Awanse prawników w kancelarii B2RLaw

484

Kancelaria B2RLaw ogłosiła dziewięć prawniczych awansów, w tym Piotra Leonarskiego na counsela i szefa praktyki prawa podatkowego B2R w rundzie promocyjnej 2021/2022. To największa liczba awansów, jakie zostały przeprowadzone w ciągu jednego roku

Awansowani zostali:

  • Piotr Leonarski na counsela,
  • Krystyna Jakubowska na starszego prawnika,
  • Radosław Kowalski na starszego prawnika,
  • Dawid Malinowski na starszego prawnika,
  • Ewelina Chabowska na prawnika,
  • Maria Markowska na młodszego prawnika,
  • Karolina Szybińska na młodszego prawnika,
  • Filip Wójtowicz na młodszego prawnika,
  • Julia Bujkowska na praktykantkę.

– Ubiegły rok był okresem wielu zmian dla B2RLaw, Polski i całego świata. Nasza firma stale się rozwija i prosperuje w oparciu o wkład, lojalność i energię naszych pracowników. Każda z awansowanych osób wniosła ogromny wkład nie tylko w działalność naszej firmy, ale także klientów B2RLaw. Wszystkim awansowanym gratulujemy i jesteśmy niezwykle entuzjastycznie nastawieni do każdego z wspomnianych awansów. Cieszymy się na dalszy, wspólny rozwój w ramach B2R – mówią Bartłomiej JankowskiRafał Stroiński i Rafał Zięba, senior partnerzy w B2RLaw, we wspólnym oświadczeniu.

Piotr Leonarski jest adwokatem i doradcą Podatkowym. Piotr doradza klientom z różnych sektorów w codziennych sprawach podatkowych. Koncentruje się głównie na podatkach pośrednich (zwłaszcza VAT), sporach podatkowych, sprawach podatkowych związanych z fuzjami i przejęciami oraz podatku od nieruchomości.

Krystyna Jakubowska jest adwokatem i członkiem zespołu Praktyki Corporate & M&A. Swoją praktykę koncentruje na doradzaniu klientom korporacyjnym w zakresie fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem sektora private equity. Krystyna uczestniczy w transakcjach M&A na wszystkich ich etapach, w szczególności przy sporządzaniu dokumentów transakcyjnych oraz opiniowaniu polis Warranty & Indemnity. Brała udział w wielu projektach M&A działając zarówno na rzecz kupujących, jak i sprzedających.

Radosław Kowalski, który właśnie zdał egzamin radcowski, jest członkiem zespołów Praktyki Prawa Pracy oraz Prawa Handlowego. Radosław specjalizuje się w bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada także bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym umów.

Dawid Malinowski jest adwokatem i członkiem Zespołu ds. Rozwiązywania Sporów. Dawid posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu pism procesowych, opracowuje strategie i argumenty w toczących się postępowaniach, reprezentuje klientów przed organami ścigania i sądami, a także uczestniczy w opracowywaniu taktyki procesowej, w szczególności w zakresie nieuczciwej konkurencji i sporów korporacyjnych.

Ewelina Chabowska jest członkiem zespołu Prawa Nieruchomości i Prawa Budowlanego. Doradza przy transakcjach nieruchomościowych oraz bierze udział w badaniach due diligence. Ewelina doradza również przy projektach budowlanych, w szczególności w zakresie opiniowania umów o roboty budowlane, oraz bierze udział w rozwiązywaniu sporów budowlanych.

Maria Markowska jest członkiem zespołu Praktyki Sporów i Finansów Korporacyjnych. Uczestniczy w prowadzeniu wieloaspektowych sporów korporacyjnych, w szczególności w postępowaniach sądowych z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych oraz z zakresu sporów pomiędzy akcjonariuszami i wspólnikami. Maria posiada również doświadczenie w transakcjach finansowych, w szczególności w zakresie finansowania przejęć i aktywów.

Karolina Szybińska należy do Zespołu Postępowań Sądowych. Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym oraz sporami między podmiotami gospodarczymi, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych i roszczeń o zapłatę.

Filip Wójtowicz jest aplikantem adwokackim oraz członkiem zespołu procesowego. Doradza w projektach z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności w procesach gospodarczych, sporach korporacyjnych, postępowaniach dotyczących prawa pracy, a także w procesach karnych i karnoskarbowych, administracyjnych, podatkowych i arbitrażowych. Filip opracowuje strategie procesowe i negocjacyjne, sporządza pisma procesowe i zajmuje się bieżącą obsługą sporów klientów.

Julia Bujkowska jest studentką trzeciego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się prawem UE, prawem administracyjnym oraz prawem cywilnym. Julia na co dzień wspiera zespół prawa nieruchomości, asystując przy przeprowadzaniu due diligence oraz zapewniając kompleksowe wsparcie prawników w obsłudze spraw i transakcji.

Materiał kancelarii B2RLaw