CMS oraz B2RLaw doradzały w transakcji sprzedaży i nabycia elektrowni fotowoltaicznych

320
(www.pixabay.com)

Międzynarodowa kancelaria CMS doradzała spółce z grupy Sino-CEEF w zakresie budowy oraz sprzedaży, natomiast kancelaria B2RLaw doradzała chińskiemu inwestorowi przy nabyciu portfela elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 51 megawatów. Transakcję zamknięto 21 września 2022 r. 

Sino-CEEF jest wiodącym podmiotem private equity koncentrującym się na inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej i w innych regionach geograficznych związanych z Inicjatywą Pasa i Szlaku.

Łączna moc wytwarzanej energii w ramach tych projektów ma wynieść 50 gigawatogodzin rocznie, co zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 9 tys. gospodarstw domowych w Polsce i redukuje prawie 50 tys. ton emisji dwutlenku węgla rocznie, zgodnie z celami rozwoju energii odnawialnej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Dzięki projektom powstało 300 lokalnych miejsc pracy.

Realizacja projektu przez CMS i Sino-CEEF rozpoczęła się w 2020 r., a jej zakres obejmował kompleksowe doradztwo prawne w obszarze regulacyjnym, kontraktowym, nieruchomościowym, korporacyjnym, podatkowym, ubezpieczeniowym oraz transakcyjnym.

Blisko dwuletnia współpraca CMS oraz SINO-CEEF objęła m. in. całą sferę projektową, w tym zawarcie i wykonanie umów sprzedaży energii elektrycznej, umowy EPC (Engineering-Procurement-Construction ), umowy O&M (Operations & Maintenance ), negocjowanie umów finansowania, wsparcie w zakresie regulowania tytułów prawnych do gruntów, uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i wpisów do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, wsparcie przy wprowadzeniu elektrowni fotowoltaicznych do systemu aukcyjnego.

Transakcja została ustrukturyzowana jako warunkowa sprzedaż spółek projektowych. Przedwstępna umowa sprzedaży została podpisana w kwietniu 2022 r. Spełnienie wszystkich warunków zawieszających pozwoliło na zamknięcie transakcji 21 września 2022 r.

Multidyscyplinarnym zespołem prawników CMS kierowali: Łukasz Szatkowski (partner z praktyki Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych) oraz Rafał Zwierz (partner z praktyki M&A ), wspierani przez Martę Osowską-Bubę, Piotra Prawdę, Adama Kędziorę, Alicją Smyklińską, Kingę Mogilnicką, Karolinę Drozd oraz Adriannę Roszak.

W kwestiach podatkowych Sino-CEEF był wspierany przez Karola Kozłowskiego, Małgorzatę Brauckmann-Sajkiewicz i Rafała Kołkowskiego, a w zakresie doradztwa finansowego – przez Krzysztofa Mrozika, Julię Czerwińską i Macieja Lorenza.

Zespół B2RLaw był kierowany przez partnerów: adwokat Agnieszkę Hajos-Iwańską (prawo spółek i M&A ) oraz radcę prawnego Bogdana Dudę (prawo spółek i M&A /energetyka); w skład zespołu weszli również: Filip Badziak, counsel (usługi finansowe), Luiza Wyrębkowska, counsel, radca prawny (prawo antymonopolowe), Piotr Leonarski, counsel, adwokat, doradca podatkowy (podatki), Paulina Wyrostek, counsel, radca prawny (prawo handlowe), Krystyna Jakubowska, starszy prawnik, adwokat (prawo spółek i M&A, prawo ubezpieczeń), Ewelina Chabowska, prawnik (nieruchomości), Dorota Gajuk, młodszy prawnik (prawo spółek i M&A), Michał Blados, młodszy prawnik (nieruchomości), Konrad Czernecki, młodszy prawnik (nieruchomości) oraz Julia Bujkowska, paralegal (nieruchomości).

Jako polski doradca, B2RLaw współpracowała z azjatycką międzynarodową kancelarią King & Wood Mallesons obejmując wszystkie aspekty prawne transakcji.

Materiał kancelarii B2RLaw