Promocja partnerska i awanse w Kochański & Partners

504

Podążając za naszym dynamicznym rozwojem, a także dostrzegając i doceniając talent, doświadczenie i ciężką pracę naszego zespołu, promujemy i awansujemy 12 naszych koleżanek i kolegów, w tym 10 prawników.

Na stanowisko partnera mianowana została Aleksandra Ryżkowska, szef Praktyki Rozwoju Biznesu Międzynarodowego i head of Chinese Business Desk.

Weronika Duda z Praktyki Nieruchomości, Aneta SerowikPraktyki Prawa Korporacyjnego, Szymon Ciach i Piotr Kaniewski z Praktyki Technologii oraz Jakub Jach z Praktyki Sporów Instytucji Finansowych otrzymali awans na stanowisko counsel.

Dominik Karkoszka z Praktyki Prawa Korporacyjnego oraz Patryk Lisiecki z Praktyki Sporów Instytucji Finansowych awansowali na stanowisko starszego prawnika, zaś Paulina Perkowska z Praktyki Technologii i Dominik Gryś z Praktyki Nieruchomości awansowali na młodszych prawników.

Na stanowisko executive managing partner assistant/office manager awansowała Pola Trzęsicka, a Artur Ziejewski na junior system administratora.

– Chciałbym pogratulować wszystkim na nowych stanowiskach i podziękować za zaangażowanie, profesjonalizm i pracę, którą wkładają w budowanie relacji z klientami i naszej pozycji na rynku. Awanse potwierdzają wysokie kompetencje i ambicje naszego zespołu, który tworzą doświadczeni doradcy oraz nowe, młode pokolenie prawników. Ogromny potencjał tak zbudowanego zespołu dostrzega środowisko biznesowe i rynek, powierzając nam innowacyjne, krajowe i międzynarodowe projekty. Widzimy i doceniamy ten potencjał również wewnątrz naszej firmy  – powiedział Piotr Kochański, partner zarządzający.

Aleksandra Ryżkowska odpowiada za rozwój sieci kontaktów międzynarodowych, a szczególnie w ramach European Network of Pinsent Masons. Koordynuje zacieśnianie współpracy na rynkach zagranicznych i umacnianie pozycji Kochański & Partners jako firmy obsługującej klientów działających globalnie. Aleksandra, po studiach prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła China University of Political Science and Law i uzyskała tam tytuł LL.M. Doświadczenie zawodowe, poza Kochański & Partners, zdobywała m.in. w Ambasadzie RP w Pekinie, gdzie wspierała polsko-chińską współpracę gospodarczą.

Weronika Duda doradza przy inwestycjach nieruchomościowych na rynku lokalnym, jak i przy złożonych, transgranicznych transakcjach. Ponadto, jako co-head of German Desk, wspiera klientów niemieckojęzycznych na rynku polskim.

Aneta Serowik specjalizuje się w prawie handlowym i rynków kapitałowych. Prowadzi wielowątkowe spory sądowe na tle prawa cywilnego, handlowego, karnego i rynków kapitałowych. Doradza w bieżącej obsłudze korporacyjnej i transakcjach fuzji i przejęć. Jest rekomendowana przez ranking The Legal 500 w dziedzinach Commercial, Corporate and M&A oraz Restructuring and Insolvency.

Szymon Ciach doradza w realizacji projektów IT i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Wspiera instytucje finansowe w zakresie regulacji outsourcingowych (usługi chmurowe). Specjalizuje się również w technologii blockchain. Uczestniczył w przygotowaniu opublikowanego w lutym br. Standardu Polish Cloud 2.0.

Piotr Kaniewski specjalizuje się w projektowaniu i negocjowaniu umów IT, w szczególności realizowanych z wykorzystaniem Agile i DevOps. Doradza w  budowaniu zwinnych modeli kontraktowych i zakupowych oraz implementacji rozwiązań IT opartych o cloud computing, AI i automatyzację procesów biznesowych. Jest częstym prelegentem w Digital Banking Academy organizowanej przez ZBP i Centrum Prawa Bankowego.

Jakub Jach doradza i reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów walutowych oraz kredytów indeksowanych do waluty obcej. Brał udział w opracowaniu strategii procesowej jednego z największych banków komercyjnych w Polsce w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych udzielanych we frankach szwajcarskich. Roszczenia dotyczyły wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania  z kapitału z uwagi na unieważnienie umowy kredytu.

Wspieranie talentów i rozwoju naszego zespołu jest naszym celem i ambicją. Wszystkim awansowanym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowych rolach!

Materiał kancelarii Kochański & Partners