Czy radcy prawnemu wolno promować posty kancelarii na Facebooku?

3808

Do Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych wpłynęło zapytanie radcy, czy może on korzystać z odpłatnej opcji „promuj post” na portalu społecznościowym Facebook, w którym na profilu jego kancelarii publikowane są tzw. posty. Radca argumentował, iż osoby, które utworzyły swoje profile na Facebooku, zaakceptowały jego regulamin i wiedzą, że są na nich wyświetlane także posty umieszczone przez innych, którzy skorzystali z propozycji „promuj post”.

Komisja przygotowała w tej sprawie opinię, która sporządził jej członek Jacek Klimowicz. Została ona opublikowana w portalu internetowym samorządu radcowskiego.

Autor opinii komisji zwraca uwagę, że radca prawny jest zawodem zaufania publicznego, wobec którego stosuje się podwyższone, bardziej rygorystyczne standardy etyczne    niż w przypadku innych grup zawodowych posługujących się w realiach rynkowych reklamą swojej działalności.

Autor stanowiska komisji stwierdza, iż Kodeks Etyki Radcy Prawnego nie zawiera wprost sformułowanego zakazu reklamy, ale dodaje, że jego art. 32 pełni funkcję quasi-zakazu, albowiem zawiera ograniczenia informowania o wykonywaniu zawodu, które byłoby sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszało godność zawodu. Przepis ten odnosi się również do reklamy i innych form marketingu.

Autor opinii komisji podkreśla, że według słownika języka polskiego słowa „promocja”  czy „promowanie” oznaczają „czynienie czegoś powszechnym, popularnym; upowszechnianie, rozpowszechnianie, popularyzowanie propagowanie, zwiększanie atrakcyjności czegoś przez reklamę lub obniżenie ceny; reklamowanie, lansowanie”. Odwołuje się także do informacji samego Facebooka, który podaje, iż „przycisk promuj post umożliwia szybkie utworzenie reklamy na Facebooku przy użyciu tego posta. Reklama może pojawić się w różnych miejscach na Facebooku i można ją wyświetlać określonej grupie odbiorców”.

Zdaniem komisji, zgoda użytkowników portalu na postanowienia jego regulaminu nie uchyla zasad obowiązujących radcę w kwestii informowania o swojej działalności zawodowej. Za dozwolone można byłoby uznać tylko takie, którego celem – pod pozorem przekazywania informacji nie byłaby promocja. Tymczasem używanie przycisku „promuj post”, ustawianie zasięgu osobowego i terytorialnego promocji, to forma nachalnej i natarczywej reklamy. Użytkownicy Facebooka nie mają bowiem wpływu na to, że wyświetlają im się promowane posty.

Autor opinii przytacza wyrok Sądu Najwyższy z 2015 r. (sygn. akt SDI 49/15), który stwierdził, iż radca prawny informując o wykonywaniu zawodu nie może naruszać niczyjej sfery prywatności, która jest chronionym prawem dobrem osobistym, np. poprzez agresywną strategię informacyjną: narzucanie się, napraszanie się, nastręczanie się, naprzykrzanie się.

W konkluzji Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP ocenia, że promowanie przez radcę prawnego postów zamieszczanych na profilu jego kancelarii w Facebooku jest w świetle art. 32 KERP niedozwolonym sposobem informowania o wykonywaniu zawodu, ponieważ jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza godność zawodu.

Źródło: www.kirp.pl. (sygn.: SK-12.09.2017-JK)

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl