Dr Bogusław Lackoroński dołącza do zespołu procesowego JDP

1691

Do grona prawników kancelarii JDP dołączył jako of counsel radca prawny dr Bogusław Lackoroński. Wzmacnia składający się z 25 prawników Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespół Infrastruktury, którymi kieruje prof. Przemysław Drapała.

Dr Bogusław Lackoroński doradza i reprezentuje strony w złożonych postępowaniach sądowych, w tymdotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych oraz w sporach nieruchomościowych. Świadczył doradztwo prawne dla wiodących generalnych wykonawców w sporach z tytułu kar umownych, wykonania robót dodatkowych i zamiennych, a także dotyczących skorzystania przez zamawiających z gwarancji bankowych. Poza sporami budowlanymi w swojej praktyce zajmuje się również problematyką odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, służebności oraz ochroną hipotek.

Dr Lackoroński z powodzeniem łączy pracę w kancelarii z pracą naukową na Uniwersytecie Warszawskim. Jest adiunktem w Katedrze Studiów Regionalnych i Globalnych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Współpracuje również z Wydziałem Prawa i Administracji UW. Jest autorem ponad 70 publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego i współautorem kilku komentarzy: komentarza do kodeksu cywilnego pod red. Konrada Osajdy, komentarza do ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych oraz komentarza do ustawy z 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.

– W związku z dynamicznym rozwojem naszej praktyki procesowej i powierzaniem nam przez klientów złożonych zleceń w sposób organiczny poszerzamy grono naszych ekspertów. Dr Lackoroński ma ogromne doświadczenie w obszarze prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz w doskonały sposób łączy wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką prawniczą. Pozyskanie takiego eksperta umacnia pozycję naszego zespołu jako jednego z liderów w obszarze sporów sądowych i arbitrażowych, zwłaszcza dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych – mówi prof. Przemysław Drapała.

Dr Bogusław Lackoroński przed dołączaniem do JDP współpracował z kancelarią Dentons, oraz pracował w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych (2006) oraz studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych (2011) na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył z wyróżnieniem. W 2019 r. opublikował rozprawę habilitacyjną pod tytułem „Skutki czynności prawnych w czasie” (wyd. C.H.Beck).

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners