NGL Legal i WKB w sprzedaży państwu udziałów w spółce jądrowej

465

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria NGL Legal doradzała czterem firmom, będącym dotychczas wspólnikami spółki powołanej do budowy elektrowni jądrowej w Polsce, przy sprzedaży udziałów w niej Skarbowi Państwa, któremu doradzała kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Pod koniec marca 2021 r. firmy PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea, KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży za 531,4 mln zł wszystkich swoich udziałów w spółce PGE EJ 1. PGE posiadała 70 proc. udziałów w PGE EJ 1, a Enea, KGHM Polska Miedź oraz Tauron Polska Energia po 10 proc. udziałów w spółce. PGE za swoje udziały otrzymała prawie 372 mln zł, a pozostałe firmy po 53,1 mln zł. Negocjacje dotyczące sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 na rzecz Skarbu Państwa rozpoczęły się w październiku 2020 r. od podpisania listu intencyjnego przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego –  w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów – oraz przedstawicieli wszystkich firm posiadających udziały w spółce.

Spółka PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni atomowej, a w przyszłości ma pełnić rolę jej operatora. Aktualnie jej działalność koncentruje się na opracowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego. Jednocześnie kontynuowane są badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch wariantach: Lubiatowo-Kopalino (gmina Choczewo) oraz Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino). Wybór lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej ma nastąpić do końca tego roku.

– Nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w PGE EJ 1 jest elementem przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjętego przez Radę Ministrów 2 października 2020 r. Rezultaty działań prowadzonych przez spółkę będą niezbędnym wkładem do dokumentacji, która umożliwi rządowi podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej wyboru technologii i partnera do budowy elektrowni jądrowych w Polsce – stwierdził Piotr Naimski, który podpisał umowę w imieniu Skarbu Państwa.

– Umowa sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 kończy etap zaangażowania PGE oraz pozostałych wspólników w projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W drugiej połowie 2021 r. PGE EJ 1 zakończy prace nad raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportem lokalizacyjnym, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. To dobry moment na przejęcie projektu przez Skarb Państwa. Rząd nada inwestycji odpowiedni priorytet, a dzięki posiadanym zasobom i możliwościom dokona wyboru najlepszego partnera, lokalizacji i technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – ocenił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kancelaria NGL Legal potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała czterem firmom w sprzedaży udziałów w PGE EJ 1. Obsługę wykonywali partner Grzegorz Godlewski i senior associate  Małgorzata Studniarek z zespołu korporacyjnego.

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Skarbowi Państwa. Obsługę wykonywali partner Jakub Jędrzejak i senior associate Tomasz Maślak.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl