Kolejny rocznik trzech tysięcy adwokatów i radców prawnych wejdzie na rynek

701
(www.gov.pl/web/sprawiedliwosc)

Ministerstwo Sprawiedliwości podało rezultaty tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego ze wszystkich komisji egzaminacyjnych. Na listy prawników z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego może już wpisać się w sumie  3158 osób spośród 3767, które się o taki wpis starało na drodze egzaminacyjnej (84 proc.).

Z danych uzyskanych ze wszystkich 26 komisji ”adwokackich” wynika, iż egzamin zdało 1241 osób. Ogółem przystąpiło do niego 1537 kandydatów do palestry, co oznacza tzw. współczynnik zdawalności na poziomie 81 proc.

Najlepiej  na egzaminie wypadli zdający przed komisją nr 8 w Warszawie, gdzie nie zaliczyło go tylko pięć osób na 75 zdających (93 proc. zdało) oraz przed komisjami w Łodzi, gdzie nie powiodło się także tylko pięciu osobom na 49 zdających (90 proc. zdało) i w Rzeszowie; tam nie udało się sześciu na 65 zdających (91 proc. zdało). Najsłabiej poszło kandydatom egzaminowanym przez komisję nr 2 w Katowicach – zdało 71 proc.

Wyniki ogłosiło także 38 komisji ”radcowskich”. Do tego egzaminu przystąpiło 2230 kandydatów na radców prawnych, a zaliczyło go 1917, czyli 86 proc.

Rewelacyjnie poszedł egzamin kandydatom zdającym przed komisją nr 4 w Warszawie – zdali wszyscy, czyli 60 osób. Przed komisją w Lublinie nie powiodło się tylko jednej osobie na 51, a przed komisją w Olsztynie – jednej na 58 ( współczynnik zdawalności w obu wyniósł 98 proc.). Najgorzej zdali kandydaci przed komisją w Kielcach – powiodło się tylko 68 proc.

Procedura egzaminacyjna daje zdającym możliwość odwołania się od wyników do komisji drugiej instancji.

W 2018 r. egzaminy zdało w sumie ponad 4 tys. osób na 4,9 tys. zdających. Adwokacki zdało 1891 z 2177 osób (87 proc.), a radcowski – 2171 na 2711 zdających (80 proc.).

W 2017 r. egzaminy zaliczyło łącznie ponad 4,5 tys. osób na ponad 5,4 tys. zdających. Adwokacki zdało 2222 z 2592 osób (86 proc.), natomiast radcowski – 2294 na 2840 zdających (81 proc.).

W 2016 r. uprawnienia zdobyło w sumie ponad 4 tys. osób na prawie 5,5 tys. kandydatów Egzamin adwokacki zdało 1629 z 2310 osób (70 proc.), a radcowski – 2426 na 3145 zdających (77 proc.).

W latach 2016-2019 kwalifikacje adwokata i radcy prawnego uzyskało w sumie niespełna 16 tys. prawników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl