Naszymi wartościami są współpraca i transparentność

481

– Nasza wieloletnia i wymagająca ogromnego wysiłku praca nad urzeczywistnieniem wizji stworzenia regionalnej kancelarii prawnej w Europie Środkowo-Wschodniej, wywodzącej się z tego regionu, opłaciła się. Dziś jesteśmy alternatywą dla dużych międzynarodowych i wiodących lokalnych firm na kluczowych rynkach CEE – mówi Ondřej Peterka, założyciel i partner zarządzający grupy Peterka & Partners w rozmowie z magazynem „Týdeník Euro”, w dodatku TOP PRÁVNÍ BYZNYS.

Jak opisałby pan kancelarię Peterka & Partners?

Jesteśmy pionierami wyjątkowego modelu świadczenia ujednoliconych usług prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej, który pozwala nam skutecznie reprezentować naszych klientów w całym regionie CEE. To rozwiązanie umożliwia naszym klientom nabycie, a następnie zarządzanie usługami prawnymi w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w taki sposób, jakby to była jedna jurysdykcja. Jesteśmy kancelarią w pełni zintegrowaną, opartą na koncepcji zarządzania „jednej firmy”, której działaniami kieruje globalny zarząd w oparciu o tzw. one chain of command model. Wszystkie nasze biura są w pełni zintegrowane, równorzędne w strukturze firmy i należą w 100 proc. do spółki centralnej. Dyrektorzy poszczególnych biur Peterka & Partners to nasi wieloletni współpracownicy, którzy kierują pracą danej placówki, odpowiadając za dalszy rozwój firmy na lokalnym rynku i raportując do zarządu globalnego.

Kim jest typowy klient kancelarii?

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej zapewniamy wsparcie prawne ponad stu światowym liderom. Nasz typowy klient współpracuje z nami w kilku krajach. Pragnę podkreślić niezwykle ważny dla nas fakt, iż staliśmy się zaufanym partnerem również największych polskich spółek przy ich ekspansji i obsłudze prawnej w regionie CEE.

Jakie są dalsze plany rozwoju na arenie międzynarodowej?

Integracja regionu Europy Środkowo–Wschodniej – aktualnie skoncentrowana wokół inicjatywy Trójmorza – oraz całej Europy kontynentalnej, to dla naszej kancelarii ogromna szansa. Znajduje to odzwierciadlenie w kierunku naszej ekspansji. Obecnie finalizujemy otwarcie kolejnego biura Peterka & Partners w Chorwacji, a następnie planujemy wstąpić na rynki średniej wielkości krajów europejskich, takich jak Austria, Dania i Słowenia, w których działa bardzo niewiele zagranicznych kancelarii.

W jakich obszarach widzi pan największy potencjał rozwoju waszych usług?

Wielkie międzynarodowe korporacje zaczynają ogłaszać przetargi na usługi prawne dla całego regionu EMEA. Zawsze dotyczą one konkretnych obszarów prawa, takich jak nieruchomości, prawo pracy, spory sądowe itd. Korporacje te zwracają się do nas z takimi projektami tylko dlatego, że świadczymy już dla nich usługi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a zatem jesteśmy ich wieloletnim sprawdzonym partnerem. Wygraliśmy już kilka takich przetargów, w tym jeden dla firmy znajdującej się na liście Fortune 500. Poza regionem CEE gdzie mamy nasze własne biura,  koordynujemy usługi prawne za pośrednictwem partnerskich kancelarii prawnych.

Kobiety w świecie biznesu to aktualny temat. Jak to wygląda w Peterka & Partners?

Naszym polskim biurem współzarządzają adwokat Dorota Płoskowicz i adwokat Agnieszka Siwińska. W całej firmie kobiety stanowią ponad połowę naszych współpracowników, co dotyczy również najwyższych stanowisk kierowniczych. Jednak nie jest to dla nas nowy trend, ale naturalny proces od momentu powstania naszej firmy. Kultura organizacyjna kancelarii oparta jest bowiem na współpracy i transparentności, w przeciwieństwie do niezdrowej rywalizacji czy gry o władzę. Te pierwsze wartości są naturalne dla kobiet. Właśnie dzięki takiemu środowisku nasza kancelaria może rozwijać się zgodnie z przyjętym modelem firmy.

Jedno z biur kancelarii znajduje się na Ukrainie, czy działa obecnie?

Dzięki naszemu wsparciu, ukraińskie biuro Peterka & Partners jest w pełni funkcjonalne i odnosi sukcesy nawet w tym trudnym czasie. Natychmiast po rozpoczęciu wojny udało nam się przenieść część zespołu wraz z rodzinami do Pragi i Warszawy, gdzie zapewniliśmy niezbędne wsparcie współpracownikom z Ukrainy. Zespół nieprzerwanie świadczył obsługę prawną klientów, a pod koniec lata większość osób wróciła na Ukrainę, skąd kontynuuje pracę. Chciałbym niniejszym bardzo podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy byli osobiście, również w czasie wolnym, zaangażowani w pomoc.

Siedziba centralnego zarządu grupy Peterka & Partners oraz jej czeskie biuro znajdują się w historycznym centrum Pragi. Czy macie państwo jakieś nowe plany dotyczące tego zabytkowego obiektu?

Jako firma o czeskich korzeniach, założona ponad 20 lat temu w Pradze, czujemy się zobowiązani do zachowania Pałacu Brauna dla współczesnych i przyszłych pokoleń w ramach dbałości o nasze dziedzictwo kulturowe. Aktywnie współpracujemy ze wszystkimi instytucjami państwowymi i miejskimi przy renowacji zarówno naszego budynku, jak i przylegającego do niego Placu Karola. W ciągu ostatniej dekady w renowację budynku zainwestowaliśmy dziesiątki milionów koron czeskich i ta gruntowna przebudowa właśnie się kończy. Udało nam się stworzyć wyjątkowe miejsce i nowoczesną przestrzeń w obiekcie historycznym, którą udostępnimy w ramach regularnych spotkań naszym klientom, współpracownikom i przyjaciołom. Oficjalne otwarcie całego obiektu planujemy na przełom lutego i marca 2023 roku.

***

Artykuł został przetłumaczony i udostępniony za zgodą wydawnictwa New Look Media s.r.o., gdzie ukazał się w oryginalnej wersji czeskiej w magazynie „Týdeník Euro”.

Materiał kancelarii Peterka & Partners