Czy transakcje M&A są szansą rozwoju w niepewnych czasach?

390

Transakcje są stałym elementem rozwoju polskich firm, nawet w tak niepewnych czasach jak dzisiejsze, natomiast kluczowe znaczenie ma przygotowanie jasnej strategii inwestycyjnej i analiza ryzyk – to wybrane konkluzje czterech paneli dyskusyjnych podczas Crido M&A Forum, które odbyło się 19 października 2022 roku w Hotelu Warszawa. W 150-osobowym gronie przedsiębiorców, funduszy, przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych, banków, przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, ekonomistów i ekspertów dyskutowaliśmy o tym, jakie są prognozy dla rynku fuzji i przejęć na najbliższy czas, w kontekście uwarunkowań geopolitycznych i ekonomicznych, a także co dzisiaj decyduje o sukcesie transakcji.

Wstępem do dyskusji panelowych była analiza Ignacego Morawskiego, głównego ekonomisty „Pulsu Biznesu” i dyrektora SpotData, który w swojej prezentacji przedstawił dane makroekonomiczne dotyczące stóp procentowych, inflacji czy relacji cen akcji do PKB.
Z wystąpienia ekonomisty popłynął wniosek, że polskie firmy są gotowe na akwizycje zagraniczne, w związku z czym spodziewamy się nowych planów inwestycyjnych.

Polskie firmy są gotowe do zagranicznych akwizycji

Przedstawienie danych makroekonomicznych było prologiem do panelu poświęconego perspektywom ekonomicznym dla Polski, zarówno na najbliższy rok, jak i na kolejne lata. Z dyskusji między Markiem Dietlem, prezesem GPW w Warszawie, Krzysztofem Kuligiem, senior partnerem w Innova Capital, Ignacym Morawskim, głównym ekonomistą „Pulsu Biznesu”, Ernestem Pytlarczykiem, managing director of analysis+digital transformation area, chief economist w Banku Pekao, i Andrzejem Puncewiczem, partnerem zarządzającym w Crido, wybrzmiało kilka wniosków:

 • rynek wykazuje zdolność adaptacji do zmieniających się warunków – po wstrząsie zawsze szuka stanu równowagi;
 • mniejsza liczba transakcji w 2023 r. wydaje się oczywista, a o tym, co dalej, będą decydowały perspektywy zakończenia wojny i oczekiwania inflacyjne;
 • inflacja i realne stopy procentowe są kluczowymi czynnikami wpływającymi na biznes w dłuższej perspektywie;
 • dane makro wskazują, że polskie firmy są gotowe, by w większym stopniu kupować za granicą;
 • widoczny jest duży potencjał aktywności transakcyjnej w branżach IT, technologicznych, związanych z digitalizacją;
 • duży potencjał akwizycyjny jest widoczny w obszarze firm rodzinnych.

Kluczowa rola jasnej strategii inwestycyjnej przy bardziej restrykcyjnym podejściu banków do finansowania transakcji

W kolejnej dyskusji, tym razem na temat źródeł finansowania transakcji, udział wzięli Przemysław Głębocki, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych i managing partner w Accession Capital Partners, Piotr Matczuk, country advisor w IFC – International Finance Corporation, Wojciech Pociecha, dyrektor zarządzający w Resource Partners, Łukasz Radkowski, dyrektor, szef Zespołu Finansowania Strukturyzowanego Klientów Strategicznych w Banku Pekao S.A., oraz Jacek Ostrowski, partner odpowiedzialny za finansowe due diligence w zespole M&A w Crido. Paneliści zgodzili się, że:

 • niezależnie od branży, innowacyjne i perspektywiczne podejście firm stanowi przewagi konkurencyjne, które są szczególnie istotne w trudnych czasach;
 • dostępność kapitału – zwłaszcza bankowego – jest obecnie faktycznie ograniczona, a podejście banków jest bardziej restrykcyjne, natomiast pozyskanie finansowania nadal jest możliwe;
 • kluczowe jest jednak dobre przygotowanie i jasna strategia inwestycyjna, a także wizja, jak budować wartość firmy w oparciu o akwizycje;
 • w dyskusji wybrzmiało również rosnące zapotrzebowanie na „misyjne” finansowanie, jakie oferuje IFC/Bank Światowy.

Transakcja nie kończy się podpisaniem umowy

W panelu dotyczącym praktycznych aspektów procesu transakcyjnego – z Ewą Markiewicz, general counsel i head of legal department w Dentsu Polska, Wojciechem Jezierskim, partnerem w Abris Capital Partners, Pawłem Smoleniem, country manager Poland, CEO & COO w Kiwa Inspecta Polska i Mateuszem Stańczykiem, partnerem odpowiedzialnym za doradztwo podatkowe w zespole M&A w Crido – rozmawiał Przemysław Furmaga, partner odpowiedzialny za doradztwo prawne w zespole M&A w Crido. W tej rozmowie eksperci zwracali uwagę na to, że:

 • kluczem do udanej transakcji jest stworzenie prostej struktury transakcji, która powinna być elastyczna w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego i podatkowego;
 • w procesach M&A bardzo ważna jest kwestia relacji między stronami transakcji i komunikacji, opartej na wzajemnym zaufaniu;
 • ogromną wagę ma wyznaczenie jasnego celu, z jakim podchodzimy do danej transakcji oraz proces integracji potransakcyjnej, którą warto starannie zaplanować już w toku transakcji.

Szybkie, zwinne działanie – kluczem do sukcesu transakcji M&A

W kolejnym panelu, o tym co, kiedy i jak konsolidować, rozmawiali przedsiębiorcy: Irek Sudnik, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu w Dr. Irena Eris S.A., Marek Panek, wiceprezes w Asseco Poland, Bartosz Wiśniewski, dyrektor Departamentu Akwizycji i Rozwoju w Lux Med i Artur Marszałkiewicz, partner zarządzający odpowiedzialny za corporate finance w zespole M&A w Crido. Paneliści zwracali uwagę na to, że:

 • przejęcia są naturalnym elementem rozwoju każdej firmy;
 • w czasach rosnącej inflacji patrzymy na procesy transakcyjne z pewną ostrożnością, więc kluczowym elementem jest odpowiednia ocena ryzyk;
 • w proces transakcyjny wpisane są z jednej strony szybkie i odważne decyzje, z drugiej strony duża uważność i staranność;
 • kluczem do przeprowadzenia udanej transakcji jest współpraca i zaufany zespół transakcyjny.

Zespół M&A Crido wspiera klientów we wszystkich lub wybranych obszarach procesu transakcyjnego: corporate finance, badań due diligence (finansowego, podatkowego, prawnego), opracowania struktur transakcyjnych, przygotowania dokumentacji transakcyjnej, a także doradztwa prawnego i podatkowego na każdym etapie transakcji.

RELACJA WIDEO

Marek Dietl z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w rozmowie z Andrzejem Puncewiczem z Crido

Więcej komentarzy ekspertów na temat rynku M&A w Polsce na stronie Crido

Materiał kancelarii Crido Legal