Rozbrat w LSW – secesjoniści założyli nową firmę, pozostali zmienili nazwę

3741

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, po ponad dwudziestu latach działania przestała istnieć znana kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Wyodrębniła się z niej nowa firma z grupą byłych prawników LSW, SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk, a pozostała część przyjęła nazwę LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy.

Podział zakończył współpracę dwóch długo nierozłącznych partnerów Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Ślusarka. Kancelaria, działająca od dawna jako Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, istniała bodaj od 1998 r., choć wtedy pod inną nazwą.

Jeszcze w ostatnim rankingu kancelarii dziennika „Rzeczpospolita”, ogłoszonym 22 czerwca 2022 r., figurowała na 54. pozycji w tabeli według liczby adwokatów i radców prawnych (wykazała ich 28 przy 41 prawnikach ogółem), zaliczając spadek o 16 miejsc w porównaniu z rankingiem o rok wcześniejszym, oraz na 60. pozycji w tabeli według liczby prawników (spadek o 21 miejsc).

Już jednak niespełna dwa tygodnie później ogłoszono o rozpoczęciu działalności przez, nowo wyłonioną z LSW, firmę SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk. Z kolei LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy, jako pozostałość po dawnej LSW, o czym świadczy zachowanie przez nią tego rozpoznawalnego skrótu w nowej nazwie (a także logotypu i warszawskiej siedziby), kontynuuje pod nią działalność bez dodatkowego rozgłosu.

 Nowa SKP

SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk, według anonsu medialnego, zaczęła działać 4 lipca 2022 r., chociaż start przygotowano już w marcu tegoż roku, kiedy spółka komandytowa została zarejestrowana w KRS. Jej wspólnikami-założycielami są Maciej Ślusarek, założyciel i do końca partner zarządzający dawnej LSW, Maciej Kubiak, wieloletni wspólnik LSW, oraz Tomasz Pieczyk, ostatnio prawnik w firmie aptecznej Gemini, który wcześniej także pracował w LSW. Wspólniczką spółki jest także prawniczka Aleksandra Kubiś, która wszelako nie figuruje w spisie prawników nowej kancelarii.

Jak podała kancelaria SKP w komunikacie prasowym, doświadczenie Macieja Ślusarka i Macieja Kubiaka „współkierujących dotychczasowym działem IP/TMT w LSW” z którymi odeszło kilkunastu prawników tego działu, sprawia, że będzie ona specjalizować się w obsłudze „wszystkich branż kreatywnych – od sztuki, filmu, mediów, gier do reklamy, a także tych związanych z nowymi technologiami, danymi osobowymi, własnością przemysłową, komercjalizacją badań i life science”. Natomiast doświadczenie Tomasza Pieczyka, wedle komunikatu prasowego, pozwoli na obsługę branży farmaceutycznej, funduszy inwestycyjnych i startupów, a także transakcji, kwestii korporacyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

(www.linkedin.com)

Maciej Ślusarek jest partnerem zarządzającym w kancelarii SKP, współkieruje w niej praktyką IP/TMT. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i informatycznym, prowadzeniu procesów dotyczących ochrony wizerunku, renomy, dobrego imienia, prywatności i danych osobowych. Doradzał producentom wydarzeń artystycznych, artystom, wydawnictwom książkowym i prasowym, agencjom reklamowym i public relations, domom mediowym. Negocjował umowy, doradzał przy sprzedaży i udzielaniu licencji dotyczących praw autorskich i pokrewnych, w kwestiach prawnych związanych z przygotowywaniem, produkcją i emisją reklam oraz ich ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Wcześniej przez 22,5 roku był prawnikiem kancelarii LSW. Przedtem przez osiem lat pracował w Kancelarii Adwokackiej Ewy Pruchniewicz. W tym okresie przez niecały rok był na stażu w kancelarii Ross & Craig w Londynie.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1995).

(www.linkedin.com)

Maciej Kubiak jest partnerem zarządzającym w kancelarii SKP, współkieruje w niej praktyką IP/TMT. Specjalizuje się w prawie autorskim, mediów, filmowym, prasowym, informatycznym i nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje strony w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Doradza przy projektach reklamowych, związanych z innowacjami, przy komercjalizacji badań naukowych, w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk handlowych, w przedsięwzięciach i strategiach marketingowych. Obsługuje produkcję filmów. Pracował dla producentów filmowych, telewizyjnych, wytwórni płytowych, wydawnictw książkowych, organizatorów koncertów i innych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Wcześniej przez 14 lat był prawnikiem kancelarii LSW. Przedtem przez trzy lata pracował w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak.

Jest adwokatem od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

(www.linkedin.com)

Tomasz Pieczyk  jest partnerem zarządzającym w kancelarii SKP, kieruje w niej praktykami prawa korporacyjnego/M&A i life science oraz upadłości i restrukturyzacji. Specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze fuzji i przejęć, postępowań upadłościowych (po stronie wierzycieli  i dłużników) oraz restrukturyzacyjnych. Doradza przedsiębiorcom przy strukturyzowaniu, organizacji i rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, wychodzeniu z biznesu i kończeniu działalności. Obsługuje inwestycje private equity, bieżące kwestie korporacyjne. Pracował dla funduszy private equity i venture capital. Doradzał również w zakresie korporacyjnych i transakcyjnych aspektów komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Wcześniej przez prawie 3,5 roku był głównym prawnikiem w firmie Gemini Polska. Przedtem przez dziewięć lat pracował w kancelarii LSW.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim.

Jak wynika z jej witryny internetowej, kancelarię SKP tworzy dziewięcioro partnerów; obok trzech imiennych, są to: adwokaci Katarzyna Ciepiela-Cebula, Katarzyna Lejman, Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak, Paweł Myrda, Piotr Nikołajuk, radca prawny Maciej Dudek.

W zespole są także adwokat Ewa Karwowska, radcy prawni Joanna Groth (przeszła wraz z Tomaszem Pieczykiem z sieci aptek Gemini), Marta Żemajtis, aplikanci adwokaccy Adrian Chodyna, Katarzyna Drapała, Maria Dżaluk, Karolina Kucharska, Konrad Wyszyński i studentka prawa Marlena Kudła.

Z kancelarią współpracują, jako of counsels, adwokat Wojciech Machała, doradca restrukturyzacyjny Paweł Stanclik oraz dwaj doradcy podatkowi Marcin Grzelecki i   Michał Krysik, którzy zresztą są również współpracownikami kancelarii LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy.

Firma ma siedzibę w Warszawie i biuro w Sopocie.

„Nowa” LSW

Kancelarię LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy tworzą aktualnie, jako wspólnicy spółki komandytowej, byli wspólnicy-partnerzy dawnej LSW. Są to: Bogusław Leśnodorski, założyciel i wspólnik zarządzający LSW, radcowie prawni Władysław Bieńkowski, Krzysztof Laskowski, adwokat Marcin Melzacki i Marta Marzec-Robak jako dyrektor zarządzająca.

(www.linkedin.com)

Bogusław Leśnodorski kieruje w kancelarii zespołami do spraw fuzji i przejęć oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć nieruchomości oraz spółek handlowych. Przeprowadzał analizy stanu prawnego spółek, negocjował umowy, sporządzał opinie i pisma prawne. Doradzał przy emisjach obligacji komunalnych i finansowaniu międzynarodowych przedsięwzięć gospodarczych. Prcaował dla firm działających w Rosji, Ukrainie i Białorusi.

Jest prawnikiem LSW od ponad 24,5 roku. W latach 2012-2017 był prezesem zarządu i współwłaścicielem klubu futbolowego Legia Warszawa.

Jest radcą prawnym od 2004 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1998).

(www.linkedin.com)

Władysław Bieńkowski  specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć. Prowadzi postępowania w sprawach związanych z dochodzeniem, windykacją i zabezpieczeniem wierzytelności. Doradza klientom dochodzącym swoich roszczeń, a także poszukującym ochrony przed wierzycielami, jak również w sprawach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Obsługiwał realizację i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Występuje w postępowaniach sądowych i administracyjnych na rzecz przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki, przemysłu i infrastruktury.

Jest prawnikiem LSW od ponad 22,5 roku.

Jest radcą prawnym od 2004 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2002).

(www.linkedin.com)

Krzysztof Laskowski kieruje w kancelarii praktyką prawa spółek. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i w obsłudze fuzji i przejęć oraz inwestycji kapitałowych. Pracował dla firm z sektorów: stalowego, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradzał funduszom private equity i venture capital.

Jest prawnikiem LSW od ponad 19,5 roku.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2003).

(www.linkedin.com)

Marcin Melzacki jest prawnikiem sądowym. Występuje jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych i obrońca w procesach karnych, m.in. w sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej. Pracuje dla przedsiębiorców, menedżerów, właścicieli firm.

Jest prawnikiem LSW od 17 lat.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1996).

(www.linkedin.com)

Marta Marzec-Robak jest dyrektorem zarządzającym kancelarii. Koordynuje pracę zespołu administracyjnego w biurze, odpowiada również za kwestie HR i informatyczne, komunikację i marketing, za wizerunek firmy i utrzymanie dobrego środowiska pracy dla zespołu.

W LSW pracuje od ponad 17 lat.

Jest absolwentką studiów administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim (2000). 

Wedle danych z witryny internetowej kancelarii, w jej zespole są ponadto: adwokaci Bartosz Banaszkiewicz, Michał Klimowicz, Bartosz Nowicki, Kinga Rochalska, Anna Stykowska-Sikora, Emil Tomaszewski, Magdalena Frąckowiak, Monika Drabek-Rainka (kierująca działem prawnym w firmie informatycznej Predica), Maciej Skura (współpracujący z firmą Predica); radcowie prawni Paweł Baran, Edyta Niemyska, Marcin Włodarski (partner), Natalia Sitarek-Haczykowska; aplikanci radcowscy Agata Kożuch, Dominik Krawczyk, Jerzy Łopatyński, Katarzyna Michalik, prawniczka ukraińska Natalia Tymoszenko (od kwietnia 2022 r.), studentka prawa Agata Jeszczyna.

Jako prawnicy biura LSW w Katowicach figurują ponadto na jej witrynie internetowej prawnicy ze współpracującego zespołu tamtejszej kancelarii Danecki, Dec Radcowie PrawniGrzegorz Danecki, Wojciech Dec, Mateusz Gruszczyński, Paulina Bienioszek-Niepsuj, Agnieszka Lysko, Jakub Kubis.

Jako zespół Allin Tax wymienieni są także doradcy podatkowi Marcin Grzelecki, Michał Krysik, równocześnie współpracownicy kancelarii SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk.

W 2020 r. kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy osiągnęła przychód w kwocie 12,6 mln zł.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl