Arbitrażowy prawnik z Ukrainy partnerem w kancelarii Kochański & Partners

447
(www.commons.wikimedia.org)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Markijan Malskij jest od kwietnia 2022 r. prawnikiem i partnerem w kancelarii Kochański & Partners. Poprzednio był prawnikiem ukraińskiej kancelarii Arzinger.

Kancelaria Kochański & Partners podała na swojej internetowej witrynie, iż Markijan Malskij jest pierwszym ukraińskim partnerem w Kochański & Partners i kieruje nowo utworzoną w niej Praktyką Ukraińską (Ukrainian Desk ), która ma „pomagać firmom ukraińskim w ich staraniach o odbudowę infrastruktury i zniszczonego rynku na Ukrainie, ale także doradzać w przypadkach decyzji o relokacji biznesu i w ich staraniach o finansowanie niezbędnych przedsięwzięć”. Jako międzynarodowy arbiter także „włączy się w pracę” Praktyki Sporów i Arbitrażu Międzynarodowego, kierowanej przez Marka Jeżewskiego.

Markijan Malskij (Маркіян Маркіянович Мальський) to ukraiński prawnik i polityk. Jako pierwszy jest ekspertem z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. W drugiej roli, w 2019 r. był przez pół roku gubernatorem obwodu lwowskiego. Jest synem ambasadora Ukrainy w Polsce w latach 2010-2014. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, kontraktowych, wynikających ze sprzedaży i usług, z rozwoju i finansowania rozwoju nieruchomości i z obrotu nieruchomościami, w sektorze budownictwa. Obsługiwał transakcje fuzji i przejęć. Uczestniczył jako arbiter w rozstrzyganiu ponad 300 sporów polubownych, w tym międzynarodowych.

Wcześniej kierował praktyką rozwiązywania sporów międzynarodowych w jednej z największych ukraińskich kancelarii – Arzinger, przez ponad 13,5 roku zarządzając jej biurem we Lwowie.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie (2006), doktorem nauk prawnych Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (2014).

– Po przerażającej, rosyjskiej agresji Rosji w Ukrainie, natychmiast włączyliśmy się w pomoc dla Ukraińców przybywających do Polski, doradzając im m.in. w kwestiach prawnych, formalnych i organizacyjnych. Jak inni w wielkiej grupie Polaków, my także podjęliśmy szeroko zakrojone działania charytatywne, a w tym reprezentacje i pomoc pro bono. Aktywnie wspieramy naszych ukraińskich klientów i ich firmy dotknięte skutkami wojny. W tym dramatycznym czasie, wspieramy ukraiński biznes, działając z nadzieją na szybką odbudowę Ukrainy już teraz, i po zakończeniu wojny. Profesjonalne doświadczenia Markijana, jego wszechstronność merytoryczna, sieć kontaktów na świecie, jego zawodowa i społeczna aktywność na Ukrainie, jego cechy osobiste, w tym jego niezwykła inteligencja, zawsze dobry humor, odwaga i determinacja, dążenie do osiągania założonych sobie celów sprawiają, że jest dla nas wzorem i stanowi fundament dla naszych założeń i naszej ukraińskiej misji – oświadczył Piotr Kochański, partner zarządzający, cytowany na witrynie internetowej kancelarii.

(www.kochanski.pl)

– Cieszę się bardzo, że dołączyłem do Kochański & Partners, jednej z najlepszych polskich firm prawniczych, gdzie mogę połączyć moje marzenia o Wolnej Ukrainie z ambicjami i planami zawodowymi. Mam nadzieję, że będę mógł szeroko i skutecznie przyczynić się do odbudowy i dalszego rozwoju mojej ukochanej Ukrainy. Ukraińska Praktyka (Ukrainian Desk ) w Kochański & Partners działa już dynamicznie i efektywnie, i wierzę, że wraz z Piotrem Kochańskim i wszystkimi partnerami w nowej mojej firmie prawniczej, w moim nowym prawniczym domu, osiągniemy założone cele stosunkowo szybko i z pożytkiem dla mojego kraju. Ze wszystkimi, którzy demonstrują otwartą wolę, by uczestniczyć w pracach na rzecz Ukrainy i ukraińskiego biznesu, pracując z wszystkimi, którzy chcą zmienić świat na lepszy, zgodnie z najnowszym hasłem przewodnim Kochański & Partners, będziemy działać koncentrując się na projektach infrastrukturalnych, polegających na odbudowie zniszczonych wojną miast i osiedli, i ośrodków przemysłu i handlu na Ukrainie, wspierając przedsiębiorstwa europejskie i amerykańskie, które będą wkrótce brać udział w przetargach na zamówienia publiczne na Ukrainie, oraz będziemy pomagać w możliwej relokacji ukraińskich przedsiębiorstw zagranicą i pomagać zdobywać kapitały niezbędne dla przemysłowego i technologicznego rozwoju Ukrainy. Wiemy, że przyszłość Ukrainy zależy głównie od jej efektywnej i sprawnej odbudowy – to będzie jedno z głównych wyzwań dla całego demokratycznego świata na następne dziesięciolecia. Będziemy tam, wraz z innymi ważnymi uczestnikami tych wyzwań – stwierdził Markijan Malskyj, cytowany na witrynie internetowej kancelarii.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl