Clifford Chance w 2021 roku w sferze niebotycznych obrotów

967

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Clifford Chance osiągnęła w 2021 r. astronomiczny przychód z działalności w kwocie 165 mln zł, aż o ponad 18 mln zł więcej niż rok wcześniej. To szósty z rzędu rekord własnych obrotów ustanowiony w historii polskiego biura tej angielskiej firmy prawniczej. Po raz pierwszy przebiła granicę 160 mln zł. Podczas dwóch lat pandemii wzrosty przychodów Clifford Chance były szczególnie ogromne.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o 18,3 mln zł i o 12,5 proc. od wyniku z roku 2020.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 69,1 mln zł i był o 11,5 mln zł i o 20  proc. wyższy od tego z roku 2020. Natomiast zysk netto z działalności wynosił  55,8 mln zł i spadł o 3,7 mln zł i o 6,3 proc. A to dlatego, iż kancelaria, jako spółka komandytowa, od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym wyniósł 13,3 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 41,9 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w mln zł)

   2021     2020       2019     2018      2017     2016    2015    2014
Clifford Chance   165,0    146,7      121,0     119,1      108,8     108,1    105,7   105,9

W sprawozdaniu finansowym kancelaria podkreśliła, że „w minionym roku finansowym działała w dalszym ciągu w warunkach trwającej pandemii i w trybie pracy hybrydowej”, ale „świadczy szeroki zakres usług prawnych i ze względu na różnorodność obsługiwanych dziedzin prawa, ma duże możliwości w dostosowywaniu się do potrzeb rynku”. Ponieważ firma „nie współpracuje z podmiotami z Rosji czy Ukrainy (…) nie przewiduje bezpośredniego wpływu działań wojennych na operacje prowadzone w Polsce”. Nie wyklucza jednak pośredniego, negatywnego wpływu na wyniki w 2022 r. ze względu na skutki konfliktu „na gospodarkę krajową m.in. na wzrost kursu euro, zwiększoną inflację, czy też mniejszą aktywność inwestorów na rynku, co będzie przekładało się na mniejsze zapotrzebowanie na usługi doradcze”.

Firma nie zauważyła, aby Covid-19 miał w 2021 r. wpływ na sprzedaż i świadczenie przez nią usług, a „wraz ze wzrostem szczepień w populacji”, nie spodziewa się również, aby miał istotny wpływ na wyniki w 2022 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl