Kancelarie Gessel i Kondracki Celej z nagrodami od krajowych inwestorów kapitałowych

278
(www.nagrodypsik.pl)

Kancelaria Gessel zwyciężyła w konkursie „Nagrody PSIK 2022” jako najlepszy doradca prawny funduszy private equity. Był to trzeci z rzędu triumf tej firmy w tym dorocznym konkursie. Kancelaria Kondracki Celej została laureatem nagrody dla doradcy prawnego funduszy venture capital.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych ogłosiło 19 września 2022 r. wyniki piątej edycji konkursu „Nagrody PSIK”. Jak informuje stowarzyszenie na swojej witrynie internetowej, statuetki przyznane zwycięzcom honorują firmy zarządzające funduszami private equity/venture capital, firmy doradcze, banki i kancelarie prawne za ich osiągnięcia na polskim rynku PE/VC oraz działalność społeczną.

Kandydaci do „Nagród PSIK” są wskazywani przez członków stowarzyszenia. O wyborze finalistów zdecydowało jury złożone z przedstawicieli branży, a laureaci w poszczególnych kategoriach zostali wyłonieni w drodze głosowania środowiska zrzeszonego w PSIK. W tegorocznym konkursie wydzielono cztery główne kategorie: private equity, venture capital, ogólna i działalność społeczna, a trzy pierwsze podzielono jeszcze na podkategorie, zaś w dwóch pierwszych nagrodzono m.in. doradców prawnych.

W kategorii private equity nagrodę dla doradcy prawnego zdobyła kancelaria Gessel, tak samo jak rok wcześniej. Natomiast dwa lata temu wygrała ona ten konkurs w ogólniejszej wówczas kategorii, zdobywając tytuł „Doradcy prawnego roku” funduszy private equity /venture capital. W roku 2021 te fundusze na okoliczność konkursu rozdzielono. W 2022 r. tytuł doradcy prawnego firm venture capital przyznano kancelarii Kondracki Celej.

Kancelaria Gessel podała w konkursie, iż w 2021 r. miesiącach obsłużyła 31 transakcji M&A, z czego około połowa była związana z funduszami PE/VC. W gronie finalistów, oprócz niejznalazły się również, CMSDLA Piper i Greenberg Traurig, podobnie jak w 2021 r., oraz kancelaria MFW Fiałek.

Kancelaria Kondracki Celej podała w konkursie, iż w 2021 r. doradzała przy ponad 30 transakcjach VC. Na liście nominowanych w tej kategorii były także kancelarie Gessel, Dentons i DLA Piper.

W tegorocznym konkursie wyróżniono jeszcze inne firmy prawnicze – jako pośrednich „współudziałowców nagród”. Nagrodzono bowiem także transakcję roku private equity. Za taką uznano publiczną ofertę akcji firmy Shoper, oferującej oprogramowanie dla sklepów internetowych, w której jednym ze sprzedających był inwestor, fundusz PE  Value4Capital, uzasadniając, iż był to „najlepszy debiut giełdowy w Polsce w 2021 r.”, a fundusz „uzyskał ze sprzedaży ponad dwukrotny zwrot z całej inwestycji, zachowując nadal 72,5 proc. pierwotnie posiadanych akcji”. Firmie Shoper doradzała przy tej transakcji kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy. DLA Piper była doradcą prawnym menedżerów oferty.

W pierwszej edycji konkursu, w 2018 r., „Doradcą prawnym roku” została kancelaria Weil, Gotshal & Manges, w drugiej, trzy lata temu – CMS. W trzeciej, z roku 2020 – Gessel, ale zarząd PSIK, poza trybem konkursowym, przyznał wtedy także specjalne wyróżnienie dla kancelarii Kondracki Celej w postaci tytułu „Doradcy prawnego venture capital” – w uznaniu za wkład w rozwój polskiego rynku VC wyrażający się w tym, że obsłużyła na nim najwięcej transakcji. W czwartym konkursie zwyciężyły Gessel (private equity ) i B2R Law (venture capital ).

Organizatorem konkursu „Nagrody PSIK”  jest Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, które od 2002 r. reprezentuje interesy sektora PE/VC oraz wspiera jego rozwój. Członkami PSIK są fundusze PE/VC działające w Polsce, kancelarie prawnicze, banki i firmy doradcze. Do PSIK należy 43 członków zwyczajnych – przedstawicieli firm zarządzających funduszami i 92 członków wspierających – firm doradczych działających na rzecz sektora.

PSIK podaje, że fundusze PE/VC zainwestowały dotychczas 12 mld euro w ponad 1,6 tys. polskich spółek. W ich portfelach jest obecnie ponad 400 krajowych spółek.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl