Kochański & Partners wśród członków i trenerów zwycięskiej drużyny FDI Moot

159
(www.fdimoot.org)

Rozstrzygnęły się losy prestiżowego, międzynarodowego konkursu prawa arbitrażowego Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot). Finałowe zmagania w londyńskim King’s College wygrała reprezentacja Uniwersytetu Warszawskiego. Członkiem zwycięskiej drużyny jest stażysta Kochański & Partners, student piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, Krzysztof Walczyk, a jednym z trenerów partner i szef Praktyki Sporów Gospodarczych, Michał König.

FDI Moot to największy i najbardziej prestiżowy konkurs dla studentów prawa typu moot court  z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego. Umożliwia przyszłym prawnikom poznanie praktycznej strony prowadzenia międzynarodowych sporów inwestycyjnych. Sprawy będące przedmiotem konkursu, wraz z towarzyszącymi im posiedzeniami, są także platformą do dyskusji wokół najnowszych wydarzeń i zmian w świecie arbitrażu. Każdego roku w konkursie bierze udział ponad 100 drużyn z całego świata, a uczestników oceniają uznani arbitrzy i praktycy międzynarodowego prawa inwestycyjnego. O wysokim poziomie konkursu FDI Moot świadczą między innymi uczelniane preselekcje oraz zaangażowanie najlepszych firm prawniczych z Polski i całego świata.

Konkurs opiera się na symulacji postępowania arbitrażowego, a zadaniem zespołów jest reprezentacja stron fikcyjnego sporu prawnego. Zagadnienia, które były przedmiotem tegorocznej rywalizacji, obejmowały najbardziej aktualne i budzące emocje aspekty arbitrażu inwestycyjnego, w tym konflikty zbrojne. Rywalizacja w ramach FDI Moot toczy się na przestrzeni czterech miesięcy. W tym czasie uczestnicy składają pisma procesowe w imieniu przeciwnych stron sporu (powoda, którym jest inwestor, oraz pozwanego, którym jest państwo przyjmujące inwestycję), a zmagania zwieńczają symulacje przesłuchań. Właściwą część rozgrywek poprzedzają także pozakonkursowe, regionalne i krajowe spotkania przygotowawcze.

– W rundzie finałowej, w spektakularnym stylu, nasza drużyna pokonała zespół z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Warto nadmienić, że reprezentacja UW, która bierze udział w konkursie nieprzerwanie od 2009 r., ostatni raz tryumfowała osiem lat temu. Gratuluję Krzysztofowi i całemu zwycięskiemu zespołowi!  – komentuje Michał König.

Krzysztof Walczyk jest doświadczonym uczestnikiem wielu konkursów prawniczych typu moot court. Uczestniczył w dwóch edycjach międzynarodowego konkursu arbitrażowego Willem C. Vis i otrzymał nagrodę excellent speaker  w międzynarodowym konkursie z dziedziny europejskiego prawa pracy.

Obok Krzysztofa Walczyka w skład zwycięskiej reprezentacji UW weszli: Julia Jeleńska (najlepsza mówczyni konkursu), Jan Bałdyga (3. najlepszy mówca), Przemysław Bednarski, Karolina Iskierka, Aleksandra Kozerska i Agnieszka Starczewska.

Prawnicy Kochański & Partners od wielu lat aktywnie wspierają młodszych kolegów w programach mentoringowych i konkursach arbitrażowych. Są one nie tylko niepowtarzalną, praktyczną lekcją arbitrażu, pomagają zdobyć wiedzę na temat prawa międzynarodowego, arbitrażu inwestycyjnego oraz arbitrażu w ogólności, ale także doświadczenie niezbędne w pracy prawnika procesowego. To także doskonała okazja do nawiązania kontaktów z praktykami arbitrażu w Polsce i na świecie. Kancelaria Kochański & Partners była jednym ze sponsorów zwycięskiej drużyny.

Materiał kancelarii Kochański & Partners