Osborne Clarke zrekrutowała w 2022 roku ponad dwudziestkę prawniczek i prawników

957

Michał Markowski, Marcin Robenek, Agnieszka Sztoldman oraz Piotr Brzózka, Małgorzata Dębicka, Monika Gaczkowska, Ernest Łuczak, Aleksandra Piech, Aleksandra Sztajer, Karolina Turko, Sylwia Uziębło-Kowalska, Małgorzata Gołębiowska, Justyna Gunia, Karolina Dobrowolska, Paulina Lekan-Bodys, Marta Ludyga, Michał Michalski, Jan Ośka, Karol Przemski, Michalina Skarżyńska, Aleksandra Szczęsna są najnowszymi prawnikami w warszawskim biurze kancelarii Osborne Clarke.

Brytyjska kancelaria Osborne Clarke uruchomiła biuro w Polsce 1 marca 2022 r. przejmując zespół i siedzibę dotychczasowej kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy z Warszawy. Jak podawał „Rynek Prawniczy”, ówcześnie ten zespół liczył 21 prawników, w tym pięcioro partnerów. W minionym roku firma przyjęła do zespołu 21 prawniczek i prawników. Jak wynika z jej witryny internetowej, dziś jest w nim 37 prawników, w tym siedmioro partnerów. Pięć prawniczek odeszło.

Kancelaria informowała na łamach „Rynku Prawniczego” o partnerskich transferach Michała Markowskiego, kierującego od września praktyką bankowo-finansową, który, jak ustalił „Rynek Prawniczy”, przeszedł z Eversheds Sutherland, oraz Marcina Robenka, kierującego od października 2022 r. praktyką postępowań spornych, który, jak ustalił „Rynek Prawniczy”, przeszedł z  kancelarii Gessel.

„Rynek Prawniczy” informował natomiast o transferze Agnieszki Sztoldman, która przeszła z kancelarii Taylor Wessing i od lipca w Osborne Clarke zajmuje stanowisko counsela odpowiadając za praktykę prawa własności intelektualnej.

Oprócz tej trójki do kancelarii przyjęto osiem osób na stanowiska senior associate, dwie prawniczki na stanowiska associate  i ośmioro osób na stanowiska junior associate.

(www.linkedin.com)

Sylwia Uziębło-Kowalska od kwietnia zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate  w praktyce dekarbonizacji. Specjalizuje się w obsłudze przedsięwzięć inwestycyjnych w przemyśle (w tym typu greenfield) oraz w zakresie obiektów infrastruktury liniowej. Doradza przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i środowiskowych, przygotowuje umowy o roboty budowlane,  prace projektowe. Reprezentuje strony w sporach wynikających z umów o roboty budowlane, doradza przy  polubownym ich rozwiązaniu.

Wcześniej była przez 10 lat prawniczką kancelarii Kochański & Partners.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie (2011).

(www.linkedin.com)

Ernest Łuczak od maja zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate  w praktyce dekarbonizacji. Specjalizuje się w prawie regulującym działalność w sektorze   energetyki, w tym ze źródeł odnawialnych. Doradzał przy instalowaniu źródeł OZE, w tym przy przygotowaniu raportów due diligence , negocjacjach umów sprzedaży  energii, kontraktów na efekt energetyczny, dotyczących elektrowni słonecznych, wiatrowych, przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnoprawnych w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Wcześniej przez rok był prawnikiem kancelarii Eversheds Sutherland. Przedtem przez 1,5 roku pracował w dziale prawnym firmy doradczej Crido, przez rok – w kancelarii Bird & Bird, przez 4,5 roku był prawnikiem w firmie Payback Polska, prowadzącej programy lojalnościowe dla klientów sklepów.

Jest adwokatem od 2018 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

(www.linkedin.com)

Piotr Brzózka od sierpnia zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate  w praktyce nieruchomości. Specjalizuje się w obsłudze transakcji na nieruchomościach i inwestycji deweloperskich w zakresie obiektów magazynowych i przemysłowych. Doradzał deweloperom biurowym, magazynowym i handlowym, funduszom inwestycyjnym, ubezpieczycielom tytułów majątkowych oraz instytucjom finansowym przy strukturyzowaniu i negocjowaniu transakcji, umów najmu i o zarządzanie. nieruchomością.

Wcześniej przez pięć lat był prawnikiem kancelarii SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń Brzoza-Ostrowska. Przez ponad rok pracował kancelarii W/AIRP Woroszylska Adwokaci i Radcowie Prawni, prze niespełna  rok – w kancelarii adwokackiej Rafała Dębowskiego i w kancelarii KPWW Pasierbiak Wasilewski i Wspólnicy w Warszawie, przez ponad rok – w White & Case.

Jest adwokatem od 2016 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

(www.linkedin.com)

Małgorzata Dębicka od sierpnia zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w zakresie uzyskiwania pozwoleń środowiskowych i w kwestiach rozwiązań remediacyjnych dotyczących zanieczyszczeń. Doradza przy wdrażaniu w firmach procedur green compliance, w sprawach oznaczania opakowań, gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Wcześniej przez ponad 5,5 roku była prawniczką kancelarii Dentons.

Jest adwokatem od 2020 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2016).

(www.linkedin.com)

Aleksandra Piech od sierpnia zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie informatycznym i ochrony danych osobowych. Przygotowuje i negocjuje kontrakty informatyczne. Doradza w kwestiach związanych z przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych, w sprawach naruszeń ochrony danych, przygotowuje wewnętrzne regulacje w firmach, przeprowadza audyty zgodności działalności z przepisami.

Wcześniej przez 4,5 roku była prawniczką kancelarii Kochański & Partners. Przez trzy lata pracowała w kancelarii Maruta Wachta. Przez prawie 1,5 roku była prawniczką w firmie Canpack, produkującej m.in. puszki metalowe i butelki do napojów.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2013).

(www.linkedin.com)

Karolina Turko od sierpnia zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate  w praktyce bankowo-finansowej. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kredytowych, w tym finansowania projektów w dziedzinach odnawialnych źródeł energii, nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, akwizycji. Doradza bankom i kredytobiorcom Obsługuje restrukturyzacje pozasądowe pracując dla wierzycieli i dłużników.

Wcześniej była przez rok prawniczką kancelarii Eversheds Sutherland. Przedtem przez rok pracowała w kancelarii SSW Pragmatic Solutions, przez ponad 2,5 roku – w kancelarii Czabański Gałuszyński i Partnerzy, przez prawie 3,5 roku – w kancelarii Gessel, przez ponad rok – w Wardyński i Wspólnicy. Przez prawie 1,5 roku była specjalistką do spraw prawa pracy w Kancelarii Sejmu.

Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2010).

(www.linkedin.com)

Aleksandra Sztajer od października zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate  w praktyce korporacyjnej. Specjalizuje się w prawie spółek, w prawie regulującym działalność w sektorze finansów, w obsłudze fuzji i przejęć. Doradzała przy transakcjach finansowania dłużnego i private equity, przy reorganizacji przedsiębiorstw, w sprawach ładu korporacyjnego, w postępowaniach regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Wcześniej przez ponad 4,5 roku była prawniczką kancelarii Act BSWW. Przedtem przez rok pracowała w kancelarii Tomczak & Partnerzy w Warszawie.

Jest adwokatem od 2021 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim (2016).

(www.linkedin.com)

Monika Gaczkowska zajmuje w kancelarii stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w ochronie wzorów przemysłowych, znaków towarowych, praw autorskich i wiedzy technicznej przedsiębiorstw, w prawie ochrony danych osobowych i prywatności, w prawie spółek. Doradzała przy transakcjach fuzji i przejęć spółek z sektorów rozrywki/mediów, informatycznego, konsumpcyjnego.

Wcześniej była m.in. przez sześć lat prawniczką kancelarii Wolf Theiss, przez niespełna rok – kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, przez rok – kancelarii Bartosiewicz i Wspólnicy.

Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2013).

Justyna Gunia od października zajmuje w kancelarii stanowisko associate. Specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ochrony danych osobowych. Przeszła z kancelarii Axelo w Rzeszowie, w której pracowała ponad 4,5 roku. Jest radcą prawnym od 2016 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie  Rzeszowskim (2012).

Małgorzata Gołębiowska od sierpnia zajmuje w kancelarii stanowisko associate  w praktyce bankowo-finansowej. Specjalizuje się w obsłudze finansowania nieruchomości, akwizycji, energetyki oraz transakcji zakupu wierzytelności. Przeszła z kancelarii Eversheds Sutherland, gdzie pracowała ponad 2,5 roku. Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Młodszymi prawnikami w kancelarii są: Michał Michalski, od listopada, od kwietnia w kancelarii, we wrześniu 2022 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim; aplikantka radcowska Paulina Lekan-Bodys, od kwietnia, w 2020 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; aplikantka adwokacka Karolina Dobrowolska, od maja, w 2020 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; aplikantka adwokacka Marta Ludyga, od sierpnia, w 2021 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; Jan Ośka, od sierpnia, w 2021 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim; aplikant radcowski Karol Przemski, od grudnia, w 2020 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Aleksandra Szczęsna od grudnia, w 2021 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim; aplikantka adwokacka  Michalina Skarżyńska, w 2020 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

W tym okresie z kancelarii odeszło pięć prawniczek: Marta Bosiak (od sierpnia w DLA Piper); Julia Wysocka (od kwietnia w SSW Pragmatic Solutions); Aleksandra Cywińska (od kwietnia w Bird & Bird);  Katarzyna Jackiewicz (odeszła w październiku), Małgorzata Kuplińska.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl