KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński powiększa zespół Life Sciences

489

Z początkiem lipca 2022 roku do zespołu kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński specjalizującej się w zagadnieniach regulacyjnych, prawie konkurencji, odpowiedzialności za produkt, danych osobowych i własności intelektualnej, dołączyły adwokat Katarzyna Kęska oraz radca prawny dr Justyna Nowak.

Katarzyna Kęska od ponad 12 lat doradza klientom z sektora farmaceutycznego, medycznego i spożywczego. Doświadczenie zawodowe nabywała w działach Life Sciences międzynarodowych kancelarii prawnych, a także jako prawnik in-house w jednej z największych polskich firm farmaceutycznych.

Katarzyna specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rejestracji, reklamy, sprzedaży i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Wielokrotnie reprezentowała klientów w negocjacjach, jak i w postępowaniach przed organami nadzoru. Brała także udział w procesach due dilligence przedsiębiorców.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu działań marketingowych i sprzedażowych, w tym weryfikacji materiałów promocyjnych i reklamowych, prowadzeniu szkoleń i audytów. Uczestniczyła w przygotowywaniu sektorowych kodeksów dobrych praktyk, regulaminów sądów dyscyplinarnych oraz w tworzeniu i aktualizowaniu wewnętrznych procedur i instrukcji firmowych. Przez wiele lat pełniła również rolę arbitra w stowarzyszeniach branżowych.

Dr Justyna Nowak specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, żywnościowym, w szczególności suplementów diety, prawie ochrony konsumentów i prawie reklamy. Przed dołączeniem do KRK przez kilka lat pracowała jako prawnik in-house w jednej z największych polskich spółek farmaceutycznych, gdzie współtworzyła i wspierała prawnie struktury zagraniczne. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej. Pracę doktorską poświęciła problematyce samoregulacji i koregulacji na rynkach środków spożywczych.

Justyna posiada rozległe doświadczenie w reprezentowaniu hurtowni farmaceutycznych i aptek, jak również producentów żywności prozdrowotnej przed organami administracji publicznej oraz w sporządzaniu umów dla tych podmiotów. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności obsługę hurtowni farmaceutycznych i aptek w postępowaniach administracyjnych, kontrolę nad przestrzeganiem DPD w relacjach międzynarodowych, zagadnienia dotyczące serializacji leków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Justyna jest współautorką raportu dotyczącego zasad przejrzystości na unijnych rynkach farmaceutycznych.

Doradza również producentom żywności w zakresie znakowania i reklamy, umów dystrybucyjnych i agencyjnych, wsparcia prawnego i koordynacji działań z prawnikami zagranicznymi w zakresie postępowań przez organami urzędowej kontroli żywności i organami ochrony konsumentów w krajach członkowskich Unii Europejskiej, szkoleń dla marketingu z zakresu reklamy środków spożywczych oraz samoregulacji i koregulacji – tworzenia i funkcjonowania kodeksów.

– Cieszymy się, że dołączają do nas kolejne ekspertki w dziedzinie Life Sciences z doświadczeniem biznesowym zdobytym m.in. w roli prawników in-house, co na pewno przełoży się na jeszcze lepsze rozumienie potrzeb naszych klientów – mówi mec. Ewa Rutkowska, wspólnik w kancelarii KRK.

– Zarówno Katarzyna, jak i Justyna to doświadczone prawniczki w doradztwie dla różnych działów firm farmaceutycznych, jak i hurtowni farmaceutycznych i aptek, czy też producentów żywności prozdrowotnej. Ich dołączenie wzmocni nasze kompetencje w tym zakresie – mówi mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, wspólnik w kancelarii KRK.

– Branża Life Sciences bardzo dynamicznie się rozwija, szczególnie obszary takie jak biotechnologia i biologiczne produkty lecznicze, wykorzystanie AI & Machine Learning w wyrobach medycznych czy Value Based Healthcare i medycyna spersonalizowana. Jednocześnie nie maleje znaczenie kluczowych dla przedsiębiorców obszarów regulacyjnych, jak np. wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych. Nasz zespół aktywnie wspiera polskich i zagranicznych klientów we wszystkich tych kwestiach. Dołączenie Katarzyny i Justyny do zespołu Life Sciences pozwoli nam oferować usługi, które będą jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb branży – mówi mec. Michał Chodorek, partner współzarządzający praktyką Life Sciences w KRK.

* * *

O kancelarii KRK

Kancelaria prawna KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński posiada ugruntowaną pozycję lidera w doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa konkurencji, prawa produktowego i odpowiedzialności za produkt oraz prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Potwierdzeniem tego jest nie tylko szerokie grono klientów obejmujące największe światowe korporacje, ale również najwyższe rekomendacje w międzynarodowych i polskich rankingach prawniczych, takich jak Chambers Europe, The Legal 500 EMEA czy w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Prawnicy kancelarii KRK angażują się także w pacjenckie sprawy pro bono.

Materiał kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński