Kancelaria CMS wzmacnia zespół bankowości i finansów w Polsce

1202

Zespół bankowości i finansów kancelarii CMS wzbogaca się o zespół prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla sektora bankowego oraz znaczący dorobek w zakresie finansowania transakcji i projektów inwestycyjnych. W sierpniu 2021 r. do CMS dołączy Rafał Zakrzewski, partner specjalizujący się w międzynarodowych transakcjach dokonywanych według prawa angielskiego. Towarzyszyć mu będą starszy prawnik Przemysław Karolak oraz prawnicy Marcin Krzemień i Michał Horelik.

Rafał będzie czwartym partnerem w 35-osobowym zespole bankowości i finansów kierowanym przez Michała Mężykowskiego, przy wsparciu partnerów Jakuba Podkowy i Jakuba Wieczorka.

Rafał Zakrzewski posiada blisko 25-letnie doświadczenie w doradztwie przy finansowaniu transakcji i projektów inwestycyjnych zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego, paliwowego, przemysłowego oraz nieruchomościowego.

Specjalizacja Rafała obejmuje doradztwo  w zakresie prawa angielskiego w transakcjach finansowania dłużnego, project finance, finansowania nabycia spółek oraz nieruchomości. Z sukcesem doradzał zarówno finansującym, jak i pożyczkobiorcom w międzynarodowych transakcjach prowadzonych według prawa angielskiego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii, Czechach, Serbii, Chorwacji, Grecji, Albanii i Turcji oraz w krajach bałtyckich, w Azji (Uzbekistan, Tadżykistan, Turkemenistan, Azerbejdżan, Mongolia) i w Afryce Północnej (Maroko, Egipt). Ponadto Rafał jest uznanym ekspertem w zakresie dokumentacji finansowania LMA oraz angielskiego prawa umów handlowych. Działa również jako ekspert sądowy w zakresie prawa angielskiego w postępowaniach prowadzonych za granicą.

– Rafał dołączy do bardzo mocnego zespołu, który wraz z nim zyskuje dodatkowe kompetencje do prowadzenia transakcji finansowania według prawa angielskiego w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wielu inwestorów zagranicznych oraz międzynarodowych instytucji finansujących preferuje zawarcie umowy według reguł znanego sobie porządku prawnego oraz poddanie jej jurysdykcji sądów brytyjskich. Dołączenie Rafała do polskiego zespołu pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów i wzmocnić pozycję w zakresie finansowania transakcji międzynarodowych – podkreśla Michał Mężykowski, partner kierujący zespołem bankowości i finansów CMS w Polsce.

– Rok temu wzmocniliśmy zespół nowymi prawnikami i kompetencjami w zakresie doradztwa na rynku fuzji i przejęć, a teraz planujemy jeszcze aktywniej wejść do gry w obszarze finansowania transakcji. Pozyskanie do polskiego zespołu Rafała, prawnika z ogromnym doświadczeniem w zakresie finansowań według prawa angielskiego, jest kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii biznesowej. Naszym celem jest zapewnienie z Warszawy najwyższej próby doradztwa przy obsłudze, w tym w zakresie finansowania, największych międzynarodowych projektów realizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniejwyjaśnia Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarią CMS w Polsce.

Doświadczenie Rafała obejmuje udział w takich projektach jak: nabycie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udziału kapitałowego w Black Sea Oil & Gas, rumuńskiej spółce naftowo-gazowej wspieranej przez Carlyle oraz w Raiffeisen Bank Aval na Ukrainie, a także przy udzielaniu przez EBOiR finansowania w wysokości 350 milionów dolarów dla ArcelorMittal Krzywy Róg na Ukraine czy pożyczki w wysokości  41 milionów euro dla spółki zależnej AccelorMittal w Bośni. Rafał reprezentował także kredytobiorców w zakresie wysokokwotowych kredytów konsorcjalnych udzielanych na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, banku PKO BP, Telekomunikacji Polskiej/Orange, Polkomtela, Grupy ITI, CEDC oraz LG. W 2020  r. ponownie doradzał PKN Orlen przy refinansowaniu kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,75 mld euro.

W swojej praktyce zawodowej doradzał także w sprawach korporacyjnych, w tym zakresie inwestycji kapitałowych, transakcji M&A oraz joint venture.

– Dołączenie do CMS pozwoli mi na wzmocnienie mojej praktyki i całego zespołu, dla którego głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów poszukujących wsparcia prawnego przy zawieraniu umów na bazie prawa angielskiego. Nasz zespół z jednej strony zapewnia sprawne i wysoko wyspecjalizowane doradztwo merytoryczne, z drugiej rozumie specyfikę regionu i lokalny biznes. Naszą przewagą jest dostarczanie klientom najwyższej jakości usługi prawnej na lokalnych warunkach finansowych. Silna pozycja CMS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozwoli nam również obsłużyć jeszcze większą liczbę transakcji dla obecnych klientów i zapewnić wsparcie na rzecz nowych, przy ich inwestycjach transgranicznych regulowanych prawem angielskim. Brexit nie wpłynął na główne atuty tego systemu prawnego – pewność i precyzyjność co do zakresu zobowiązań oraz ich efektywność w umowach zawartych według prawa angielskiego nie uległy zmianie. Tak jak język angielski dominuje międzynarodowy biznes, tak prawo angielskie wciąż ma globalne zastosowanie – dodał Rafał Zakrzewski.

Rafał Zakrzewski wychował się i studiował w Australii, otrzymał tytuł naukowy doktora Uniwersytetu Oksfordzkiego. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu prawniczego w Wielkiej Brytanii oraz Australii (solicitor), a także prawnika zagranicznego na polskim rynku. Od 2019 r. związany był z kancelarią Baker McKenzie, wcześniej przez wiele lat z kancelarią Clifford Chance. Rafał wykładał również prawo na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie jest związany z Uniwersytetem Cambridge, dla którego stworzył unikalny kurs (Deals Course ) na temat transakcji finansowych i korporacyjnych. Rafał jest autorem wielu książek i artykułów na temat angielskiego prawa handlowego, często cytowanych przez sądy common law. Jest członkiem Komitetu Międzynarodowego Law Society of England and Wales.

Przemysław Karolak jest adwokatem, który specjalizuje się we wszelkiego rodzaju transakcjach finansowania (projektów, akwizycji, finansowania korporacyjnego), jak również posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie negocjacji międzynarodowych kontraktów komercyjnych. Od roku był związany z kancelarią Baker McKenzie. W ramach secondmentu pełnił funkcję counsela w EBOiR, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie projektów finansowań w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce Północnej. Przedtem, przez kilka lat zajmował stanowisko Head of Commercial Law u międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego, gdzie odpowiedzialny był za kilkuosobowy zespół doradzający przy międzynarodowych kontraktach komercyjnych. Wcześniej był związany z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi w ramach praktyk Banking & Finance oraz Capital Markets/M&A.

Marcin Krzemień posiada dwa lata doświadczenia jako prawnik w praktyce bankowości i finansów – pracował przede wszystkim przy transakcjach finansowania dłużnego według prawa polskiego i angielskiego, ale także wielu projektach związanych z rynkiem kapitałowym. Zanim został prawnikiem przez ponad trzy lata był konsultantem strategicznym. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Oksfordzkim z prawa i finansów, jest także magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest doktorantem i wykładowcą w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez dwa lata był związany z kancelarią Baker McKenzie.

Michał Horelik jest prawnikiem specjalizującym się w bankowych transakcjach finansowania, między innymi akwizycji spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu nieruchomości oraz w transakcjach typu project finance regulowanych prawem polskim i angielskim. Pracował dla spółek publicznych, funduszy private equity oraz międzynarodowych instytucji finansowych, w tym dla międzynarodowych banków rozwoju. Doradzał również przy projektach emisji akcji, obligacji i regulacji sektora finansowego. Od roku współpracował z kancelarią Baker & McKenzie.

Nowy prawnik regulacyjny wśród siedmiu nowych członków zespołu bankowości i finansów kancelarii CMS

W ostatnim czasie warszawski zespół bankowości i finansów wzmocnił także Marek Milwicz vel Delach, jako counsel od ponad 15 lat specjalizujący się w kwestiach regulacyjnych w aspekcie polskim, międzynarodowym oraz unijnym.

Marek koncentruje się na doradztwie w zakresie wiodących projektów regulacyjnych, takich jak implementacja unijnych regulacji PSD II, AML IV, EMD II i MiFID II w bankach, firmach inwestycyjnych, instytucjach pieniądza elektronicznego oraz podmiotach nieregulowanych działających na polskim rynku.

Jego specjalizacja obejmuje doradztwo regulacyjne, strukturyzowanie aspektów operacyjnych i prawnych działalności podmiotów regulowanych, sporządzanie opinii prawnych, memorandów, przygotowywanie i negocjowanie umów, regulaminów i procedur wewnętrznych oraz przeprowadzanie analizy prawnej. Marek doradza również w kwestiach związanych z zawiadomieniami skierowanymi do organów regulacyjnych, w tym do Komisji Nadzoru Finansowego, oraz kontaktów z tym organem. Przed dołączeniem do CMS zdobywał doświadczenie m.in. w kancelariach Dentons, Salans oraz w Kredyt Banku (Grupa KBC).

Wraz z Markiem do zespołu dołączyła Katarzyna Biszczanik jako associate. W sumie od stycznia do końca czerwca 2021 r.  zespół bankowości i finansów kancelarii CMS – wyróżniany w międzynarodowych rankingach prawniczych jako jeden z wiodących na polskim rynku – powiększył się o siedmiu nowych prawników.

Materiał kancelarii CMS