie 4,5 roku – kancelarii Allen & Overy. Przez niespełna   rok pracowała w firmie doradczej PwC.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (2016).

Michał Mężykowski, cytowany w komunikacie prasowym kancelarii, stwierdził, iż zasilenie kadrowe „w obszarze regulacyjnym oraz restrukturyzacyjnym” jest konieczne „w związku z rosnącym zapotrzebowaniem naszych klientów”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl