Poprzednia prezes urzędu ochrony danych współpracowniczką kancelarii Lubasz i Wspólnicy

469
(www.uodo.gov.pl)

Jak dowiedział się „Rynek Prawniczy”, Edyta Bielak-Jomaa od 1 stycznia 2021 r. współpracuje z łódzką kancelarią Lubasz i Wspólnicy.

Edyta Bielak-Jomaa w latach 2015-2018 była Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, następnie – od maja 2018 do maja 2019 r. – prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Została nim z urzędu po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, który ustanawiał UODO w miejsce GIODO.

W kancelarii Lubasz i Wspólnicy zajmuje stanowisko of counsel (współpracowniczki). Jednocześnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Prawa Stosunków Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także inspektorem ochrony danych na tej uczelni, kierowniczką jednostki badawczej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ, a także dyrektorką Europejskiego Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz w prawie pracy, którym także zajmowała się przed powołaniem na stanowiska państwowe związane z ochroną danych osobowych.

Jak podaje Wikipedia, przed objęciem, z rekomendacji posłów Platformy Obywatelskiej, stanowiska GIODO, od 2003 r. była adiunktem w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ. Od 2012 r. kierowała na tym wydziale Podyplomowymi Studiami Ochrony Danych Osobowych, a od 2013 r. – CODOiZI WPiA UŁ. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu przetwarzania danych osobowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jest absolwentką studiów prawniczych na  Uniwersytecie Łódzkim, doktorem nauk prawnych (2003) tej uczelni.

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy wywodzi się z Łodzi. Ma też biura w Warszawie i Wrocławiu. Specjalizuje się m.in. w ochronie danych osobowych, prawie handlu internetowego, prawie gospodarczym i compliance.

Jak wynika z firmowej witryny internetowej, jej zespół liczy 27 prawników. Jak wynika ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, w 2019 r. osiągnęła przychód z działalności w kwocie 3,5 mln zł i zysk w wysokości 1,1 mln zł.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl